Nový biskup ELCPNG

510 delegátov na 30. synode 15. januára t. r. zvolili po niekoľkých volebných kolách  za nového biskupa Evanjelicko luteránskej cirkvi v Papue Novej Guinei  (ELC PNG) Rev. Jacka Urameho. Oponentom mu bol úradujúci biskup G. Wenge. Delegáti zvolili aj zástupcu biskupa Rev. Lukasa Kedabinga a generálneho tajomníka cirkvi  Berharda Kaisoma.  Týmto aktom bolo vymené celé vedenie cirkvi. Ich inštalácia sa konala  14. marca t. r. v kostole sv. Andreja v Ampo.  Vykonal ju biskup Luteránskej cirkvi Austrálie John Henderson. Nový biskup má 47 rokov, bol predsedom Melanézskeho inštitútu v Goroka, pochádza z provincie Chimbu a je prvým obyvateľom vysočiny v tejto funkcii. Päť rokov...

Biskup Meister medzi motocyklistami

Do 150 motocyklistov sa očakáva na tradičných službách Božích v Dedensen pri Hannoveri. Služby Božie sa budú konať v evanjelickom kostole v stredu 10. apríla 2016 popoludní o 14.00 hodine. Kázať bude krajinský biskup Ralf Meister z Hannoveru, ktorý je tiež motocyklista. Po bohoslužbách bude jazda mestečkom . Organizátorom podujatia je miestny pastor Gerald Petzold. Účastníci si chcú pripomenúť zranených kamarátov v minulom roku a vyprosiť od Pána ochranu a požehnanie v tomto roku. (www.landeskirche-hannovers.de)