Vojaci SA a duchovní MyS o Štefánikovi

Predbežný program

Medzinárodná konferencia

„Fenomén Štefánik“

spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4

Miesto konania: Hotel Štefánik, Myjava; Košariská; Mohyla na Bradle

Termín 13.5.-14.5.2019

Organizátor: Ústredie EPS v OS SR a OZ SR

Časť A: 13.5.2019 – Rokovanie V4  (Hotel Štefánik, Myjava)

 • 10:30 hod. Privítanie, úvodné slovo, predstavenie programu (UEPS)
 • 10:40 hod. Bilaterálne a multilaterálne aktivity (púte) v rámci V4 (UEPS)
 • 11:00 hod. Prednáška VHÚ SR – M.R. Štefánik, historický pohľad
 • 11:45 hod. Prednáška dekan VePS – M.R. Štefánik, teologický pohľad
 • 12:30 hod. Ukončenie I. bloku konferencie (UEPS)

Časť B: 13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle; Hotel Štefánik Myjava)

 • 15,00 – 15,30 hod – presun do Košarísk
 • 15,30 – 16,00 hod – prijatie starostom Košarísk v Múzeu M. R. Štefánika 

                                (program v réžii starostu)

 • 16,00 – 18,00 hod – výstup na Mohylu
 • 18,00 – 18,30 hod – pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry
 • 18,30 – 19,00 hod – presun do Hotela Štefánik, Myjava 
 • 19,00 – 19,40 hod – voľný čas 
 • 19,40 – 21,00 hod – recepcia

Časť C: 14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)

 • 08,30 – 09,00 hod  – zahájenie konferencie                                           
 • 09,00 – 10,00 hod  – prednáška 
 • 10,00 – 10,15 hod – diskusia
 • 10,15 – 10,30 hod – občerstvenie 
 • 10,30 – 11,30 hod – prednáška 
 • 11,30 – 11,45 hod – diskusia
 • 11,45 – 12,00 hod – občerstvenie 
 • 12,00 – 13,00 hod – prednáška
 • 13,00 – 13,15 hod – diskusia
 • 13,30 – 14,30 hod – obed
 • 14,30 – 15,00 hod  – presun do kostola ECAV Myjava
 • 15,00 – 16,00 hod – ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie 

Leave a Reply