Božie narodenie

                                                              Božie narodenie Za milosť veľkú, čo svet raz zmôže, chvála Ti Bože – chvála Ti , Bože ! Milosťou touto ráč srdcia vznietiť a daj dnes svätiť –  radostne svätiť! Amen  /M.R./                                       Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry                           ...

Ján Smrek: Sobota

        Ján Smrek:  Sobota Sobota. Pripravme sa na nedeľu. Telo si okúpme aj dušu celú. A potom poďme spať. Nech čerství k ránu kročíme vospolok na cestu k chrámu.   Chrám zmeškať neslobodno. Slovo Božie človek viac potrebuje ako zbožie, aj pieseň mystickú, tú o večnosti. Ja organ miloval som od mladosti.   Na tom si zakladám, že každý chorál znám naspamäť, jak kostolník a zvonár, a že viem naspamäť aj antifóny. Celý svet ovoňal som, preto k vôni   voskovíc chrámových sa s nehou vraciam. Mám kancionál svoj, no neobraciam už ani listy v ňom, ja po pamäti spievať...

Úspech EBF UK

        Úspech EBF UK         V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentrúry ( ARRA) sa naša Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave umiestnila opäť na 1.mieste medzi siedmimi teologickými vysokými školami.  Tasr 4.1.2012

Dr.J.V.Ormis: Zo života slovenského

 Dr.Ján V.Ormis zostavil a spolok Tranoscius v r.1933 vydal  zbierku žartov, príhod a zaujímavostí pod názvom:                             Zo života slovenského. Ako v predmluve uvádza Dr.Michal Bodický, vnuk učbára na gymnáziu vo Veľkej Revúci – Samuela Ormisa , dr.Ján Ormis zozbieral z kníh a časopisov mnohé vážne i veselé príhody zo života pamätných mužov národa. Môže poslúžiť "ku poučeniu i rozpomienke stáreži i mládeži" – v zmysle slov Kollárových: "Ucti otcú i ty čáko mladá!"                         K...

Zlatica Oravcová: Zjavenie Krista Pána mudrcom

 Zlatica Oravcová:   Zjavenie Krista Pána mudrcom                                  Ty svetlo si, náš Pane drahý –                                Nuž, v Teba, svetlo veriť chceme!                                Ach, prijmi naše vďaky, snahy –                                Srdcia Ti svoje darujeme!                  ...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...

Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok   Jar odkvitla a leto dalo dary… dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý, s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé, radosti skvelé, jak i preúbohé. My cítime- zvlášť v túto svätú dobu – že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu. Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý, za večera dnes duch náš korí sa Ti, a čo sme vzali z darov rodnej zeme – ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme: Za všetko, čo je drahé duši- telu, príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú… Poteš zvlášť tých, im treba potešenia, náreky chorých nech...

Svetlo do tmy

                                                       Svetlo do tmy    Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane, naroď sa, naroď, láska prečistá! Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie…  stojíme opäť- kol Tvojho ohnišťa. Tak spoznáme – i naši milovaní, že hradby naše len tak obstoja… Ó, vitaj, vitaj i dnes medzi nami, Predivný radca, Knieža pokoja! Amen (M.R.)   Iz 9, 1-6:” Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo, nad tými ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo....

Pre inšpiráciu a stíšenie

 Svetozár Hurban Vajanský: Milým Vianociam.   Vás ospevujú toľké veky, z vás žije vlastne zimná skazka a každoročne opreteky vám hymnu nôti drobná cháska. Sám neznaboh sa zbožne tvári a zapaľuje voskovice, a radosť z neho čudná žiari a rozohrieva tupé líce!   A vždy ste svieže, vždy ste nové, i staré srdce tíško mladne, veď rozpomienka mocne zove až v detstva nášho chvíle ladné… Tak mnohé v svete zunuje sa, ľud novoty len búrno žiada: vám v ústrety však ticho plesá a staré zvyky srdcom hľadá.   To bájna sila pravdy večnej len sama volá, prosí, núti, a z...

Chanuka – židovské Vianoce?

                                                   Chanuka – židovské Vianoce?          Príležitostne sa tak hovorí, pretože sviatok Chanuka pripadá na 25.kisleva a tak na advent. Slávi sa so zvláštou radosťou ako “sviatok svetiel”  a navonok to pripomína  štyri sviece adventu. Tu však podobnosť končí. Chanuka je u Židov sviatok posvätenia chrámu.    V 1.knihe Makabejskej (4, 36- 61) o tom čítame:  ”… (48) Vystavali svätyňu a vnútro chrámu a nádvoria posvätili. (49) Zhotovili nové posvätné nádoby, do svätyne vniesli svietnik, oltár...