Čo sa strachujete?!

                                                         Čo sa strachujete ?! Mt 8, 23-27: “Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. (24) A hľa, veliká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a On spal.  (25) I pristúpili,  zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! (26) Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. (27) A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho...

Cesta, pravda i život

                                                                    Cesta,  pravda i  život V mene Tvojom, Synu Boží v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju… Posilni nás, žehnaj slovom a veď k šťastiu v roku novom! Amen.(MR)   J 14, 1- 6:  “Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo Mňa! (2)V dome...

Láska, svadba, manželstvo, sex,vernosť

Toto nie je klasická recenzia jednej, či viacerých kníh na horeuvedené témy. Ide mi skôr o informáciu a krátky prehľad kníh s tematikou, ktorá je vždy zaujímavá a  dôležitá, z pohľadu kresťanskej viery.   1. Náš Tranoscius vydal ešte v r. 1946 knižočku (68 strán) od Alexandra Baricu: Svadobný dar s podtitulom: Rady a pokyny snúbencom. Je stále dostupná vo  farských knižniciah. Biblické pohľady dopĺňajú rady a postrehy lekárov napr. MUDr. M. J. Exnera,  MUDR. F. Šmakala, MUDr.J. Šimsu. 2. Po "samätovej revolúcii" vydal v r.1992 Tranoscius nasledovné: Ron Brusius: Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch. Témy: Pornografia, drogy, predmanželský sex, homosexualita, samovražda, vandalizmus, kulty, satanská...

Pane, nie som hoden…

                                                                 Pane, nie som hoden… Mt  8, 5-13:  “Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: Pane, sluha mi leží doma porazený a strašne sa trápi. Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď...

Svedectvá o Ježišovi

                                                                         Svedectvá o Ježišovi J 5, 31-39:            “Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé, (32) iný je, ktorý  svedčí o mne, a viem, že je pravdivé jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. (33) Vy ste poslali k Jánovi a ten vydal svedectvo o pravde, (34) ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy...

Čo potrebuje každé dieťa

                                                                  Čo potrebuje každé dieťa Lk 2, 41-52:  „Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka.(42) Keď mal dvanásť rokov a oni išli do Jeruzalema podľa obyčaja tej slávnosti, vzali ho so sebou, (43) ale keď  sa po skončení slávnostnýh dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme: rodičia však nevedeli o tom, (44) ale sa domnievali, že je v zástupe, prešli deň  cesty a...

Koledníkom a tým, ktorí nemajú radi Vianoce

               Denník SME  priniesol čitateľom a poslucháčom želanie: "krásne Vianoce, s anti-koledou                od  "tvorivého tímu redakcie: Ako prežiť  a celého SME" .       Myslím, že minimálne v jednej veci, by sme sa s autormmi videoklipu, "do aleluja", spevákom P.Grausom a S.Trnkom aj zhodli. A to je protest proti skomercinalizovanému chápaniu týchto kresťanských sviatkov narodenia Krista  Pána.      Nevadilo by mi, skôr by mi to bolo sympatické, keby tento videoklip natočili v prostredí o ktorom spievajú a ktoré si "berú na paškál". V prostredí, kde sa dejú tieto...

Mučeníka Štefana

                                                                                     Mučeníka Štefana Ísť s Tebou, Kriste, i kríž niesť značí a cítiť radosť i v slzách, v plači… Ach, Pane, popraj nám taj ten poznať v pokoji žiť a  radostne skonať. Amen (MR)   Mt 1O, 28: “A nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať – radšej sa bojte Toho, ktorý ktorý aj dušu aj telo...

Vianoce – sviatky rodiny

                                        Vianoce- sviatky rodiny Lk 1, 26 – 35: “ Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho – panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.(30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa , Mária lebo si našla milosť u Boha....

Priblížil sa príchod Pánov

                                                       Príchod Pánov sa priblížil Jk 5, 1-8:“ A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a šatstvo zmoľavelo,  vaše striebro a zlato zhrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň!  Nazhromaždili ste si bohatstva v – posledné dni!  Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov! Hýrili ste na zemi, ...