Nezmenené Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie je tak vážne a dôležité pre našu cirkev, že ho všeobecne nazývajú zreničkou cirkvi a preto každý evanjelik by sa mal popri svätej Biblii aj s touto našou knihou zaoberať a oboznámiť s naším učením. Názov tohto vyznania pochádza od mesta Augsburg v Bavorsku, kde 25. júna 1530 v sobotu poobede o tretej hodine na ríšskom sneme podali a predložili cisárovi Karolovi V. luteránski nemeckí prívrženci, panovníci a ostatné ríšske stavy svoje vyznanie. Nemecký cisár v zvolávajúcej ríšskej listine oznámil aj témy porady, medzi ktoré umiestnil okrem vojny proti Turkovi aj náboženskú otázku: „aby sa medzi nami láskavo a...

Najlepšia chvála

Snáď každý človek sa rád s niečím chváli a zakladá si na tom. Dieťa sa chváli hračkou, hoci bezcennou, roľník s chválou ukazuje na svoje pole a do svojich stajní, boháč sa pýši s drahokamami, autami, domami, matka svojimi deťmi, a starec rád vyrozpráva čo vykonal. A je zaujímavé všimnúť si, čím sa ľudia pýšia. Z toho vybadáme, v čom vidia len to najlepšie na svete, a čo v nich samých asi je. Prorok Jeremiáš hovorí (9, 22-23): „Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že...

Pilátova pravda

Poznáme ju všetci, tú Pilátovu pravdu,: lotra prepustil, a Nevinného vydal na smrť kríža. Veď, ako náš ľud hovorí, pravda je taká, akou ju páni spravia; a Pilát bol dosť veľký pán, aby si takéto niečo bol mohol dovoliť. Nejeden človek je presvedčený, že len to je pravda, čo on robí, píše, hovorí; všetko ostatné je len mam a klam. Takému človeku venujme pár slov. Ty o slove Božom, o Písme svätom, o symbolických knihách píšeš tak, ako keby naši veriaci, ba ako by ani farári, o tomto našom každodennom duchovnom pokrme,  pred tvojim príchodom nikdy nič nepočuli. Robíš sa...

Apoštol Peter – sila viery a slabosť človeka

 „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley: tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ Marek 16, 7 Biblia nám na mnohých miestach jasne svedčí, že my ľudia sme úplne neistí, nespoľahliví a nestojíme si za slovom, ale zároveň svedčí, že istý a stály je len Pán Boh. Aj keď by sa bol človek akokoľvek považoval za dobrého, jeho slovo sa nedá brať vážne, ale Božie Slovo platí naveky! Na jednej strane je to smutná a pokorujúca správa, lebo nám jasne odhaľuje akí sme a na druhej strane je to radostná a potešujúca správa, lebo nám jasne ukazuje aký je Boh. Práve...

Pokračovanie 11. kapitoly listu Židom

vierou Viklef zavrhol učenie o transsubstanciácii a vystupoval proti svetskému panstvu cirkvi a cirkevným majetkom,vierou mohol Milíč z Kroměříža kráľovi Karolovi IV. verejne povedať v Týne, že je antikrist,vierou Hus hlásal pravdu a nedal sa oslabiť ani ponúknutým kardinálskym klobúkom, ani hrozbou plameňov,vierou Chelčický písal listy plné ostrej pravdy proti všetkým „priateľom“, ktorí si mocou chceli vydobyť svoje „evanjelium“, a viera ho posilňovala a dokázal zotrvať aj keď ho v Prahe vyhlasovali za kacíra,vierou Luther pribil 95 téz na dišputu na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu, vierou Komenský opúšťal svoju vlasť, hoci mu srdce krvácalo, ale musel pretože chcel zostať mužom viery,vierou trpíme pre pravdu,vierou radi obetujeme niekoľko drahocenných...