Martin Rázus: Suspíriá k tretej adventnej nedeli

Martin Rázus: Suspíriá k tretej adventnej nedeli Mt 3, 1-2 Daj, Bože, ducha daj na ľudí – na množstvá, a vojsť nám pomáhaj do Tvojho kráľovstva. Nech hriech nás nezvádza, svedomie nehaní, a tíško žijeme v úprimnom pokání! Amen ———————————- Daj nám čuť zvesť z Tvojho slova, že k nám idee znova, znova, ptešiť nás,pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti! Amen Mt 11, 2 – 15 Jak na púšti Ján – my tiež Ťa, Pane, čakáme, hriech mocne zvládať...

Adventná

Príď, Kriste, a do našich slabých sŕdc vstúp, nie iba na chvíľu, ale stálym hosťom v nich buď. Príď, Kriste, do každej čakajúcej  duše vojdi, nie iba na chvíľu, ale daj, nech vždy v Teba verila by. Príď, Kriste, do sveta, kde vládne nepokoj, nie iba na chvíľu, ale nastálo ľud svoj upokoj. Príď, Kriste, a klop hlasno na naše srdca dvere, nie iba chvíľu, ale až pokým dospejeme k viere. Príď, Kriste, nech potešia sa slabí, smutní, biedni, nie iba na chvíľu – nateraz, ale aj po ostatné svoje dni. Príď, Kriste, vzhliadni na naše malé milé dietky, nie iba na...

Adventná prosba

Vincent Blažko Už prvé svetlo zažalo sa a klonia sa ku nám nebesá. Príď, Kriste, svetlo sveta, veď na zemi vládne mrákota. Tak v piesni voláme k Tebe a naše vzdychy prosebné prerážajú nebeskú klenbu, aby si odňal Kainovskú kliatbu. Príď, Pane, boľavá zem Ťa volá, veď, kto príkoria a mraky zdolá, ak nie Ty, vytúžený Mesiáš, Ty večný Radca a Záchranca náš! Príď ku nám, Tvoj ľud Ťa čaká, veď zvodcov a diabla sa ľaká, príď a prines lásku z neba, veď je potrebná ako krajec chleba. Príď, Pane, Betlehem je všade, nech život ľudský neľpie na náhode, ale...

Katovice 2018

Na ceste k hospodárskej a ekologickej spravodlivosti – Katowice 2018 „Dať vám budúcnosť s nádejou“ (Jeremiáš 29:11) Stretnutie, ktoré zdieľa príbehy a skúsenosti pre našu budúcnosť Európska kresťanská environmentálna sieť (ECEN) organizuje od roku 1998 každé dva roky medzinárodné zhromaždenia. V roku 2018 sa hostiteľom tohto zhromaždenia stalo poľské mesto Katovice. Zhromaždenie ECEN sa zaoberalo témami klimatických zmien, znečistenia životného prostredia, vymierania rastlinných a živočíšnych druhov a zmeny ekosystémov, pretože tieto témy sa stali najvážnejšími výzvami 21. storočia. Ľudstvo napreduje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a jeho životný štýl, úzko spojený s výrobou tovarov a spotrebou energie, ovplyvňuje jeho budúcnosť. Prednášajúci...