Svetozár Hurban Vajanský – Vianoce

Borí sa už starý svet, schne a vädne; duchu nepomáha vzlet, stlie a padne! Rímska stavba padá v rum, hynie systém múdrych dúm! Už sú na dne, už sú na dne! Zlato tratí vábny lesk, život cenu; čuješ všade bôľny stesk: Zmenu! Zmenu! Márnosť všetko, hnis a prach, múdrym iba samovrah! Svety stenú, svety stenú! Narodil sa Kristus Pán! Radujme sa! Sám Boh zišiel v zemský stan: veseľme sa! Zatíchol už bôľny ston, nový v svety zvučí tón – po nebesá, po nebesá!

Vianoce, radostné Vianoce – Fedor Ruppeldt

Keď som bol dieťaťom, Ježiška čakal som a On vždy prišiel i s vianočným stromčekom. Vianoce, radostné Vianoce! Keď prešli tie letá, musel som do sveta… Duša vás spomína, V túžbach k vám zalieta Vianoce, detinské Vianoce! Keď ťažkosť odvekú bolestí a hriechu prenášam, Kriste môj, daj mi na potechu Vianoce, pokojné Vianoce! Keď prídu úzkosti a smrti bolesti, popraj mi, Bože môj, z otcovskej milosti Vianoce, nebeské Vianoce!

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku: Mt 12, 46 – 50 V mene Tvojom, Synu Boží, v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju.. Posilni nás, žehnaj slovom  a veď k šťastiu v rou novom!  Amen ———————————————— Jedna krv a jedna kosť, jedna vôľa pre radosť – príjm nás, Kriste jediný, do tej svojej rodiny… Vedno v práci chceme vpred – zvládať hriech i tento svet, vedno v časoch potreby, vedno v sláve na nebi!  Amen   Lk 2, 21:...