Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet, schne a vädne; duchu nepomáha vzlet, stlie a padne! Rímska stavba padá v rum, hynie systém múdrych dúm! Už sú na dne, už sú na dne! Zlato tratí vábny lesk, život cenu; čuješ všade bôľny stesk: Zmenu! Zmenu! Márnosť všetko, hnis a prach, múdrym iba samovrah! Svety stenú, svety stenú! Narodil sa Kristus Pán! Radujme sa! Sám Boh zišiel v zemský stan: veseľme sa! Zatíchol už bôľny ston, nový v svety zvučí tón – po nebesá, po nebesá!

Vianoce, radostné Vianoce – Fedor Ruppeldt

Keď som bol dieťaťom, Ježiška čakal som a On vždy prišiel i s vianočným stromčekom. Vianoce, radostné Vianoce! Keď prešli tie letá, musel som do sveta… Duša vás spomína, V túžbach k vám zalieta Vianoce, detinské Vianoce! Keď ťažkosť odvekú bolestí a hriechu prenášam, Kriste môj, daj mi na potechu Vianoce, pokojné Vianoce! Keď prídu úzkosti a smrti bolesti, popraj mi, Bože môj, z otcovskej milosti Vianoce, nebeské Vianoce!