Národný hrdina M.R.Štefánik

Národný hrdina generál dr.M. R.Štefánik  a jeho mausoleum na Bradle (  Vladimír Roy: ) I. Tu orlom z hniezda vyletel Na krídlach ducha po oblohu, V hviezd svetoch hľadajúc svoj cieľ. Hviezdoslav   Medzi najvýznamnejších géniov a hrdinov ľudstva patria tie vynikajúce osobnosti, ktoré zanechali po sebe nielen tvorbu umeleckú, diela vedecké a literárne, ale v súhlase so spoločenským celkom vedeli svojho ducha vteliť do organizácie, ktorá majúc pevné základy a formu odolala času, súc realizáciou eticky veľkých myšlienok, citov a chcení, ovládajúcich dobu, ale aj uskutočnením ideálu, siahajúceho až za hranice časnosti. Takýmto mimoriadnym uskutočňovateľom potlačovaných túžob svojho rodu a národa, hrdinom doby, žiarivým príkladom pre budúce pokolenia, bol...

4. generálna synoda ELKRAS

Rok 2016 je pre dejiny evanjelikov v Rusku  veľmi významný. Uplynulo 440 rokov od jestvovania luteranizmu v Rusku. Aj napriek všeličomu, čo sa za toto obdobie udialo, zvesť Božieho slova trvá dodnes. Tento rok bol v tejto cirkvi vyhlásený ako Rok rodiny pod heslom Iz 66,13. 22. apríla t.t. sa v katedrále  sv.Petra a sv. Pavla konala generálna synoda tretieho volebného obdobia ELKRAS. 20 delegátov schválilo jednomyseľne rozhodnutie o zavedení zmien do štatútu ELKRAS. Zmeny sa týkajú štruktúry ELKRAS, zloženia generálneho konzistória, nového pomenovania teologického seminára a nového názvu cirkvi , ako aj používanie emblému Lutherovej ruže a sošky anjela s krížom,...

Carl XVI. Gustaf sa dožíva 70 rokov

Jeho kráľovské Veličenstvo, švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf sa 30. apríla t. r. dožíva okrúhleho jubilea – 70 rokov. Pri tejto príležitosti sa po celý týždeň od pondelka do soboty konajú v Štokholme podujatia: pondelok : Kráľovské dramatické divadlo. Večer: Baltské more – nádeje a ohrozenia utorok: večerný narodeninový koncert v Zámockom kostole. štvrtok: stretnutie a pozdravenie kráľa predpoludním na zámku na prijatí vybraných skupín a organizácií piatok: predpoludním recepcia pre orgány a organizácie na zámku, kde pozdravia panovníka večer koncert Kráľovskej opery a Štokholmského koncertného domu pre jubilanta v Severskom múzeu sobota: o 10.00 hodine v Zámockom chráme ďakovná...

Znovu bolo v Štokholme Te deum

Pri príležitosti prírastku do švédskej kráľovskej rodiny, narodenia princa Alexandra, konalo sa v Zámockom chráme v Štokholme v piatok 22. apríla 2016 slavnostné Te deum laudamus – Teba Bože chválime. Na bohoslužbe bol kráľovský pár, korunná princezná s manželom, princ Carl Philip a rodina jeho manželky. Prítomné boli i švédske oficiality a zamestanci kráľovského dvora. Slavnosť ozdobili spevom dva zbory, kráľovský trubač a organistka Zámockého chrámu. (www.kungahuset.se)  

Zomrel biskup Manaz Buthelezi

Svetový luteránsky zväz (SLZ) so zármutkom oznamuje, že 20. apríla t.r. v Južnej Afrike zomrel vo veku 81 rokov emeritný biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Južnej Afrike Manas Buthelezi, bývalý dlhoročný viceprezident SLZ. Buthelezi bol význačný teológ 20. storočia, zapálený bojovník za právo, spravodlivosť a mier. Neúnavne sa zastával práva ubiedených a utláčaných. Generálny tajomník SLZ  farár Martin Junge vyjadril listom úprimnú sústrasť nad úmrtím pozostalej rodine i celej evanjelickej verejnosti v Južnej Afrike. Buthelezi vyštudoval teológiu v Južnej Afrike a Yale – USA. Nejaký čas pôsobil aj na Univerzite v Heidelbergu , Nemecko. Bol čelným predstaviteľom tzv. čiernej teológie. (www.lutheran-world.org)

Zástupcovia EBF UK v Maďarsku

V dňoch 19. a 20. apríla 2016 v rámci pravidelných návštev fakúlt navštívila štvorčlenná delegácia EBF UK v Bratislave Evanjelickú teologickú univerzitu v Budapešti (EHE). Delegáciu viedol dekan Lˇ. Batka. Na týždenných službách Božích s Večerou Pánovou pre študentov slovo Božie zvestoval prof. Juraj Bándy. Prednášku o slobode kresťanov podľa Luthera predniesol dekan fakulty Ľ. Batka.  Hostia navštívili cirkevný zbor  Čemer, kde slúži ako zborová farárka spirituálka   EHE Agnes Pongyanszky. V zbore sa konala večerná pobožnosť, na ktorej poslúžili učitelia EHE. Slovenskí a maďarskí teológovia sa počas pobytu vzájomne informovali o stave vyučovania a výchovy na oboch učilištiach a o...

Začínajú sviatky Pesach

Pesach (hebr. פסח) alebo pascha, v Biblii Sviatok nekvasených chlebov (hebr. חג המצות – Chag ha-macot), nesprávne (židovská) Veľká noc je židovský pútnický sviatok slávený na jar, pripomienka exodu Židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Keď faraón ani po deviatich ranách nechcel Židov prepustiť, pobil Hospodinov anjel všetkých egyptských prvorodených (ľudí aj zvieratá). Židia si však na Boží rozkaz natreli veraje svojich dverí krvou obetovaného baránka a tak ostali ušetrení (Ex 12, 3-11). Sviatok sa začína 15. dňa židovského mesiaca nisan a trvá sedem (v Izraeli), resp. osem (v diaspóre) dní. Počas trvania sviatku židia nesmú konzumovať nič kvasené....

Vo Švédsku pribudol malý princ

V utorok popoludní 19. apríla t. r.  sa v nemocnici Danderyd narodil manželskému páru švédskeho princa Carla Filipa a princeznej Sofii syn. Mal hmotnosť 3595 g a meral 49 cm. Dieťa i matka sú zdravé. Princ bol po celý deň v nemocnici.  Na druhý deň rodina opustila nemocnicu a vrátila sa domov na zámok Drottningholm. Vo štvrtok 21. apríla 2016  na kráľovskom  zámku v Štokholme  zasadol užší  kabinet s premiérom, kedy kráľ oznámil, že novonarodený princ sa bude volať Alexander Erik Hubertus Bertil , krstné meno bude mať Alexander. Súčasne mu bol pridelený titul vojvoda zo Soedermanlandu.  Je to provincia na juh...

Otvorili domov pre mladých utečencov vo Viedni

Riaditeľ Evanjelickej diakonie v Rakúsku Michael Chalupka v stredu 20. apríla 2016 na ulici Wienerbergstrasse, v mestskej časti Wien – Meidling slávnostne otvoril domov pre maloletých utečencov vo veku 14-18 rokov, ktorí nemajú doprovod , t. j. príbuzných. Kapacita je 30 miest. Domov nesie meno Papageno. Papageno je postava z Mozartovej opery Čarovná flauta. Názov domovu pririekli operní umelci z Viedne, ktorí sa rozhodli každý mesiac časť svojej výplaty poskytovať tomuto domovu. Domov požehnala farárka Ingrid Vogel. (evang.at)