Vianočná banka pre žiakov (4)

Posolstvo anjelov Montáž básničiek a piesní detí k Vianociam   1. Do tichej noci anjelský hlahol pod hviezdnym nebom zazvučal raz. rozochvel vrchy, do dolín padol, odchýlil bránu do večných krás. Nám narodil sa! Nám narodil sa Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ! 1b. Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol do smútku sveta zaznieva zas. Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol… Stáročia prešli – čuj Boží hlas! Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu! Ježiš, Syn Boží, navštívil nás. Pieseň: Anjeli z nebies výsosti..ES.38,v.1 a 2 Na oblakoch našej slávy, so zlatými peruťami, uberám sa k tejto zemi s vencom mieru kolo hlavy....

Ľudo Kováč: Príď, Pane!…

Príď, Pane!…   Adventné dni — túžby sú žhavé – a prosby k Tebe pnú sa, Pane – očakávame to blaho pravé a prosíme oň preoddane…   Ó, príď! – už príď! a svojou mocou skoncuj so sveta zlostnou nocou! – Ó, príď! – Ó, príď – nech lásky žiara zamknuté srdcia pootvára!   Adventné dni – – túžby sú žhavé… uprostred sĺz a zloby sveta – čo v priepasti sa hriechu zmieta – v nej hviezdy padajú a hasnú my čakáme na hviezdu spásnu – my čakáme betlehemské Dieťa…

Martin Rázus: Príď, Pane, príď

Martin Rázus: Príď, Pane, príď… Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej – života… Ó, príď i k nám, my vrúcne prosíme Ťa, nech v nás sa zjaví Tvoja dobrota! Nie zvukom víchra – ale v tichom slove, čo hojí rany, slzy utiera, k radostnej práci všetkých – i nás zovie, v záhrady mení trúchlosť cintera! Príď, Pane, príď – veď túžby mocne horia, objať Ti nohy, česť a chválu vzdať, lekárstvom bude Tvoja pomoc skorá, Tys’ vedel a vieš i dnes pomáhať! Skloň sa k nám biednym, chorým, osiralým, obohať v núdzi, poteš v trápení –...