Služby Božie na Branči – 2018

                                               SLB na Branči na Konštantína a Metoda 2018

     “Ako bolo na Branči”? – ozve sa občas otázka tých, ktorí z nejakého dôvodu v tomto roku na SLB neprišli. Odpovede bývajú všelijaké: Bolo dobre, – teplo, – tak ako vždy, menej ľudí ako bývalo,-  – fajn, ale brančský guláš už nebol, – aj Juraj Sarvaš bol… atp.

    

    Poďakujme organizátorom z domáceho CZ a všetkým, ktorí prišli do spoločenstva viery, ale aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k osobitnej atmosfére SLB. Konajú sa v deň štátneho i cirkevného sviatku Konštantína a Metoda ( sv.Cyrila a Metoda), pri pomníku evanj.martýrov a galejníkov zo 17.storočia, vo velebnom chráme Božej prírody. Na týchto SLB sa pravidelne pripomína aj pamiatka majstra Jána Husa, upáleného pre vernosť pravde, ktorú spoznal a obhajoval z Písma.

     Podľa programu mal mať kázeň dekan EBF, br. Milan Jurík, ale z dôvodu hospitalizácie ho zastúpil br. Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia.

Prítomným sa prihovoril aj br.gen.biskup ECAV Miloš Klátik, ktorý spolu s dištriktuálnym biskupom M.Krivdom boli na Branči vo svojich funkciach posledný krát.

     

    Pred časom som vedeniu našej cirkvi predostrel návrh pozývať na Branč aj zástupcu z Reformovanje evanj. cirkvi (kalvínskej). V tomto roku bol jej zástupcom prítomný Ján Semian, ktorý vo svojom teologicko dobre premyslenom príhovore vysoko ocenil prínos vierozvestov i vernosť martýrov.

      Milým oslovením bolo bezprostredné slovo br.zborového dozorcu Jána Sklenára slovenského CZ z Levertonu v Austrálii a svedectvo o tom, ako žijú ako si držia svje reč i vieru tamojší vysťahovalci najmä z Dolnej zeme.

   Za duchovných v silových zložkách – ktorú reprezentovala už tradične aj čestná stráž vojakov SA v dobových uniformách, sa prihovoril br. Marian Bodolló.

   Prítomní boli aj ďalší predstavitelia ECAV, Slavomír Hanuska za ZD ECAV, seniori MYS a Považského seniorátu, zástupcovia Tranoscia, viacerí duchovní i mnohé známe tváre dozorcov, presbyterov a iných služobníkov z cirkevných zborov.

     Vzhľadom k tomu, že SLB vysielal v priamom prenose Slov.rozhlas-Rádio Regina, mali SLB “dobrý spád” a prejavy nebli zbytočne rozvláčne.

    “Proglas” tradične recitoval br.Juraj Sarvaš. Vystúpili aj spevokoly: deti z MYS, výborný spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc a hudobná skupina Switch On z CZ Vrbovce.

     

   Počasie bolo prijateľné a nechýbalo ani tradične dobré pohostenie záskuskami a čajom. Aj tohtoročné bohoslužobné stretnutie ukázalo, že má svoj veľký zmysel a dobrú perspektívu aj do budúcnosti. 

    

     Jednako treba pripomenúť jeden vážny dlh a nedostatok – že dnešné SEM, obč.združenie, necíti potrebu prísť na Branč a pravidlne organizuje svoj vlastné akcie práve v tomto čase. Je jasné, že pri takomto prístupe nevyrástla generácia, ktorá by starých a starších na Branči dopĺňala a nahrádzala tých, ktorých si Pán povoláva k sebe.

       

       Bolo to však práve SEM v Podbranči, ktoré z vlastnej iniciatívy postavilo pomník na Branči, zadovážilo pamätnú tabuľu z bronzu a slávnostne ju osadilo dňa 3.septembra 1939 na pomník, aby sa tu stretávali aj ďalšie generácie  a pripomínali si vieru otcov. SEM- vtedy Sdruženie evanjelickej mládeže – dalo tak dobrý príklad a dnešní  (doživotne ?) zvolení funkcionári SEMu by sa mali nad sebou vážne zamyslieť.

  Takže ako bolo na Branči?  Fajn, ale možno trochu smutno…

                                        Ľubomír Batka st. 

2 thoughts on “Služby Božie na Branči – 2018

 1. Mgr. Marian Sedláček

  Pozdravujem, brat Batka zo stretnutia mládeže v Lenke pri Tornali, práve začína večerný program, s vyznaním mnohých mladých, a v ďakou že sú tu spolu, a ďakujem Bohu, že SEM zorganizovalo celoslovenské stretnutie práve v dňoch 5 až 7. júla. To, že nie je problém zúčastniť sa tento rok oboch akcií, potvrdil svojou účasťou aj brat Bodolló, ktorý bol c Vami aj na Branči, a je tu aj s nami. Ale Vy mi tu chýbate! Kto by sa mal vážne zamyslieť, nie je vedenie SEM, ale tí, ktorí blúznili o nejakom ZEM, ak sú toho schopní. Ak Vám tam chýbala mládež, isto to nesúvisí s tým, že je niekde na Gemeri iné podujatie, mimochodom veľmi požehnané, a budujúce živé spoločenstvo, ktoré práve Vaša generácia s úspechom likviduje.

 2. lubo batka st

  Najskôr poďakovanie, že občas zablúdite aj na túto web.stránku, lebo určite prináša prináša pohľady slobodné, nekonformné a evanj.a.v. cirkvi verné.
  Čo buduje a čo likviduje „vaša generácia“ ponechávam stranou z jednoduchého dôvodu: sú to príliš široké, vágne náznaky. To by sme si museli najskôr ujasniť pojmy- čo j „generácia“, čo znamená likviduje, či naopak „čo je požehnané a budujúce živé spoločenstvo. Nie som ani hovorca“nejakej generácie“ a za seba sa pýtam: čo som „s úspechom likvidoval“.Lebo ničoho nie som si vedomý…ako hovorí apoštol.

  A teraz k meritu veci: – To, že je brat Bodolló na Gemeri je fajn, lebo bol aj na Branči a práve jemu jemu patrí poďakovanie a pochvala.
  Lenže „kontra akcie“ terajšieho SEMu, nech sú akékoľvek sa netýkajú ani tohoto roku (2018) ani predchádzajúcich rokov, odkedy sa SEM stal občianskym združením. To sa deje a opakuje z roka na rok. SLB na Branči – ak ste čítali dobre boli od roku 1939 !! až kým ich komunisti nezakázali, prípadne neobmedzili, a pokračovali od roku 1990 !
  Ani na jedno stretnutie SEM pozvanie neprijal.
  Aj to je pravda, že som osobne inicioval aj mládežnícke stretnutia v predvečer hlavných SLB, boli koncerty, táboráky, súťaže a iné aktivitya prichádzala mládež zo zborov nášho seniorátu. Dokladov a svedkov o tom je dosť. A prečo ich SEM ignoroval?- To je moja otázka ni ena Vás, ale priamo na vedúcich.
  Vy ste ešte asi vtedy neboli na svete, lebo podľa Vášho tónu a spôsobu komunikácie typujem, že ste v nejakom postpubertálnom období života.
  Našťastie, čo je živé, budujúce a požehnané – rozhoduje niekto iný ako Vy a Vaše súdy.
  Batka st.

Leave a Reply