Dušan Miko: Lodička ECAV

Kam sa to plavíš lodička ECAV na vlnách sporov namiesto lásky. Prečo musia mať tí tvoji verní miesto radosti na čele vrásky ? Kam až doplávaš lodička ECAV k prístavu – k Bohu či neminieš cieľ? Neistá plavba i vody zradné mnohí by k cieľu po súši šiel. Zachráň nám Bože našu lodičku nech sa na žitia mori nepotopí a ak by do nej zatiekla voda nech zdvihne nás mocná ruka Tvoja a Tvoja náruč pevne uchopí.