Ladislav Fričovský – Ber fakľu a svieť !

(reformačná) Ako keď z mora slnko slávne vzchodí,do dialí mizne mračien čierňava,v záhradách zrejú plody do úrodya rosa rosí kvety zarána, ako keď dieťa z postieľočky vstávavyzerá teplé oči matkine,ako keď starkú vzpruží dobrá správa,že si zas deti k hrudi privinie, tak mocne zunia v našich ušiach hlasy,ktoré chcú zhora objať celý svet,že Boh nám dodnes núka hviezdu spásy,na bráne nebies žiadnej zámky niet! Nevrčia zlostné psiská na priedomí.Neskrýva dom svoj za hradbami mriež.Zástupy prúdia: slepí, hluchí, chromía s nimi všetci. Aj ty vkročiť smieš ! K modlitbám dietok otcovsky sa skloní.Nežiada obeť. Obeť nesie sám,keď sa Mu k pocte...