Konzultácia o ďalšom vzdelávaní protestantských farárov v Európe

V dňoch 12.- 15. novembra 2015 sa v Štrasburgu konala konzultácia o ďalšom vzdelávaní farárov v protestantských cirkvách Európy. Zorganizovalo ju GEKE – Gemeinschaft  evangelischer Kirchen in  Europa – Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe. Prítomní rozobrali terajšiu situáciu  a skonštatovali, že v každej cirkvi prebieha podľa jej podmienok takéto vzdelávanie po ordinácii. Vzdelávanie sa robí na základe výzvy každodenného života a realizuje sa najmä v týchto okruhoch: náboženská pedagogika, pastorizácia, etika a vedenie organizácie.  Prítomní nezabudli v rámci všeobecného kňazstva ani na potrebu vzdelávania iných pracovníkov cirkvi, t .j. neordinovaných. Podporili medzinárodnú výmenu skúseností a za tým účelom by bolo potrebné...

Katolícky kňaz sa zabil pre závislosť od porna

59-ročný katolícky kňaz z nemeckého Deggendorfu sa zabil pre závislosť od porna. Bol si vedomý, že jeho správanie je ťažký hriech a odporuje jeho kňazským sľubom čistoty. Nakoniec nevidel iné východisko ako smrť. Vedúci Bieleho kríža v Nemecku Rolf Trauernicht na otázku idea odpovedal, správa o samovražde jasne ukazuje, aká je závislosť od porna izolujúca a anonymná. (www.idea.de)

Posviacka diakonického centra v meste UFA, Rusko

Ufa je hlavné mesto Baškirskej republiky v Rusku. Má 1,1 mil. obyvateľov. V roku 1911 bol tu posvätený evanjelicko-luteránsky kostol sv. Kataríny. Slúžil až do roku 1930, kedy ho boľševický režim cirkvi odobral a pridelil tepelno -opravárenskému závodu. Ten ho viac razy prestavoval. Slúžil až do roku 2000  ako sklad. V tomto roku ho orgány republiky prinavrátili späť cirkvi. V tomto roku sa začal organizovať aj cirkevný zbor. Najskôr renovoval chrám, potom faru. Vlani začali stavať diakonické stredisko. V nedeľu 22. novembra 2015 arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer nové dielo posvätil. Stavba bola postavená za dva roky a investovalo sa do...

Zasaďme dnes jabloňku!

Lk 12, 35 – 46: “Majte bedá opásané a sviece horiace (36) a buďte podobní ľuďom, ktorí si očkávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. (37) Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. (38) A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. (39) Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. (40) Aj vy buďte pripravení; lebo Syn...

Neboj sa toho, čo máš trpieť!

                                                                                       Neboj sa toho, čo máš trpieť! Zj 2, 8-13: “Anjelovi smyrnenského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:  (9) Znám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i rúhanie  (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, ale nie sú, ale sú synagogou satanovou. (10) Neboj sa toho, čo...

Ordinácia v púšti

V nedeľu 15. novembra 2015 v Kiwirrkure, čo je najzápadnejšia lokalita Luteránskej cirkvi Austrálie , biskup LCA John Henderson ordinoval na kňaza 33-ročného domorodého Aborigéna , Johna Westa. John je hudobník , dokonalý lovec a schopný futbalista, je ženatý s Lorettou a spolu majú syna Tita. V tú nedeľu bolo počasie priaznivé, lebo sa schladilo na „púhych “ 40 stupňov Celzia. Dvojhodinové služby sa konali pod krásnym modrým nebom a medzi červeným pieskom dún púšte.  Kiwirkurra má asi 200 obyvateľov a je vzdialená do 700 km západne od Alice Springs.  Založená bola roku 1980 , kedy z púšte prišli poslední obyvatelia kmeňa Pintupi....

Zomrela Anna Rýzková

Bratislava 23. novembra (TASR) – Vo veku 79 rokov zomrela v piatok 20. novembra významná slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička Anna Rýzková. Venovala sa výskumu zvukovej stránky slovenčiny, jazykovej kultúre, výskumu slovenských nárečí a vývinu slovenského jazyka. Pôsobila na Univerzite Komenského a na Trnavskej univerzite. Rodina a verejnosť sa s docentkou Rýzkovou rozlúčia v utorok 24. novembra v rodnej Prietrži (okr. Senica). TASR o tom informoval vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Hladký. Anna Rýzková sa narodila 25. júna 1936 v Prietrži. Slovenský jazyk študovala v rokoch 1955 až 1960 na Fakulte spoločenských vied Vysokej...

Kostnická iskrička – 4: Glejt Žigmunda…

  Glejt Žigmunda versus Božia pomoc   Veril majster Ján Hus kráľovi Žigmundovi, alebo viac dúfal v Božiu pomoc, keď sa rozhodol ísť na Kostnický koncil?  Odpoveď na túto otázku rozdeľuje ľudí dodnes. Všimnime si najskôr Husovu domácu prípravu. Predovšetkým nechal ešte v lete vyvesiť na dvere kostolov a kláštorov verejné vyyhlásenie, že na koncil chce ísť a tam “vydať počet zo svojej viery”. Ak niekto vie o jeho bludoch, nech to oznámi na synode, konanej v Prahe 26.augusta 1414. Svoje oficilálne vyhlásenie kráľovi Václavovi, kráľovenej a dvoru zakončil príznačne: “Ak bude usvedčený, je pripravený zomrieť, pevne však dúfa, že...