Štatistika návštevnosti evanjelik.sk

Máj 2016 počet návštev: 3150 počet užívateľov: 2222 zobrazených stránok: 12692 zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,93 priemerný čas návštevy: 1,47min podiel nových vs. pravidelných návštev: 42%/58% Jún 2016 počet návštev: 2475 počet užívateľov: 1674 zobrazených stránok: 7892 zobrazených stránok na 1 návštevu: 3,19 priemerný čas návštevy: 2,04min podiel nových vs. pravidelných návštev: 38%/62% Regióny: Slovensko: 78% Česko: 4.4% Veľká Británia: 4.3% Srbsko: 1% Ostatné: 12.3% Technika: Osobný počítač: 78% Mobil: 16% Tablet: 6%

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k voľbám 2016

Slovo Božie a Symbolické knihy ECAV nás učia, že kresťania majú mať v úcte svetskú vrchnosť. Výsledok parlamentných volieb 2016 však vyvoláva aj značné znepokojenie. Očakávame, že vrchnosť, ktorá vzíde z týchto volieb, sa nebude protiviť Božiemu slovu a že bude humánna. Tak, ako sme sa už niekoľkokrát vyjadrili, cirkev a kresťan majú kriticky vnímať a konštruktívne reagovať na všetko, čo je vo svetskej sfére v rozpore s kresťanským učením, teda aj prejavy rasizmu, etnická či triedna nenávisť alebo popieranie holokaustu. Dúfame, že nová vláda bude mať priority v tých oblastiach, ktoré občanov najviac trápia, že jej program bude sociálne...

Smrtná nedeľa

Smrtná nedeľa – presnejšie nedeľa súdu /JUDICA/ pripomína dôležitú udalosť z Ježišovho života: Židovská veľrada na tajnom rokovaní odsúdila Ježiša na smrť. Skôr, ako bol internovaný a vypočutý, bolo o Jeho údele rozhodnuté. Ostatné už bolo iba vecou technického pokračovania. S týmto rozhodnutím najvyššieho Židovského grémia sa spája dodnes jeden z najväčších omylov ľudstva. Spočíva v tom, že za smrťou Božieho Syna stojí iba hriech Židov. Prinajmenšom ich vtedajšej politicko-náboženskej reprezentácie, neraz však prenesený na všetkých, ktorí ovplyvnení jej rozhodnutím pred prokurátorom Pilátom volali a žiadali :Ukrižuj Ho! Tento súd a jeho vymáhanie aklamáciou vtedajšieho pokolenia dodnes rozširujú mnohí na...

Reakcia kandidátov vo voľbách

Zo strany predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča – sme boli obvinení zo zneužívania názvu cirkvi v predvolebnom boji. Problém mal spočívať v tom, že sme si za meno na kandidačnej listine uviedli funkciu, ktorú zastávame v Evanjelickej cirkvi a. v.  Informácia prenikla na verejnosť a prostredníctvom tlačových agentúr SITA a TASR ju publikovali viaceré médiá. Napr. www.domov.sme.sk/c/20094195/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku alebo www.postoj.sk/10811/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku-ds.   Predsedníctvo ECAV navyše podalo podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán s cieľom vyradiť nás z kandidátky a teda aj volebného zápasu.  ...

Nie som Charlie! – rok po…

Redakcia Charlie Hebdo pri prvom výročí útokov na ich redakciu na titulnej strane uverejnila karikatúra kresťanského Boha, s kalašnikovom a krvou na šatách a rukách, s nápisom „Skutočný vrah je stále na úteku“. Tým (nie po prvý krát) provokujú a útočia na kresťanov a Trojicu Svätú, hoci útoky na ich redakciu aj následné útoky prišli zo strany islamistov. Tým potvrdzujú svoju provokatívnu povahu – to všetko v mene viery v ateizmus a laicizmus (oddelenia Štátu a Cirkvi) a takzvanej slobody prejavu. Týmto ale idú ďaleko za hranice slobody prejavu. Nielen kresťania-evanjelici, ale aj mnohí iní – mierumilovní a tolerantní ľudia...

Daniela Horínková: Adventný veniec

Čas posvätný dnes opäť vítame a jeho symbol – veniec adventný. Na perách piesne, modlitby nech sprevádzajú jeho tmavé dni. Však do tmy prvé svetlo zažnime a svieca tá nech jasne dôvodí: Pripraviť treba srdcia úprimné na príchod Krista – svetlo pre ľudí. Večnosti kruh a farba života sú znakmi adventného venca. Svetielko sviece na ňom mihotá a vonia zeleň nevädnúca. Ten plamienok tak vrúcne plápolá, sťa Božie slovo plné lásky. Zvoláva všetkých svojich do kola, vytvárať Božích dietok zväzky. Advent – čas nádeje a milosti, čas prípravy na stretnutie s Pánom, To Svetlo hriešnych uhostí, zasvieti znova dnešným ránom....