Múdre dieťa a kráľ blázon

„Lepší je chudobný, ale múdry mladík, než starý, ale bláznivý kráľ, ktorý si nechce dať poradiť.“ Kazateľ 4,13 Podľa názvu by sa mohol niekto domnievať, že si tu prečíta rozprávku. Ale vidíme, že je to slovo Písma a tam nie sú rozprávky. Náš text teda hovorí o kráľovi a o dieťati a je v ňom povedané, že dieťa je na tom lepšie než kráľ. Všimnime si bližšie, lebo tu zaiste nejde o každé dieťa, tak ako tu nejde o každého kráľa. Aké dieťa je na tom lepšie než kráľ? Dieťa chudobné a múdre. A aký kráľ je na tom horšie, než chudobné...

Vydaj počet zo šafárenia…

  Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť L 16, 1 – 9: “Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. (2) Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. (3) Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. (4) Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. (5) Zavolal si každého dlžníka pánovho a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal:...

Zrušenie súťaží

ZRUŠENIE SÚŤAŽÍ  20.03.20  Daniela Veselá, tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie  Školstvo Vzhľadom na vážnosť situácie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe Usmernenia č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy a školské zariadenia, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  v zmysle uvedených prijatých opatrení a zákazov vydáva zrušenie a zákaz s okamžitou platnosťou pre naplánované: 4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Týmto oznamujeme, že Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, ako vyhlasovateľ súťaží,...