Dvojaké kresťanstvo

V živote nášho Pána má utrpenie zvláštne miesto. A začína sa v Jeho živote veľmi zavčasu. Už hneď po narodení v Betleheme musia s Ním rodičia utekať do ďalekej cudziny. Ale prv než sa to stalo, keď bol ešte útlym dieťatkom, starý Simeon o Ňom prorokoval. „Hľa, tento je ustanovený na znamenie, ktorému sa bude protirečiť.“ Celý Jeho život sa stal protirečením. Bol zhora a nehodil sa nielen do zmýšľania sveta, ale ani do nábožne zmýšľajúceho Izraela. Ale nám je jasné, že Pánovo utrpenie v užšom zmysle sa začalo až vtedy, keď Mária v Betánii Mu vykonala predpohrebné pomazanie Jeho...

Pred 100 rokmi

Pred 100 rokmi vyšiel „Evanjelický posol zpod Tatier“ ročník IV, číslo 2, január 1916: Z obsahu: V novom roku K novému roku Papršleky svetla-do tmy sveta Z poslovenčených piesní Leštinského „Sriaď dom svoj!“ (Izaiáš 38,1) Obeť pôverčivosti Paberky s bojišťa Zo života zbožných žien Skrytý nepriateľ Katechizmus v obrázkoch Ukrytý poklad VIERA, LÁSKA, NÁDEJA Ako v obci P. zahanbili baptistických mudrlantov Čo píšu naši vojaci? Pravá cesta spasenia Pri zakálačke Zprávy Pri zakálačke. Pri zakálačkách myslíme obyčajne na dobrý obar, na večeru, na hrubú slaninu, na klobásy, atď. Ale niekedy sa i tu môže prihodiť veľmi poučná vec.-Tak i v...

….a porodí Syna

„Hľa, panna počne a porodí Syna“ (Iz 7,14) Životopis človeka sa obyčajne začína jeho narodením. V tomto prípade sa začína omnoho skôr. Už v raji. S príchodom Mesiáša počíta celá Stará zmluva. Tento zasľúbený Syn prišiel. Ale Izrael má o svojom Mesiášovi celkom iné predstavy. Musí byť veľký, musí prísť v sláve, akože by to mohlo inak byť!? Keď pošle Boh svojho Syna, to musí byť rozhodne čosi neobyčajné, čosi nadprirodzené. On však prišiel neuveriteľne jednoduchým a skromným spôsobom. Mária, panna z Nazareta urobila v ľudstve toľko zmätku. Buď sa zbožňuje, stavia na úroveň Boha, alebo sa stavia veľmi nízko...

Zaľúbenosť

Leto končí, ale téma zaľúbenosti je stále aktuálna. Skoré zaľúbenie, ak je vážne, nemusí byť v každom prípade skazonosné, môže sa stať posilou pre zdravý vývoj a záchranou pred mnohým pokušením. Všetko je dobré, aj zaľúbenosť, ak sa prežíva podľa pevných zásad Božích a v medziach slušnosti. Nikto z nás si neurčil pohlavie, ani naši rodičia ho nemohli určiť. V tomto rozdelení sa skrýva to napätie jedného aj druhého pohlavia. Toto rozdelenie znamená nesmierne obohatenie ľudského života, ale na druhej strane aj mnohé tragédie. K sláve posmrtného života bude patriť aj tá skutočnosť, že tam nebudú tieto rozdiely. No pokým...

Dobrý postreh

Na facebooku  p. dekan EBF UK Ľubomír Batka v predreferende o manželstve (rodine) z 24.januára píše: „Niektorí evanjelici vidia svoju identitu ako protestanskú keď vychádza z viditeľného, či latentného antikatolicizmu. (Čo je katolícke, to je im zlé, stredoveké, bigotné, zákonnícke, farizejské, zastaralé, prekonané ….. Čo je protestantské, to je dobré, pokrokové, osvietené, racionálne, moderné a tolerantné). Predstava: katolíci nie sú tolerantní a protestanti sú tolerantní – je naivná. Preto je naivný i argument: evanjelici, ktorí by mali podobné pozície ako katolíci si zaslúžia kritiku, lebo nie sú dobrí protestanti….. “ Niektorí hovoria – my nie sme ani o mak horší...

Slávime (ešte) Vianoce(?)

Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. (1.Korintským 5;8)  Prichádzajú sviatky, kde mnohí ľudia si znova dajú masku dobrých, pokojamilovných, prajných, šľachetných, milých, spravodlivých, svätých. Prichádzajú sviatky, kde čistota bude tiež, ale len na povrchu, nie však v srdciach, vzťahoch a pravda o Ježišovi, nielen narodenom, ale aj ukrižovanom pre naše hriechy a zmŕtvychvstalom, sa radšej taktne obíde (žiaľ, aj v evanjelických rodinách sa stane, že nevieme prečo sú Vianoce, v mnohých domácnostiach opäť bude chýbať Oslávenec, Ten, kvôli ktorému Vianoce vôbec existujú). Prichádzajú sviatky, kde...

Advent pre Teba

Advent pre Teba Nech je advent pre Teba ako dvere-môžeš ich otvoriť pre svojich blízkych môžeš dovoliť Ježišovi, aby vstúpil do tvojho srdca môžeš… Nech je advent pre Teba ako svetlo-môžeš si viac posvietiť do svojho vnútra môžeš byť svetlom pre ľudí okolo seba môžeš… Nech je advent pre Teba ako okno-môžeš ním pustiť čerstvý vzduch do zabehaných vzťahov môžeš sa viac zahľadieť na Božie dary- hviezdy, slnko, zamračenú oblohu môžeš… Nech je advent pre Teba ako lavička-môžeš si nájsť čas a posedieť si chvíľu s Bohom môžeš si prisadnúť k blížnemu a vypočuť ho môžeš…. Nech je advent pre...

Deň pokánia

DEŇ POKÁNIA (Ján) hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Matúš 3,2 (Ježiš) hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! Marek 1,15 Ján prichádza ako hlas volajúceho na púšti a káže všetkým krst pokánia a podáva to takou kázňou neslýchane prísne ako je pravda sama, že všetci ľudia sú hriešni. Jedni veria Jánovi ako hlasu Evanjelia; pokladajú takúto zdrvujúcu kázeň za pravdivú a zastávajú si v ponížení a s chvením v poslušnosti; priznávajú, že sú hriešni; či už sú si niečo vedomí alebo nie, veria veru Jánovi viac než sami sebe....