Lutherove mravoučné bájky

                                          Lutherove mravoučné bájky

                                                     BLÁZNOVSTVO 

  

                                   O kohútovi a perle. 

 • Kohút sa papral na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: Vidíš, ty bedár, ako biedne tu ležíš v špine! Keby ťa aspoň kupec našiel, aby sa ti zaradovala a došla by si u neho veľkej cti, ale mne si veru na nič. Ja sa viac poteším jednému zrniečku, alebo červíčku, aj ich pozdvihnem a nedám za všetky perly. 
 • Poučenie: Táto rozprávka nás poučuje o tom, že mnohá dobrá kniha u surových – nevzdelaných ľudí je bezcenná, ako múdrosťou a  umením takí pohŕdajú a hovoria, že umenie nie je nad chlieb. Tiež nás aj vystríha, aby sme dobré naučenie nazatracovali.

Z knihy: Luther lieder und Fabeln

2 thoughts on “Lutherove mravoučné bájky

 1. lubo batka st

  NEVERNOSŤ

  O žabe a myši

  Myš by bola rada prešla cez vodu, ale nijako nemohla a preto prosila žabu o radu a pomoc. Žaba bola veľká šelma a riekla jej: Priviaž si nohu k mojej nohe a tak preplávam a teba prevlečiem. Len čo prišli na vodu, žaba sa ponorila a chcela myš utopiť. Myš však tiež nelenila a začala sa brániť a metať sem – tam. Vtom letel ponad vodu jastrab, ktorý myš zdrapil, spolu s myšou vytiahol aj žabu a zhltol obe. –

  Poučenie:
  Viď s kým máš do činenia. Vo svete je mnoho ľstivých a neverných ľudí. A aj niektorý priateľ, keď má príležitosť druhého premôcť, aj ho potlačí. Ty ale nekonaj nikdy takto ľstive a neverne. Lebo nakoniec nevernosť tiež natrafí na svojho pána, ako to vidíme pri žabe.

 2. lubo batka st

  HLÚPOSŤ

  O PSOVI VO VODE.

  Pes s mäsom v papuli plával cez rieku. Ale keď uvidel vo vode z mäsa tieň, domnieval sa, že je to druhý kus mäsa a dychtivo chňapol po ňom. Keď papuľu otvoril, ten kus, ktorý držal v zuboch mu vypadol a voda ho odniesla. A tak stratil oboje, aj mäso, aj tieň. –

  Poučenie:
  Človek nech je spokoný s tým, čo mu Pán Boh dáva. Ak si máličko neváži, po viac nepríde a kto mnoho chce mať, ten naostatok nemá nič. Mnohí utratili isté pre neisté.

Leave a Reply