Peter a Judáš

„Vyšiel von a horko zaplakal.“ Mat. 26, 75. „Potom išiel a obesil sa.“ Mat. 27, 5. Čo si hlavne na týchto dvoch Ježišových učeníkoch chceme poukázať je ich hriech, ktorý sa stal skoro súčasne. Obaja hlboko padli a pre jedného z nich to bol veľmi osudný pád, ktorý viedol k hroznej, ohavnej smrti. Že aj druhý nedopadol tak, za to mal ďakovať tej zvláštnej, už vopred odosielanej modlitbe jeho najlepšieho Priateľa, Pána Ježiša, ktorý mu sám povedal: „Ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla.“ Porovnajme týchto dvoch mužov, aby sme videli čo ich pohlo k týmto pádom a prečo jeden...

Vincent Blažko – Vystúp na Golgotu

Tanečným krokom ku nám prichádza z karnevalu Popolcová streda. Už za bubnami stavia sa hrádza, za ňou čas vážny čas tanca strieda. Dozneli údery cimbalových tónov, bujará veselica utícha. Zmámení ľudia s dušou trudnou snáď túžia vykročiť aj do ticha. No i tam počuť údery kladív, satanov sluha už zbíja kríž. A nám otázka beží svedomím: ku akej moci, človek, vykročíš? Či k moci hriechu, ktorý plodí tmu, či k moci Božej, ktorá svetlom je? Obidve moci tvoria Golgotu, no iba jedna život formuje. Vykročme spolu na vrch Golgoty a odtiaľ hľaďme na náš padlý svet. Budeme vidieť aké útrapy...

Dvadsať rád ako by sa zničil ktorýkoľvek zbor

1. Nechoď do zhromaždenia! Keby všetci tak urobili, tak by mu bolo odzvonené. Táto rada má istý účinok. Pamätaj si to! Ž 42, 5; 96, 8; 100, 4. 2. Ak predsa prídeš, tak prichádzaj veľmi neskoro. Keby to tak všetci robili, už by bolo dosť vykonané k poškodeniu zboru. 3. Ani nech ti nenapadne prísť, keď je blato, prach, príliš horko alebo zima, alebo keď sa obávaš, že by mohlo pršať atď. Ž 122, 1. 4. Ak navzdory všetkému predsa prídeš, skús nájsť niečo, na čo by si sa mohol ponosovať. Ž 101, 4-5. 5. Nikdy sa nemodli za kazateľa...