Blahoslavenstvá podľa Ondreja

 

Ondrej Prostrednik

1. september, 12:13 ·

Dnes v Košiciach znejú slová blahoslavenia. Myslím, že kým mŕtvi si zasluhujú úctu, povzbudenie blahoslavenia potrebujú živí, ktorí čelia utrpeniu. Preto vám hovorím:

Blahoslavení ste, gayovia, lesby, bisexuáli, transrodové osoby, sestry a bratia. – Ste jedinečným obrazom Božej úžasnej tvorivej sily a lásky.

Blahoslavení ste, keď dokážete zjaviť pravdu o sebe a priniesť ju do láskyplného vzťahu s inými. – Uzdravujete tým a upevňujete spoločenstvo ľudí.

Blahoslavení ste, keď trpíte a odkladáte svoj coming-out, aby ste neranili svojich rodičov a blízkych. – Príde deň, keď nájdete slobodu a prijatie tých, na ktorých vám záleží.

Blahoslavení otcovia a matky, čo na coming-out svojich synov a dcér odpovedali ich objatím a povedali im, že sú na nich hrdí. – Oni sú začiatkom nového spoločenstva ľudí.

Blahoslavení ste, keď sa staviate proti stereotypom, ktoré z ľudí robia karikatúry. – Stávate sa tak svetlom sveta.

Blahoslavení ste, keď sa zasadzujete za rovnosť a inklúziu. – Ctíte tým posvätnosť každej ľudskej bytosti.

Blahoslavení ste, lebo sa zastávate svojich priateľov a priateliek, keď sa im vysmievajú a ponižujú ich pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. – Vy ste nádejou, aby sa tento svet stal lepším miestom.

Blahoslavení ste, keď tvoríte netradičné rodiny založené predovšetkým na láske a nie iba na zákone. – Ste živým svedectvom toho, že ako ľudia sme jedna rodina.

Blahoslavení ste, keď hovoríte o pokrytectve veriacich. – Pomáhate tým, aby sa zrodila spravodlivosť a mier.

Blahoslavené ste znásilnené a znásilnení, keď vašimi przniteľmi boli duchovné alebo rodinné autority a preto ste sa nevedeli brániť. – Vezmite si späť svoju dôstojnosť, ktorú vám vzali a buďte žijúcou výčitkou a obvinením násilníkov.

Amen, amen, hovorím vám: S pokorou a úctou načúvajte svojim vlastným skúsenostiam a skúsenostiam ľudí, ktorých si vážite.

Amen, amen, hovorím vám: Celým svojím srdcom zápaste o to, aby ste žili život úprimnosti a lásky k sebe a k ostatným.

Amen, amen, hovorím vám: Hľadajte, skúmajte a načúvajte hlasu svojho svedomia.

 

53 komentárov118 zdieľaní

2 thoughts on “Blahoslavenstvá podľa Ondreja

  1. Mgr. Marian Sedláček

    Prečo ste scenzúrovali môj predchádzajúci koment? Kto je väčšie hovädo, prostredník či chmelár???

  2. lubo batka st

    O cenzúre neviem, iba o pravidlách, aby sa tu dialo všetko „slušne a v poriadku“. (Skúste napísať to isté nejako inak.

    ad/ „väčšie hovädo“ ???
    Prostredník je člen ECAV. Chmelár z ECAV vystúpil a písomný výstup zverejnil. Pre neho CPP neplatia a môžme ho nechať ako prípad na posledný súd.

Leave a Reply