Kydanie na kresťanskú cirkev pokračuje

Včerajšie médiá na internete priniesli v rubrike kriminalita ohramujúcu správu z USA: "evanjelický kazateľ Jimmy Kings zabil svoju manželku, schoval ju do chladničky a predtým roky pohlavne zneužíval svoje dcéry. " Hneď som začal pátrať po bližších podrobnostiach v amerických tlačových materiáloch. Bolo toho plno, ale aj tak som zistil, že ide o černošského potulného kazateľa, ktorý predtým bojoval vo Vietname, vyznamenali ho. Po odchode z Vietnamu sa stal kazateľom. A teraz prichádza to jadro, ktoré ma najviac zaujímalo. Reku určite to nie je evanjelik, ale naši neodborní novinári anglické slovo evangelical jednoducho preložia ako evanjelický a je to. V USA...

47. Povzbudenie pre farárov

 47. Povzbudenie pre farárov "Milí páni bratia, konajme našu službu naplnení bázňou Božou, plnou oddanosťou a usilovnosťou. Prednášajme učenie evanjelia poslucháčom v pokore, ku budovaniu bázne Božej a pobožnosti. Potom môžeme byť hrdí v Bohu, lebo je to Jeho záležitosť. Buďme vytrvalí a nenechajme nikdy sa od takejto bázne pred Pánom Bohom a úcty voči Nemu ničím a nikým odradiť a odviesť." Walch XXII, s. 681, No. 116.

Čo som napísal,…

Pán Ježiš povedal, že sa ani jedna jota, čiaročka, z Písma neminie, až sa všetko tak ako je písané nestane. Niekoľko stoviek rokov proroci písali o tom dni keď príde Spasiteľ na svet. Učiteľ ktorý učí s autoritou, pastier ktorýsvoj život dá za svoje ovce…Písané je že príde na osľati oslíc, že bude predaný za tridsať strieborných, že bude ukrižovaný a na tretí deň vstane z mrtvych. Písané je aj to, že On bude kráľ židovský a nie len židovský, ale kráľom všetkých kráľov, ktorý má moc odpustiť hriechy, uzdraviť nemocných, vyslobodiť človeka z otroctva hriechu ba dokonca vzkriesiť z...

46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium "Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť." Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).

45. O moci modlitby

 45. O moci modlitby Roku 1540 povedal M. Luther Filipovi: "Nech by sa akékoľvek dobro dialo, tak sa deje a začína skrze modlitbu, ktorá je jedinou všemocnou cisárovnou. V ľudských veciach zmôžeme modlitbou všetko: čo je usporiadané, tomu vládneme, čo je pomýlené, to meníme a zlepšujeme, to, čo nedokážeme zmeniť a zlepšiť, to pretrpíme, prekonáme všetko nešťastie a zachováme všetko dobro. Oproti prenasledovaniu nieto inej pomoci ako modlitby."    

Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

Na sviatok Resurectio Domini (Vzkriesenie Pánovo) sa v kaplnke na evanjelickom cintoríne vo Sv. Jure (Prostredná ulica) uskutoční veľkonočná "vigília" so začiatkom o 5.00 hod. Slávnostné SLB počas sviatkov sú nasledovné:  Zelený štvrtok: 17.00 – SLB so spoveďou a Večerou Pánovou Veľký piatok: 9.30 – Pašiové SLB Biela Sobota: 17.00 – Večerné SLB 1. slávnosť veľkonočná: 5.00 – "vigília" a 9.30 slávnostné SLB s Večerou Pánovou 2. slávnosť veľkonočná: 9.30 – SLB   Všetci sú srdečne pozvaní. (Besiedka bude aj počas sviatkov)   Ľ. Batka, ml.

Pôstne čítanie PAŠIÍ.

 Drahí bratia a sestry.  Chcela by som poznať váš názor na "Čítanie Pašií v pôste", t.j. evanjelíckej tradícií.  Nie aby ste mi zlé rozumeli, nenamietam nič voči opisu a pripomínaniu utrpenia, ukrížovania a smrti Pána Ježiša.  Chcem len podotknúť, či ma byť táto časť "čítania pášií" aplikovaná do hlavných Služieb Božích.   Poznám členov zboru, ktorí nemajú chuť ísť do kostola, pretože sa čítajú pášie. Vraj je to také, nezáživné a  nudné. Chcem poznať váš názor, ako to vnímate vy? Málo by sa  "s týmto obradom " niečo úrobiť, zmeniť ?  Ako to vnímate vy ?

Týždeň v Taizé

…prežiť týždeň v spoločenstve, v modlitbe, pri speve a rozjímaní… …spolu so stovkami mladých z celého sveta …stať sa kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny…     Pridaj sa aj ty, získaš skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými, ktorá prinesie týždeň plný radosti, dôvery, pokoja a nových priateľov…   Cena: 100€ (za cestu – nezahŕňa poistenie) + príspevok na ubytovanie a stravu v Taizé: 28-49€ / týždeň – účastníci do 29 rokov 56-119€ / týždeň – účastníci nad 29 rokov Doprava: autobus z Bratislavy Uzávierka prihlášok: 16.júna Kontakt: Jaro, Tomáš, Luciataize.bus@gmail.com Informácie o Taizé: www.taize.fr/sk     Cesta je...