Čriepky z historického kalendára 2

 Rok 1001 –      Boleslav Chrabrý, poľký knieža sa zmocnil Vislanska a obsadil aj severozpadnú                          časť  Uhorska(- Slovenska). Neskôr  rozšíril svoj vplyv až po Dunaj a Tisu.  R. 1O51 –            Český vojvodca Břetilsav I. sa zúčastnil na výprave nem.cisára Henricha III.                            proti Uhorsku a vyplienil  slovenské územie na sever od Dunaja. R. 1111 –          Ostrihomský arcibiskup Laurentius definoval práva benediktínskeho opátstva          ...

Povzbudenie hlásateľom radostnej zvesti

                                           Povzbudenie hlásateľom radostnej zvesti Iz 40, 9- 11:  ”Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! (10) Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdskym mestám: Ajhľa, Boh váš! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri ňom a Jeho odmena je pred Ním. (11) Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Amen.          Bohumilí kresťania, bratia...

Čriepky z historického kalendára 1

        Pomaly sa bude končiť rok Pánov 2011. Pripomenul nám aj niekoľko  zaujímavých výročí, ktoré pripadajú na roky s číslicou 11 na konci /resp. jednotkou/. Niektoré z nich si pripomeňme. Rok 311 –  Rímsky cisár GALERIUS pred svojou smrťou zastavil prenasledovanie kresťanov vydaním ediktu                    v jednej časti rímskej ríše. Bol nástupca Diokleciana, a zomrel v tom istom roku 311 /                     Konštantín potom v r.313 vydal Milánsky edikt/.                    V tom...

Vykupiteľ sa nezmenil

                                                      Vykupiteľ sa nezmenil… IZ 63, 10.15. a 16:  ” Ale oni sa priečili a zarmucovali Jeho svätého Ducha. Vtedy sa im zmenil na nepriateľa. On sám bojoval proti nim. (15) Pohladni z nebies a viď, zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. (16) Veď Ty si Otec náš, lebo Abrahám nevie o nás  a Izrael nás nepozná. Ty Hospodine, si...

M.Rázus: K Tebe, Kriste, zrieme.

 Martin Rázus: K tebe, Kriste zrieme.                                                  Jak Ján zo žalára – k Tebe, Kriste zrieme,                          Teba vyčkávame, k Tebe putujeme…                         Tys‘ ten, Tys‘ ten iste, koho ľud Tvoj  čaká                          keď ho  morí bieda, trápi bolesť všaká!        ...

Snažme sa poznať Hospodina

                                                      Snažme sa poznať Hospodina!                              Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde…! Oz 6,3: “Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora, príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem”. Amen.       Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu!      Z Božej milosti je nám dopriate...

Advent

Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú, rána sú mrazom stuhnuté, advent tu! – k večernému jeho taju patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie. Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou, príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!    Kým prídeš znovu, je čas našej viery, vážiť si slovo presväté a ono prenikne, až človek celý túži žiť jak Ty na svete, čas viery, borby, našich zápasov, čas rastu, dozrievania do klasov.

Podiel verného a rozumného šafára

                                                         Podiel verného a rozumného šafára Lk 12, 42 – 48: ”A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanovil nad svojou čelaďou, aby jej načas dával určenú stravu?(43) Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. (44) Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. (45) Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať,...

Aké sú milé Tvoje príbytky…

                                                       Aké sú milé Tvoje príbytky… Žalm 84             Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Dnes slávi náš CZ Sobotište významný sviatok a pamätný deň,  Pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Sviatok, ktorý je poukazom a pripomenutím si Božieho konania v udelení darov milosti v minulých časoch našim predkom. Pripomíname si túto pamiatku, aby sme nezabudli, že Boh je Bohom živým – a živých....

Syn príde! Nájde vieru?

                                                              Syn príde! Nájde vieru? Lk 18, 1- 8: ”A povedal im aj podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. (2) Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. (3) A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma oproti môjmu protivníkovi! (4) Ale  on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka...