Najvyšší súd rozhodne rozhodne

Fejtón – Novovzniknutá Národná protiteroristická jednotka má za sebou prvý úspešný zásah. Kde inde, ako v niekdajšom srdci SNP a v terajšom srdci strany Marianovcov. Nezasiahli však proti tvrdým mužom z Marianovej strany, ani proti vyveseniu fašistických symbolov, dokonca ani proti verejnému páleniu vlajky EU, ktorej je mimochodom Slovensko členom, ba ani proti pomerne rozšírenému páleniu ( slivovice načierno).     Zasiahli proti Sheile Sz. – podnecovateľke k “národnostnej (ozaj, ktorej národnosti? ) rasovej ( odpusťte, ale neviem si spomenúť na to, proti ktorej rase) či etnickej( fakt neviem, proti ktorému etniku) nenávisti. NPK teda dokázala, svoju opodstatnenosť. Pán R.Fico mal...

ThB. Pavel Proksa – životopis

Narodil sa 3. novembra 1919 v Malom Záluží. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium v Nitre. Teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdiá ukončil cenným akademickým titulom bakalár bohoslovia a za evanjelického kňaza bol ordinovaný 27. júna 1943 prof. Dr. Jánom Jamnickým v Bratislave v kostole na Legionárskej ulici. Kaplánom bol na Brezovej pod Bradlom, v Nových Sadoch, v Martine, v Bratislave (kde pôsobil aj ako väzenský kaplán) a v Piešťanoch. V roku 1943 získal kvalifikáciu katechétu a učil náboženstvo na stredných školách v Martine, kde založil a viedol SEM učňovskej mládeže. Po zložení kňažskej skúšky...

QUOD LICET JOVI, NON LICET BOVI

  Krysztof Olaf Charamsa zrejme pozabudol na pravdivý latinský výrok: Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi!  Deň pred začiatkom biskupskej synody o manželstve a rodine, ktorá v súčasnosti prebieha vo Vatikáne, sa Charamsa verejne priznal k svojmu homosexálnemu vzťahu. Predstavil zároveň aj svojho partnera, ku ktorému sa nežne pritúlil, aby nikto nemal pochybnosti. 43 ročný Charasma žije posledných 17 rokov vo Vatikáne. Je členom kongregácie pre náuku viery a sekretár Medzinárodnej teologickej konferencie. Ako sám uviedol: ”Chcem, aby cirkev a moja komunita vedeli, kto som: Som homosexuálny kňaz, ktorý je šťastný a hrdý na svoju identitu.  Som pripravený...