Cestou – necestou (2)

Návrat v čase   Cestovanie v čase budúcom patrí jednoznačne do oblasti sciense fikction. Do značnej miery to platí aj o cestovaní v čase minulom. A to sa mi v jednom prípade podarilo. Udialo sa vtedy, sme sa s manželkou vybrali na dovolenku do Maroka. Jedným z našich cieľov bola návšteva mesta Fes. Je to bývalé hlavné mesto stredovekých marockých kráľov. Je svetoznáme najmä vďaka zachovanej medine, čiže pôvodnému mestskému centru s asi 200 tisíc obyvateľmi. Samotné mesto zaznamenalo v poslednom čase búrlivý rozvoj, keď počet obyvateľov z 250 0000 z roku 1972 stúpol na  vyše milióna obyvateľov v roku...

Božia milosť a výstraha

    Božia milosť a výstraha V jednom Krste, v jednom slove zroď v nás, Bože, sily nové – s Tebou v pravde večnej splynúť, v bludoch žitia nezahynúť, ísť jak svedčí; kráčať cestou, chovať dušu Tvojou zvesťou… To daj všetkým, Pane drahý, odpusť viny, posväť snahy! Amen. (M.R.) 1 K 1, 1- 12: “Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, (2) všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, (3) všetci jedli ten istý duchovný pokrm (4) a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej...

Cestou – necestou (1)

Ako som v Španielsku zatvoril dvere do EÚ Začali sa školské prázdniny, dni dovoleniek a cestovania. Je tu možnosť navštíviť miesta známe, ale aj spoznať a skúsiť niečo nové. Zážitky pri cestách do zahraničia sú často výnimočné. Všetko sa vopred naplánovať nedá a o prekvapenia nie je núdza. Niektoré sú milé a príjemné, ale nechýbajú ani menej príjemné. Čitateľom EPST želáme však len tie najkrajšie a najpríjemnešie. Ak sa aj neudeje na ceste v zahraničí niečo mimoriadne, vždy je to skúsenosť, ktorá človeka obohatí. Lebo ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. S niekoľkými zážitkami z mojich...

Poďakovanie za školský rok

                                         Poďakovanie za školský rok 2 M 20, 12:  „Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin“! Milé deti, milí rodičia, bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! V dnešnú nedeľu prichádzame poďakovať Pánu Bohu za požehnanie uplynulého školského roku. Deti i rodičia, pedagógovia a spolupracovníci z detských besiedok, ale aj my ostatní si uvedomujem dar Božej milosti v dare zdravia, ktoré nám dával, i v dare času, v ktorom najmä deti a školáci mohli získavať nové vedomosti potrebné pre časný život. Okrem vedomostí z rôznych predmetov získavali deti i iné vedomosti a skúsenosti. Také, ktoré môže človek získať z počúvania Božieho slova. O Jeho hodnote platí výrok SZ:“ Počiatkom...

600.rokov od upálenia Hieronyma Pražského -dokončenie

  Hieronym v Oxforde Bol to práve Oxfod, na ktorý sa stále upierali oči celého kresťanského sveta, pretože tam stále svietilo svetlo pravej lásky k Bohu, ktoré zažal “evanjelický doktor”  Ján Viklef  (John Wycliff ). Českí majstri akými boli Stanislav zo Znojma a Štefan z Pálče, Ján Hus a iní obdivovali Viklefa  upozorňovali študentov, že pražská akadémia stále nemá viaceré dôležité spisy anglického reformátora. Len máloktorý študent bol však tak intelektuálne zdatný a pritom odvážny a odhodlaný prijať nové výzvy ako Hieronym. Ten však neváhal a chopil sa Husom a fakultou ponúknutej príležitosti, opísať, a pokiaľ to bude možné, priniesť...

Štatistika našej partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku

Krajinský biskup Otto July oznámil, že v minulom roku 2015 bol počet krstov a prístupov do cirkvi vyšší ako rok predtým. Poďakoval sa všetkým aktivistom, ktorí cirkvi pomáhali prácou, v diskusných skupinách , modlitbami a financiami. Táto cirkev mala vlani 2 , 08 mil. členov. Krstov bolo 17600 , prístupov do cirkvi 2000, rok predtým: 17613 krstov, prístupov 2258. Výstupov bolo 18500, rok predtým 22725. Napriek tomu celkový počet členov klesol: r. 2014 ich bolo 2,11 mil., vlani 2,08 mil. Počet úmrtí stúpol z 26698 na 28300. Príčinou je nepriaznivá demografia. (www.elk-wue.de)

Predstavitelia európskych cirkví u slovenského predsedníctva Rady EU

V utorok 12.júla 2016 predpoludním  v Bratislave delegácia vedená slovenským štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ivanom Korčokom prijala zástupcov Konferencie európskych cirkví (CEC) a Komisie biskupských konferencií krajín Európskej spoločenstva (COMECE). Stretnutie slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a zástupcov cirkví  bolo zamerané na stav Európskej únie v nadväznosti na tzv referendum o Brexite  a prebiehajúcu utečeneckú a migračnú krízu, vrátane reformy dublinského nariadenia, rozvoj politiky mieru , ako aj podporu rodín. Štátny tajomník Korčok uvítal úsilie cirkví vo verejnej sfére a ich hľadanie riešenia, ktoré majú vplyv na celú európsku spoločnosť. Požiadal o podporu pri komunikácii s európskymi občanmi, a to najmä v...

130 rokov ELCPNG – Evanjelicko – luteránskej cirkvi Papuy Novej Guiney

8.-10. júla 2016 boli na štadióne Sira Igantiusa Kilageho v Lae oslavy 130. výročia  založenia ELVPNG a 40. výročie jej samostatnosti. 12. júla 1886 prišiel nemecký misionár Johannes Flierl na východnú časť ostrova a založil tam prvú misijnú stanicu. Misijná práca bola veľmi ťažká a náročná, ale Pán prácu žehnal. Dnes má táto cirkev 1,2 milióna členov v 17 dištriktoch. Cirkev vydržiava 490 základných a stredných škôl, 81 zdravotných stredísk a nemocníc, má tri teologické ústavy, kde vychováva nielen farárov, ale aj misionárov,  cirkevných  hudobníkov, úradníkov. Od roku 1976 je jednou z dvoch členských cirkví SLZ. Druhou je Gutnius Lutheran...

Severskí biskupi sa stretli vo Visby, Švédsko

V meste Visby, na švédskom ostrove Gotland v Baltickom mori. sa stretli biskupi evanjelicko-luteránskych cirkví piatich severských krajín, Islandu, Nórska, Švédska, Fínska a Dánska. Biskupi riešili otázky migrantov, kultúrneho dedičstva, cirkvi a spoločenstva. Biskupi severských krajín nie sú správnym orgánom, neprijímajú oficiálne uznesenia. Stretnutie slúži na vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností, rozvoj kompetencií, ďalšie vzdelávanie. Súčasťou je bohoslužobný život a študijný pobyt. Biskupi podnikli cestu po ostrove a navštívili mnohé historické pamiatky , najmä cirkevné budovy – kláštory a kostoly. Biskupi sa stretávajú raz za tri roky vždy v inej krajine. Posledné bolo v nórskom meste Stavanger. (evl.fi)