Zlatica Oravcová -Len prosím, daj mi srdce dieťaťa

Podaj nám ruku, Vianočná pieseň v srdce padla mi, s ňou radosť mojich dávnych detských čias. Keď spievala som šťastne s hviezdami, anjelov zrela všade vôkol nás! A cestou do kostola tichý hlas do melódie Vianoc zladený, Krajinu zimnú menil v ríšu krás… Bola som svedkom tejto premeny! To hviezda spôsobila taký div. Láska, ktorá do jasieľ ľahla si. Ja videla som zeleň rajských nív, Zlatého mesta všetky okrasy! Viem, že roky detstva sa už nevrátia, však volám vrúcne: Tvoja vôľa buď! Len prosím, daj mi srdce dieťaťa a v Tebe, Bože, navždy spočinúť. Vianočná pieseň v srdce padla mi...

Emil Boleslav Lukáč – Svätá noc

Ó, Svätá noc, noc vzácnych blahozvestí, noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle, noc, ktorá rozoženie neresti a bôle, noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí. Ó, Svätá noc, v nej zmäkne tvrdosť pästí, znežnejú snehom háje, strechy, pole, pod oknom deti spievajú čas v jemnom mole a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí. Ó, Svätá noc, čo hlásaš zvesti dobré, potešuj toho, ktorý u dvier žobre, nech snehu závoj padne na rozopre. Ó, Svätá noc, v nej splála žiara svetlá, na teba čakal celý, veľký svet hľa, ó nalej v duše viacej tepla, svetla!

Zaplačme nad svojimi hriechmi

Znova je tu vzácny čas Adventu, ale žiaľ, neubudlo ani dnes z duchovnej biedy. Času, kedy Advent by mohol byť iný, keď človek v pokore uzná svoje viny. Diabol pokúša ľudí a ničí dobré mravy, svet nechce počúvať čo Kristus vraví, neprijíma slovo o pokání. Slovo Pánovo musí sa naplniť, nik sa mu neubráni. Plačte nad sebou a pokánie čiňte. Pokánie je cesta k obnove. Cesta, ktorou sa zároveň otvára človek evanjeliu, ktoré sa mu zvestuje. Volanie k pokániu môžeme vnímať v spojením so súdom aj s Božím hnevom, ktorý sa zjavuje na ľudský hriech, na našu neposlušnosť, vzdorovitosť. Ježiš nás vedie k pokániu, ktoré je cestou...

Kresťanstvo, svet a my

 „Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť.“ Ámos 5,2 Prorok Ámos bol obyčajným jednoduchým človekom. Od ostatných ľudí sa však líšil tým, že si ho Boh vyvolil za svojho proroka. Pastier Ámos je poslaný zvestovať a ohlasovať Božiu vôľu. V tejto piatej kapitole hovorí Ámos o páde panny Izraelskej, ktorá leží bez pomoci a potom vyzýva obyvateľov, aby hľadali Hospodina a budú žiť. Povedané dnešnou rečou, hovorí o úpadku nábožnosti Izraelského národa. Prorok odhaľuje ako v národe nenávidia spravodlivých ľudí a ako moc a právo dosahujú len vysoko postavení a bohatší. Vyzýva preto ľud, aby hľadal spravodlivosť a miloval dobro. Zvestuje príchod Hospodina, ale...