Najvyšší súd rozhodne rozhodne

Fejtón – Novovzniknutá Národná protiteroristická jednotka má za sebou prvý úspešný zásah. Kde inde, ako v niekdajšom srdci SNP a v terajšom srdci strany Marianovcov. Nezasiahli však proti tvrdým mužom z Marianovej strany, ani proti vyveseniu fašistických symbolov, dokonca ani proti verejnému páleniu vlajky EU, ktorej je mimochodom Slovensko členom, ba ani proti pomerne rozšírenému páleniu ( slivovice načierno).     Zasiahli proti Sheile Sz. – podnecovateľke k “národnostnej (ozaj, ktorej národnosti? ) rasovej ( odpusťte, ale neviem si spomenúť na to, proti ktorej rase) či etnickej( fakt neviem, proti ktorému etniku) nenávisti. NPK teda dokázala, svoju opodstatnenosť. Pán R.Fico mal...

ThB. Pavel Proksa – životopis

Narodil sa 3. novembra 1919 v Malom Záluží. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium v Nitre. Teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdiá ukončil cenným akademickým titulom bakalár bohoslovia a za evanjelického kňaza bol ordinovaný 27. júna 1943 prof. Dr. Jánom Jamnickým v Bratislave v kostole na Legionárskej ulici. Kaplánom bol na Brezovej pod Bradlom, v Nových Sadoch, v Martine, v Bratislave (kde pôsobil aj ako väzenský kaplán) a v Piešťanoch. V roku 1943 získal kvalifikáciu katechétu a učil náboženstvo na stredných školách v Martine, kde založil a viedol SEM učňovskej mládeže. Po zložení kňažskej skúšky...

QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI

  Krysztof Olaf Charamsa zrejme pozabudol na pravdivý latinský výrok: Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi!  Deň pred začiatkom biskupskej synody o manželstve a rodine, ktorá v súčasnosti prebieha vo Vatikáne, sa Charamsa verejne priznal k svojmu homosexálnemu vzťahu. Predstavil zároveň aj svojho partnera, ku ktorému sa nežne pritúlil, aby nikto nemal pochybnosti. 43 ročný Charasma žije posledných 17 rokov vo Vatikáne. Je členom kongregácie pre náuku viery a sekretár Medzinárodnej teologickej konferencie. Ako sám uviedol: ”Chcem, aby cirkev a moja komunita vedeli, kto som: Som homosexuálny kňaz, ktorý je šťastný a hrdý na svoju identitu.  Som pripravený...

Rádio Lumen

vysielalo dnes ráno aj reláciu pre deti o “Sedembolestnej patrónke Slovenska”. Moderátor sa snažil deťom vysvetliť, prečo je panna Mária Sedembolestná ( to  zaujíma aj mňa).   Vo svojom “vysvetľovaní” povedal o.i.  aj to, že “jej bolesť spôsobil Ježiš”. Rýchlo sa síce chcel opraviť, v tom zmysle, že vlastne jej bolesť bola  “ pre nás a naše hriechy”, ale vyprodukoval  iba dokonalé brepty, takže sitáciu nakoniec zachraňovala jeho kolegyňa. Nuž, stať sa môže všeličo “aj ženatému”. Už dlhšie však mám dojem, že redaktori v Lumene si myslia, že môžu deťom servírovať hoci čo, resp. sami nemajú vo veci jasno.  ...

Posviacka nového „svätostánku“ v Trnave

Posviacka nového “svätostánku” v Trnave 22.8. 2015 som mal možnosť  zúčastniť sa “posvätenia” nového – ako sa viackrát vyjadrili moderátori – “svätostánku” v slovenskom Ríme- Trnave. Vizuálne ide do nový futbalový štadión s názvom: štadión Antonína Malatinského, nazvaného: City aréna. V skutočnosti ide o osobný majetok sv.Vladimíra Poóra, duchovného syna sv.Vladimíra Mečiara a pána Roberta Fica. Predchádzajúci mestský magistrát sv. Vladimírovi  predal pozemky k stavbe za 1.- (slovom jedno euro). Väčšinový podiel darovala majiteľovi vláda, a sv. V. Poór si od bánk požičal ďalších 13.mil éčiek, ktoré  možno bude aj splácať z budúcich výnosov. Preto “prvý výkop” urobil práve on....

O kázni, spánku v kostole a tehle

Naša agentúra na letné čítanie pripravila nasledovný rozhovor s renomovaným kazateľom našej cirkvi na tému:  Kázeň, spánok v kostole a tehla. Otázka č.1: “Pán farár, hovorí sa, že kázne dnešných kazateľov temer nikto nepočúva. Súvisí to so všeobecnou infláciou slov, alebo s inými príčinami? Kázne zovšedneli natoľko, že poslucháči nevedia, o čom nedeľná kázeň vlastne bola. Pripomína to muža, ktorého manželka po dlhšom čase vystrnadila v nedeľu do kostola a keď sa vrátil, opýtala sa: – O čom pán farár kázal? – O Pánu Bohu! –  No dobre, ale o čom ešte? – O hriechu. – A čo hovoril konkrétne?...

Úsmev na tvári stojí malo peňazí

Na svete sú dva druhy ľudí. Jedni sa ráno prebudia a povedia: Dobré ráno, Bože!“ Tí druhí povedia:“ Dobrý Bože, ráno!“   Babička sedí na pláži, kde sa jej vnúčik v klobúčiku hrá s vedierkom a lopatkou. Zrazu sa objaví veľká vlna a vezme vnúčika so sebou. Babička padne na kolená a začne sa modliť: -Ó, Bože, prosím, vráť mi môjho vnúčika, je to také nevinné stvorenie! Ako zázrakom sa priženie druhá vlna a zanechá vnúčika presne na rovnakom mieste aj s vedierkom a lopatkou. Babička obráti oči k nebu, rozhodí rukami a povie nahnevane: -Mal klobúčik…!   -Pán doktor, ako dopadla moja operácia? -Ale ja nie som doktor, ja som...

Pápež a Morales

Prezident Bolívie Eva Morales šokoval pápeža Františka. Dosiahol to tým, že mu pri privítaní  dal zvláštny dar. Agentúrne správy sa v popise daru mierne rozchádzajú. Pôvodná správa znela, že mu dal sošku Ukrižovaného Krista, ale na kosáku a kladive. To je známy symbol komunistov.  Iní písali, že mu naopak, dal kosák a kladivo na soške. Dokumentárne zábery ukázali, že Ukrižovaný bol položený len na kladive. Keďže kríž chýbal, nie je celkom isté, či ide o osobu Krista, alebo niekoho iného. V každom prípade hovorca Vatikánu Federik Lombardi uviedol, že pápež „nevedel „, čo  vlastne dostal. Tiež nie je  jasné, či tento dar...