Ideologický profil nórskeho teroristu

Kresťanský švédsky denník www.dagen.se priniesol 23. júla t.r. príspevok novinára Andersa Gustafssona o ideologickom profile zadržaného nórskeho teroristu,32-ročného Andersa Behringa Breivika. Podstatné myšlienky prinášame tu:  Nacionalista, nenávidiaci marxizmus a islam. Protestant, ktorý vyzýva  ku nepriamej kolektívnej konverzii ku katolíckej cirkvi. Jeho ideologický profil možno vidieť z jeho príspevkov na internete. Potrvá ešte nejaký čas,kým tento obraz bude hotový. Niektoré nosné body ale už jestvujú. Breivik sa angažoval na nórskom online fóre, ktoré sa volá document.no. O svojom náboženskom presvedčení vraví:" Bol som pokrstený a potom konfirmovaný z vlastnej vôle, keď som mal 15 rokov. Ale dnešná evanjelická cirkev je žartom. Kňazi v...

Kaplánske skúšky a ordinácia

Prečítajte správu na www.ecav.sk o kaplánskych skúškach, zložení  skúšobnej komisie a mená úspešných absolventov. Splnili podmienku pre ordináciu za novokňazov, ktorá bude 30. júla v ev. kostole v Púchove. Slávnosť bude v priamom prenose vysielať STV 2.

Práci s mládežou sa má venovať SEM v rámci štruktúr ECAV

– povedal biskup  VD S.Sabol naDK VD 28.mája 2O11 v Prešove. Tak to uvádza EPST č.10(str.11), kde  spravodajca konkrétne píše: "Biskp. S.Sabol okrem iného upozornil i na náročnosťpráce s mládežou, pretože tejto skupine sa v súčasnosti ponúka množstvo rozličných lákadiel. "Mládeži sa musíme v našej ECAV viacej venovať. Tým, že slabo funguje práca SEM (organizácie, ktorá by ich mala združovať), napojili sa naši mladí na organizácie a stretnutia, ktoré nie sú organizované našou cirkvou ( KOMPAS ŽILINA, CAMPFEST). Môže to ohroziť odcudzenie sa mladých vlastnej cirkvi. Je to naša chyba, že sme im dlhodobo nič neponúkli. Je potrebné zobudiť SEM,...

Sčítanie ľudu a my evanjelici a.v. na Slovensku

Pred nami je sčítanie ľudu 2011. Už je veľmi blízko. S jeho príchodom sa na Slovensku dejú čudné veci, najmä v otázke národností a náboženstva. Maďarské politické strany na Slovensku až neprimerane prehnane masírujú obyvateľov južného Slovenska, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti. Čo je pritom veľmi pozoruhodné je to, že Rómovia sa jednak nehlásia ku svojej národnosti, jednak že toto etnikum hovoriace po maďarsky je v štatistikách vedené ako maďarské. Tak tomu bolo pri ostatnom sčítaní pred desiatimi rokmi.Písal som o tom na príklade obce Chanava, okres Rimavská Sobota, kde som pred 40 rokmi prežil roky 1947-1971. Dobre teda poznám tamojšiu situáciu. R. 2001 sa...

Anglický súd zakázal adopciu detí kresťanským párom.

Veľká Británia (11. marca, RV) – Piatkové vydanie denníka L´Osservatore Romano prináša správu o tom, že Najvyšší súd Anglicka a Walesu vydal súdne rozhodnutie, na základe ktorého bolo odporučené odmietnutie zverenia detí do náhradnej pestúnskej starostlivosti kresťanským manželom z Apoštolskej cirkvi, na základe ich morálnych princípov týkajúcich sa sexuálnej a homosexuálnej výchovy. pokracovanie tu: www.tkkbs.sk/view.php O pripade informuju aj dalsie weby.   V suvislosti s tym je dost zaujimava aj sprava starsieho data www.lifenews.sk/content/osn-pl%C3%A1nuje-zavies%C5%A5-homosexualitu-medzi-z%C3%A1kladn%C3%A9-%C4%BEudsk%C3%A9-pr%C3%A1va , kde sa rozobera snaha zaviest homosexualityu medzi zakladne ludske prava a podnetny je aj predposledny odstavec, kde uz vidno ovocie tejto snahy o rozvrat spolocnosti: Federálny...

Ateista a jeho veriaci lekár sú priateľmi

Arciateista Christopher Hitchens ochorel na rakovinu hrtana. Lekári mu nedávajú veľkú šancu na prežitie. Takmer polovica mužov s touto diagnózou do roka zomrie. Hitchens sa zveril do opatery lekárovi Francisovi Collinsovi, ktorý je veriacim kresťanom – evanjelikálom. Medzi nimi sa vyvinulo osobné priateľstvo. Ateista pre novinárov povedal, že lekár sa určite za neho modlí.Hlavné však je, že sa s ním zhovára. Lekári teraz skúmajú celú DNA pacienta, aby sa pokúsili ho vyliečiť. Mnohých udivuje, ako sa môže priateliť ideologický ateista a kresťanský lekár-vedec. Collins je t.č. riaditeľom Americas National Institutes of Healts. Predtým bol vedúcim projektu mapy ľudského genomu.Ch. Hitchens...

Lutherische Kirche in der Welt -Luteránska cirkev vo svete ,ročník 58

Spolok Martina Luthera v Erlangen (MLB) každý rok vydáva ročenku pod názvom Lutherische Kirche in der Welt. Práve v týchto dňoch mi poslali jej 58. ročník ,t.j. pre rok 2011. Obsah je rozdelený do štyroch častí. Začína úvodom regionálneho biskupa z Rezna Hansa Martina Weissa, prezidenta MLB. Nasleduje duchovná úvaha nad tohoročnými slovami hesiel z Rím. 12,21 od biskupky Luteránskej cirkvi vo Veľkej Británii Jany Jerumy Grinbergy. Kázeň na 1.Kor. 2,12 je od farára Tiita Pädama z Centra pre štúdium náboženstva a spoločnosti v Uppsale,Švédsko. Časť Teológia má tieto príspevky: Prosba o chlieb z Otčenáša a my v racionálnom životnom...

Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

               Denník SME  priniesol čitateľom a poslucháčom želanie: "krásne Vianoce, s anti-koledou                od  "tvorivého tímu redakcie: Ako prežiť  a celého SME" .       Myslím, že minimálne v jednej veci, by sme sa s autormmi videoklipu, "do aleluja", spevákom P.Grausom a S.Trnkom aj zhodli. A to je protest proti skomercinalizovanému chápaniu týchto kresťanských sviatkov narodenia Krista  Pána.      Nevadilo by mi, skôr by mi to bolo sympatické, keby tento videoklip natočili v prostredí o ktorom spievajú a ktoré si "berú na paškál". V prostredí, kde sa dejú tieto...