Nič nepozorujete ?

Mt 24, 37- 44:“ Lebo ako bolo za dňov Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka: (38) ako totiž v tie dni pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, (39) a nič nespozorovali, že prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.(40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane, (41) dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. (43) Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu....

Spravodlivý výhonok

                                                       Spravodlivý výhonok Jer 23, 5-8:“Ajhľa, prichádzajú dni- znie výrok Hospodinov –  keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdre konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni – znie výrok  Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol...

Program niektorých televíznych staníc na 1. adventnú nedeľu 28. nov. 2010

Záujemcom o kresťanský program na 1. adventnú nedeľu 28. nov. 2010 ponúkame tento výber: STV 2:  Evanjelické služby Božie z Krupiny o 10.00 hodine.             Marana tha! – dokumentárny film o význame adventu, o dejinách spásy o 16.35 hod.             Adventný koncert: Stabat mater od Pergolesiho z kostola sv. Kataríny v Kremnici o 18.05 hodine ČT 1: Adventný koncert o 17.00 hodine z Břevnovského kláštora. ČT 2: Stretnutie s hudbou, hra na organe o 5.55 hod. Nemecká verejnoprávna tv – prvý program ARD: o 10.00 hodine evanjelické služby Božie. Otvorenie 52. akcie "Chlieb pre svet. " Prenos z Marktkirche vo Wiesbadene....