Stretnutie SEM – Klub iSKejp 412 v Hlbokom

Stretnutie SEM – iSKejp 412  v Hlbokom V sobotu 24.9. 2016 sa uskutočnilo stretutie mládeže MyS, ( s názvom Klub iSKejp 412) v CZ Hlboké. Zúčastnilo sa ho cca 6O mladých ľudí z ôsmych CZ  Myjavského seniorátu a 8 kňazov. Potešila aj účasť starších cirkevníkov z domáceho CZ, bratov a sestier z presbyterstva, na čele s bratom dozorcom a tiež bratom starostom obce Hlboké.   Téma stretnutia : S Ježišom do školy… Stretnutie viedli mládežníci z CZ Krajné z hudobnej skupiny ELEOS, ktorí ho moderovali a sprevádzali piesňami celé stretnutie. V úvode zaujalo prítomných netradičné vystúpenie mladého žongléra. K hlavnej...

Z histórie evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom

Z  histórie evanjelického cirkevného zboru v Hlbokom Reformačné učenie Dr.Martina Luthera pod hradom Branč zapustilo korene už v 16.storočí. Cirkevný zbor v Senici mal viaceré fílie a k nim patrilo aj Hlboké. Keď v roku 1673 Senica v krutom a hroznom prenasledovaní stratila svojho kňaza i kostol na námestí, týkalo sa to aj Hlbokého. V roku 1733 bol postavený v Prietrži artikulárny chrám. Hlbočania sa pripojili k Prietrži a tam chodievali aj na služby Božie. Avšak cirkevné funkcie – krsty, sobáše a pohreby – odbavoval v Hlbokom rím.kat.farár z Jablonice. Preto hlbockí luteráni, keď cítili blízkosť večnosti, dali sa odviesť...

Cestou – necestou (6)

  Cesta za Mojžišom a ľudom Božím SZ “Keď Mojžiš s ľudom Božím preč z Egypta sa bral,  bol faraon im v pätách a vpredu morský val, Boh vlny mora rozdelil a cestu otvoril.  A ten Boh, čo za Mojžiša žil, sa dodnes nezmenil”. (Sp 620, v.1) O tejto ceste ľudu Božieho SZ som mnohokrát čítal, kázal i spieval z nášho Spevníka. Ale kým som tú cestu osobne neuvidel a aspoň kúsok z nej neprešiel, nedokázal som si vôbec predstaviť, čo všetko pre Mojžiša a jeho ľud znamenala a prečo ľud Izraela privieda k takému odporu voči Hospodinu i voči...

Pán Ježiš a Jeho matka

Ježiš z Nazareta bol Božím Synom, ale aj synom Márie (Mk 6,3). Jeho krajania Ho dokonca pokladali len za tesárovho a Máriinho syna. Vzťah syn- matka nie je nám ľahostajný; hodnota dieťaťa sa jasne prejaví práve vo vzťahu k matke. Mládenec, ktorý nemá zdravý vzťah k svojej matke, nebude ho mať ani k svojej manželke. Ježiš a Mária- tieto dve mená patria vždy dovedna, lenže sa dosť chaosu narobilo v tomto ich spojení. Najviac starostí robila Mária, Pánova matka. Kam ju zaradiť, aby sa dostala na pravé miesto. Keď sa pozeráme na maliarske výtvory, najmä na stredoveké madony, nemôžeme sa ubrániť dojmu, že na týchto obrazoch má...