V Číne sa sprísňuje boj proti náboženstvu

Komunistický režim v Číne zaviedol ďalšie opatrenie v boji proti náboženstvu. Všetci predstavitelia náboženských organizácii sa musia registrovať a potom môžu získať preukaz na výkon svojej činnosti. Týka sa to všetkých náboženstiev: budhizmu, islamu, kresťanov. Predpokladá sa, že takto budú musieť mnohí kresťania prejsť do ilegality. (www.idea.de)

MLB pomáha Třincu

Jesenné zhromaždenie Spolku Martina Luthera v Nemecku rozhodlo, že dar pre diasporu v roku 2016 pôjde pre cirkevný zbor SCEAV v Třinci. Cirkevný zbor renovuje svoju starú budovu fary pre projekt „Nádej – pomocná ruka “ . Cieľom je pomáhať ľuďom v závislosti a bezdomovcom. V prvej etape chcú zriadiť sálu pre 100 osôb, kanceláriu,  sprchy, toalety, kuchyňu, dve učebne, štyri byty pre adeptov, ktorí sa rozhodli začať nový život. Rozpočet počíta s nákladom 100 tisíc eur, z toho MLB pomôže darom v tomto roku sumou 36.500 eur. (www.martin-luther-bund.de)

Reakcia kandidátov vo voľbách

Zo strany predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča – sme boli obvinení zo zneužívania názvu cirkvi v predvolebnom boji. Problém mal spočívať v tom, že sme si za meno na kandidačnej listine uviedli funkciu, ktorú zastávame v Evanjelickej cirkvi a. v.  Informácia prenikla na verejnosť a prostredníctvom tlačových agentúr SITA a TASR ju publikovali viaceré médiá. Napr. www.domov.sme.sk/c/20094195/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku alebo www.postoj.sk/10811/evanjelicka-cirkev-protestuje-proti-zneuzivaniu-jej-mena-kandidatmi-za-sdku-ds.   Predsedníctvo ECAV navyše podalo podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán s cieľom vyradiť nás z kandidátky a teda aj volebného zápasu.  ...

Gossnerova misia v Nemecku – úspech v zbierke financií

Riaditeľ Gossnerovej misie v Nemecku Christian Reiser oznámil, že finančná zbierka za rok 2015  zaznamenala rekord. Spolu sa vybralo do 583 tisíc eur, z  čoho 378 tisíc, t. j. 65% bolo určených pre prácu v Nepale. Vlani v apríli bolo v Nepale veľké zemetrasenie a ťažiskom práce Gossnerovej misie je práve tento horský štát v Ázii. Gossnerovú misiu založil  Johannes Gossner pred 170 rokmi. Založil prvú ev. nemocnicu v Berlíne a vysielal do sveta misionárov. Dnes táto misia pracuje okrem Nepalu aj v Indii, Zambii, Nemecku a v ostatnom čase aj v Ugande. Sídlo má v Berlíne. (www.gossner-mission.de)

Vody – Eden

                                            I. 1 M 2, 8-15 – Vody v Édene “Ó, všetci smädní poďte k vode…” pozýval prorok Izaiáš ľud Boží k návrtatu k Hospodinu, ktorý s ním uzavrel zmluvu zákona. (Iz 55,1) Zároveň mu zasľúbil účasť na novej, večnej zmluve. Je dôkazom Jeho milosrdenstva a vernosti. Návrat k Bohu, k Jeho slovu a k zmluve milosti, ktorú s nami uzavrel v dare Krstu svätého potrebujeme aj my, ľud NZ. Je to pozvanie k pokániu, obráteniu a k novej...

Holuby, Karol Ján

Karol Ján Holuby (  14.februára 1826 – 26.októbra 1848) Jeden z tých, ktorí nielen počuli Hurbanov zvon slobody, ale aj poslúchli jeho hlas, je aj syn evanjelickej fary v Lubine, Karol Ján Holuby. Vychovaný v evanjelickom a súčasne v národnom duchu, povzbudzovaný Karolom Štúrom, modranským farárom, kde na gymnáziu Karol Holuby študoval, ale aj inými národovcami, neostal hluchý k jeho volaniu. Tých zvonov znelo v podbradlansko-podjavorinskom kraji viac. Zvolávali slovenskú mlaď hneď z jari 1848, keď sa pred domom brezovského organára Martina Šašku v nevídane početnom zástupe ľudu z celého okolia ozýval hlas  J.M.Hurbana. Z Brezovej niesli výzvu a posolstvo...

Kostnická iskrička č. 9 – Praha Husova a husitská

V tomto čase sa pomaly končí v Prahe veľmi zaujímavá výstava s názvom: Praha Husova a husitská. Oplatí sa ju navštíviť. Možno tam vidieť veľa zaujímavých vecí. Medzi nimi aj Lutherom vydanú zbierku Husových listov, ku ktorej napísal predhovor i doslov. V doslove napísal: ”Nepochybujem, že kto tieto listy prečítal, ten musí povedať, že v tomto mužovi, Jánovi Husovi, bol veľký duch”.  V kázni na deň Šimona a Júdu Luther svedčil: ”Keby svätý, zbožný martýr Ján Hus chcel teraz o sebe povedať: toto trpím pre moje hriechy, nemohol by to urobiť. Lebo on trpí pre meno Kristovo a vôbec nie...