M.Rázus: K Tebe, Kriste, zrieme.

 Martin Rázus: K tebe, Kriste zrieme.                                                  Jak Ján zo žalára – k Tebe, Kriste zrieme,                          Teba vyčkávame, k Tebe putujeme…                         Tys‘ ten, Tys‘ ten iste, koho ľud Tvoj  čaká                          keď ho  morí bieda, trápi bolesť všaká!        ...

Balíčky lásky na Balkán

Cez víkend bolo vypravené dodávkové auto z CZ Podlužany , ktoré v spolupráci s Evanjelickou diakoniou v Bratislave viezlo 100 kusov balíčkov lásky v krabiciach od topánok pre deti v Srbsku a v Rumunsku. Do tejto akcie sa okrem spomenutého cz zapojili i viaceré ďalšie cz, medzi nimi i náš vo Svätom Jure. Balíčky tak plnia úlohu puta lásky od slovenských rodín k rodinám v zahraničí v tomto predvianočnom čase. Výpravu s balíčkami viedol br. nám. farár v Podlužanoch Jozef Havrila ml. Tamojší cz túto akciu vykonáva  s úspechom už niekoľko rokov.  

Advent 2011 v cz Svätý Jur; Pamiatka na sv. apoštola Ondreja

Začiatok adventu sme slávili na 1. adventnú nedeľu službami Božími, zapálením 1. sviece na venci a posilnením nielen Slovom ,ale i Večerou Pánovou. V týždni od 28. nov. do 4. dec. prebieha každý deň v chráme o 17. hodine modlitebný týždeň. V utorok a piatok sa v tom istom čase konávajú adventné večierne. V 2. adventnú nedeľu budú opätovne SB s VP. o 15. oo hodine sa konajú nešpory. V 3. adventnú nedeľu po SB bude sa konať tradičný adventný bazár.Výťažok pôjde na dobročinnosť. Predsedníctvo cz Vás srdečne na tieto podujatia pozýva. ******************************************************************* Zajtra 30. novembra si kresťania pripomínajú sv....

Snažme sa poznať Hospodina

                                                      Snažme sa poznať Hospodina!                              Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde…! Oz 6,3: “Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora, príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem”. Amen.       Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu!      Z Božej milosti je nám dopriate...

Advent

Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú, rána sú mrazom stuhnuté, advent tu! – k večernému jeho taju patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie. Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou, príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!    Kým prídeš znovu, je čas našej viery, vážiť si slovo presväté a ono prenikne, až človek celý túži žiť jak Ty na svete, čas viery, borby, našich zápasov, čas rastu, dozrievania do klasov.

Priblížil sa príchod Pánov

                                                       Príchod Pánov sa priblížil Jk 5, 1-8:“ A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a šatstvo zmoľavelo,  vaše striebro a zlato zhrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň!  Nazhromaždili ste si bohatstva v – posledné dni!  Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov! Hýrili ste na zemi, ...

4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to...

Čo teda robiť?

                                                                                   Čo teda  robiť? Lk 3,7-19:             Čo ešte urobiť? To je jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladieme v týchto dňoch my sami, i ľudia okolo nás.  Čo mám ešte stihnúť? Na čo nezabudnúť? Čo je nutné urobiť? – Všetci veľmi dobre vieme, prečo sa takto pýtame. Vianoce sa približujú a to znamená veľa príprav....

Advent a Vianoce v cirkevnom zbore Svätý Jur

V tretiu adventnú nedeľu 12. dec. 2010  po službách Božích v priestoroch Agapé sa konal tradičný adventný bazár. Bol oň veľký záujem tak zo strany darcov výrobkov, ako aj zo strany kupujúcich. Výťažok je 361.00 € a pôjde ako finančná podpora pre niektorý cirkevný zbor v Gemeri. Srdečná vďaka všetkým obetavcom. Vo 4. adventnú nedeľu 19. dec. t.r. na  hlavných sl. Božích o 9.30 hodine poslúži zvesťou Božieho slova emeritný gen. biskup a bývalý zborový farár vo Sv. Jure prof.ThDr. Július Filo, ktorý sa z Božej milosti dožíva v týchto dňoch svojho okrúhlého životného jubilea – 60 rokov. Pri tejto príležitosti ho...

Čakanie na Pána

 "Pane môj prichádzaš k srdca môjho dverám voláš ma v každý čas na vinicu svoju prosím pokorne: daj nech neodpieram nezhŕdam milosťou danou ku pokoju.   Buď mojím svetlom v sveta tohto tmách buď mi zdrojom sily, istoty a viery keď tíško stojíš srdca mi pri dverách kiež sa ti tu v chráme dnes zverím". Amen   Zj.Jána 3,2O:"Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou!"Amen.    Pred vstupom do vzácneho, radostným očakávaním naplneného adventného obdobia je nám zvlášť blízke volanie nábožného...