Zomrel ev.farár Ján Kachnič

Zomrel Ján Kachnič Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. F 1,21 S hlbokým žiaľom oznamujeme,  že dňa 10. apríla 2019  po ťažkej chorobe zomrel vo veku 80 rokov  náš manžel, brat, krstný otec  Ján Kachnič  evanjelický a. v. farár v. v.  Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 16. apríla 2019  o 9.00 hod.v Čelovciach pri Krupine  a o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vrbovciach.  Zarmútená manželka, sestra a krstná dcéra s rodinou

M.Rázus: Na kvetnú nedeľu

                       NA  KVETNÚ  NEDEĽU                               (Martin Rázus) Hosana, Kriste… kráčaš zas, keď svitá jari krásny čas, a pučia vnove ratolesti: Hosana…ó, čuj — vedľa cesty! To duše naše volajú, a zdravia Ťa a vítajú! Ach, postoj pri nás, pozhovej, síl treba doby do novej, a kto nám dá, ak Ty nie, milý, k pravému žitiu pravej sily? Ľud prosí  –  ľudu svojmu daj, a v biedach sám mu požehnaj! Na chorých povznes svoje ruky a uľav...