Nezmenené Augsburské vyznanie

Augsburské vyznanie je tak vážne a dôležité pre našu cirkev, že ho všeobecne nazývajú zreničkou cirkvi a preto každý evanjelik by sa mal popri svätej Biblii aj s touto našou knihou zaoberať a oboznámiť s naším učením. Názov tohto vyznania pochádza od mesta Augsburg v Bavorsku, kde 25. júna 1530 v sobotu poobede o tretej hodine na ríšskom sneme podali a predložili cisárovi Karolovi V. luteránski nemeckí prívrženci, panovníci a ostatné ríšske stavy svoje vyznanie. Nemecký cisár v zvolávajúcej ríšskej listine oznámil aj témy porady, medzi ktoré umiestnil okrem vojny proti Turkovi aj náboženskú otázku: „aby sa medzi nami láskavo a...

Najlepšia chvála

Snáď každý človek sa rád s niečím chváli a zakladá si na tom. Dieťa sa chváli hračkou, hoci bezcennou, roľník s chválou ukazuje na svoje pole a do svojich stajní, boháč sa pýši s drahokamami, autami, domami, matka svojimi deťmi, a starec rád vyrozpráva čo vykonal. A je zaujímavé všimnúť si, čím sa ľudia pýšia. Z toho vybadáme, v čom vidia len to najlepšie na svete, a čo v nich samých asi je. Prorok Jeremiáš hovorí (9, 22-23): „Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že...

Pilátova pravda

Poznáme ju všetci, tú Pilátovu pravdu,: lotra prepustil, a Nevinného vydal na smrť kríža. Veď, ako náš ľud hovorí, pravda je taká, akou ju páni spravia; a Pilát bol dosť veľký pán, aby si takéto niečo bol mohol dovoliť. Nejeden človek je presvedčený, že len to je pravda, čo on robí, píše, hovorí; všetko ostatné je len mam a klam. Takému človeku venujme pár slov. Ty o slove Božom, o Písme svätom, o symbolických knihách píšeš tak, ako keby naši veriaci, ba ako by ani farári, o tomto našom každodennom duchovnom pokrme,  pred tvojim príchodom nikdy nič nepočuli. Robíš sa...

Viera je z počúvania

Viera je z počúvania R 10, 12 – 17:     “Nieto teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo všetci majú toho istého Pána bohatého pre všetkých, ktorí Ho vzývajú. (13) Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. (14) Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa ?(15) A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci! (16) Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril nášmu...

Stanovisko Zboru biskupov ECAV k etickým témam

Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou  13.07.20  Zbor biskupov ECAV na Slovensku  Oznamy Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pripravil pastorálne stanovisko k niektorým mediálne prezentovaným témam v súvislosti so sexuálnou etikou.               Ako Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sledujeme názory prezentované niektorými evanjelickými duchovnými v liberálne ladených médiách a na sociálnych sieťach, na tému sexuálnej etiky. Vzhľadom na svoju doterajšiu vlastnú pastorálnu skúsenosť, biblické presvedčenie a platné Vyhlásenie o manželstve a rodiny zo synody v roku 2012, predkladáme svoje pastorálne stanovisko k niektorým vybraným otázkam, ktoré vyplývajú z...

Stanovisko ERC v SR: k Hagia Sofia

Ekumenické organizácie vyjadrili znepokojenie a hlboké sklamanie ohľadom zmeny statusu chrámu Hagia Sofia v Turecku  12.07.20  Eva Guldanová, asistentka generálneho tajomníka ERC SR  Spravodajstvo Medzinárodné ekumenické organizácie – Konferencia európskych cirkví a Svetová rada cirkví – okamžite zareagovali na rozhodnutie Štátnej rady Turecka a následné vyhlásenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z piatku 10.7.2020 ohľadom zmeny statusu chrámu Hagia Sofia v Istanbule z múzea na moslimskú mešitu. Konferencia európskych cirkví napísala v piatok v statuse na svojom Facebookovom profile: Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad rozhodnutím, ktoré Štátna rada v Turecku dnes oznámila ohľadom statusu chrámu Hagia Sofia, ktoré umožňuje premeniť túto pamiatku svetového...