M. Rázus – Kajúca

Smutno, presmutno mi; ťarcha na svedomí! A Ty, Kriste, kým ja v prachu, stojíš biely-čistý celý: zdvihni dušu plachú! Rúcho poškvrnené, hrozia hriechu tiene, však Ty, Pane, pre tú muku tam na dreve – ustaň v hneve, podajže mi ruku! Posilň ducha – telo, obleč v rúcho bielo, roznieť v srdci viery plameň: pravde tu žiť – Tebe, slúžiť – až na veky! Amen.

Duch Svätý – nenápadný Boh?

Duch Svätý nevidíme, nemôžeme sa Ho dotknúť, platí teda, že Duch Svätý nie je? Duch Svätý je a pôsobí v cirkvi, aj keď o Ňom málo hovoríme. Keby nebol Duch nikto z nás by nebol v chráme, nikto z nás by neveril, neexistovala by cirkev. Duch Svätý je tá „najutiahnutejšia“ Osoba Svätej Trojice. To znamená Duch Svätý nestavia do popredia seba, ale Krista. Nepriťahuje pozornosť na seba, ale priťahuje pozornosť na Božieho Syna a jednou z hlavných úloh a dielo v cirkvi je vyvýšiť Pána Ježiša Krista, tak aby všetka sláva šla Jemu. Na to je Duch, aby oslávil Krista, nie je poslaný na to, aby oslávil seba,...

Zlatica Oravcová – Jazyky akoby z ohňa

(Úryvok) Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie, Pokánia slzy hučia dolinou – Až každá slza prijme perute A dá sa cestou spásy jedinou. Jazyky z ohňa, zasa nedeľa. Tisíce iskier vstáva z pahreby – A smelo volá duša nesmelá A každá iskra Pána velebí! Jazyky z ohňa – Srdcia otvorme! Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! – Hlásajme s Petrom mocne, pokorne: Letnice prišli, milosti je čas! Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova, Láskavou rukou Slovo rozsievaj! – Ó, buďme všetci Boží poslovia, S Pánom nám kynie vytúžený raj!

Jan Amos Komenský – O vnútornej láske k Duchu Svätému

Mŕtva ani pokrytecká nech nie je viera moja, spiaca alebo historická, ale bdelá, živá, hojnosť dávajúca ovocia výborného, úprimne zo srdca verného vo všetkom dostačujúca. Pritom aj moja nádej nech pevnou stálosťou pred Tebou vždy sa skvie bez akejkoľvek pochybnosti neskladajúc dúfanie vo veci pominuteľné, ale vo večne trvajúce a v Tvoje zmilovanie. Regent môj výborný, bráň a posilni ma sám aby ani ľúbezný ani odporný vietor sem ani tam mnou nemohol zakývať, ale nech v každej dobe spolieham sa na Teba, ráč mi pomáhať.