Pán Ježiš a Jeho matka

Ježiš z Nazareta bol Božím Synom, ale aj synom Márie (Mk 6,3). Jeho krajania Ho dokonca pokladali len za tesárovho a Máriinho syna. Vzťah syn- matka nie je nám ľahostajný; hodnota dieťaťa sa jasne prejaví práve vo vzťahu k matke. Mládenec, ktorý nemá zdravý vzťah k svojej matke, nebude ho mať ani k svojej manželke. Ježiš a Mária- tieto dve mená patria vždy dovedna, lenže sa dosť chaosu narobilo v tomto ich spojení. Najviac starostí robila Mária, Pánova matka. Kam ju zaradiť, aby sa dostala na pravé miesto. Keď sa pozeráme na maliarske výtvory, najmä na stredoveké madony, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že na týchto obrazoch má...

Štúr – 160 rokov od úmrtia

V časopise ŽIVENA, ročník VII, január 1916 pravdivo o Ľudovítovi Štúrovi píše Vajanský [pri príležitosti stého výročia narodenia]: „Veď sú diela a zjavy, ktorými ani najživšie slovo, ani najsonórnejší tón, ani najjasnejší blesk zovnútorný nedodá významu, ak sme ich len vnútorne pochopili, v duši uvážili, v srdci precítili. Sú duchovia, ktorí vládnu nami, naším vnútorným svetom, našimi mysľami, citmi, nádejami, tak že bez nich boli by sme živými mŕtvolami a netrebnou massou hmoty, korisťou červov. Sú duchovia, ktorí ako slnko prírodu, tak prenikajú našu duchovnú osnovu, osvetľujú, zahrievajú a oplodňujú. Štúr patrí k vysokej ekklesii takých duchov. Iniciátor, tvorivý genij,...

Dvojaké kresťanstvo

V živote nášho Pána má utrpenie zvláštne miesto. A začína sa v Jeho živote veľmi zavčasu. Už hneď po narodení v Betleheme musia s Ním rodičia utekať do ďalekej cudziny. Ale prv než sa to stalo, keď bol ešte útlym dieťatkom, starý Simeon o Ňom prorokoval. „Hľa, tento je ustanovený na znamenie, ktorému sa bude protirečiť.“ Celý Jeho život sa stal protirečením. Bol zhora a nehodil sa nielen do zmýšľania sveta, ale ani do nábožne zmýšľajúceho Izraela. Ale nám je jasné, že Pánovo utrpenie v užšom zmysle sa začalo až vtedy, keď Mária v Betánii Mu vykonala predpohrebné pomazanie Jeho...

Pred 100 rokmi

Pred 100 rokmi vyšiel „Evanjelický posol zpod Tatier“ ročník IV, číslo 2, január 1916: Z obsahu: V novom roku K novému roku Papršleky svetla-do tmy sveta Z poslovenčených piesní Leštinského „Sriaď dom svoj!“ (Izaiáš 38,1) Obeť pôverčivosti Paberky s bojišťa Zo života zbožných žien Skrytý nepriateľ Katechizmus v obrázkoch Ukrytý poklad VIERA, LÁSKA, NÁDEJA Ako v obci P. zahanbili baptistických mudrlantov Čo píšu naši vojaci? Pravá cesta spasenia Pri zakálačke Zprávy Pri zakálačke. Pri zakálačkách myslíme obyčajne na dobrý obar, na večeru, na hrubú slaninu, na klobásy, atď. Ale niekedy sa i tu môže prihodiť veľmi poučná vec.-Tak i v...

….a porodí Syna

„Hľa, panna počne a porodí Syna“ (Iz 7,14) Životopis človeka sa obyčajne začína jeho narodením. V tomto prípade sa začína omnoho skôr. Už v raji. S príchodom Mesiáša počíta celá Stará zmluva. Tento zasľúbený Syn prišiel. Ale Izrael má o svojom Mesiášovi celkom iné predstavy. Musí byť veľký, musí prísť v sláve, akože by to mohlo inak byť!? Keď pošle Boh svojho Syna, to musí byť rozhodne čosi neobyčajné, čosi nadprirodzené. On však prišiel neuveriteľne jednoduchým a skromným spôsobom. Mária, panna z Nazareta urobila v ľudstve toľko zmätku. Buď sa zbožňuje, stavia na úroveň Boha, alebo sa stavia veľmi nízko...

Zaľúbenosť

Leto končí, ale téma zaľúbenosti je stále aktuálna. Skoré zaľúbenie, ak je vážne, nemusí byť v každom prípade skazonosné, môže sa stať posilou pre zdravý vývoj a záchranou pred mnohým pokušením. Všetko je dobré, aj zaľúbenosť, ak sa prežíva podľa pevných zásad Božích a v medziach slušnosti. Nikto z nás si neurčil pohlavie, ani naši rodičia ho nemohli určiť. V tomto rozdelení sa skrýva to napätie jedného aj druhého pohlavia. Toto rozdelenie znamená nesmierne obohatenie ľudského života, ale na druhej strane aj mnohé tragédie. K sláve posmrtného života bude patriť aj tá skutočnosť, že tam nebudú tieto rozdiely. No pokým...

Dobrý postreh

Na facebooku  p. dekan EBF UK Ľubomír Batka v predreferende o manželstve (rodine) z 24.januára píše: „Niektorí evanjelici vidia svoju identitu ako protestanskú keď vychádza z viditeľného, či latentného antikatolicizmu. (Čo je katolícke, to je im zlé, stredoveké, bigotné, zákonnícke, farizejské, zastaralé, prekonané ….. Čo je protestantské, to je dobré, pokrokové, osvietené, racionálne, moderné a tolerantné). Predstava: katolíci nie sú tolerantní a protestanti sú tolerantní – je naivná. Preto je naivný i argument: evanjelici, ktorí by mali podobné pozície ako katolíci si zaslúžia kritiku, lebo nie sú dobrí protestanti….. “ Niektorí hovoria – my nie sme ani o mak horší...