Mladí oslávia narodeniny evanjelickej cirkvi

Vyše 100 tisíc mladých evanjelikov vo Wuerttembersku a po celom Nemecku si na Pamiatku reformácie 31. októbra t.r. vo večerných hodinách pripomenú vznik svojej cirkvi akciou tzv. ChurchNight. Budú to koncerty, stredoveké trhy, akčné noci, zážitkové kostoly a mládežnícke bohoslužby. K nemeckým mládežníkom sa tohto roku pripájajú aj ich súverci zo Slovinska, Ruska, Namíbie a z Argentíny. Oficiálny projekt zbierky tohtoročnej akcie ChurchNight je určený pre mládežnícku prácu YMCA  na severe afrického štátu Nigéria. (www.elk-wue.de)

Konferencia Zväzu Kaiserwerthskej diakonie

Zväz Kaiserwerthskej diakonie tvorí v súčasnosti 70 nemeckých a 23 zahraničných evanjelických diakonických domovov a organizácií. Každý druhý rok sa koná veľká konferencia v inom štáte. Tohto roku v poradí 42. sa konala od 24. do 27. septembra 2015 v rakúskom diakonickom stredisku v meste Gallneukirchen. Témou konferencie bolo heslo: “ Diakonia – silná značka? ! Medzi hodnotovou orientáciou a ekonomikou.“ Na programe boli prednášky, diskusie v skupinách, bohoslužby, pobožnosti, návšteva rakúskych stredísk diakonie a voľné rozhovory na spoznávanie sa. Prítomných bolo 130 účastníkov z 12 krajín sveta. (www.evangelikus.hu, www.diakoniewerk.at)

Stretnutie primasov Spoločenstva Porvoo

Od 20. do 22. októbra 2015 sa v Edinburgu konalo stretnutie primasov Spoločenstva Porvoo. Ide o združenie anglikánskych a luteránskych cirkví, uznávajúcich vzájomne praktizovanie cirkevnej a sakramentálnej jednoty, ako aj úrady cirkvi. Na stretnutí boli prítomní vedúci reprezentanti týchto cirkví: anglikánskej z Anglicka, Írska, Škótska, Španielska a Portugalska, ako aj evanjelicko-luteránskych cirkví z Dánska, Estónska, Fínska, Veľkej Británie, Islandu, Lotyšska, Litvy a Nórska. Švédsku cirkev miesto arcibiskupky zastupoval biskup Uppsaly a ospravedlnil sa primas anglikánskej cirkvi z Walesu. Na programe zasadnutia boli aktuálne otázky v Európe, a to problém prisťahovalcov. Po analýze situácie a debate prijali prítomní odporúčanie i naďalej...

Ekumenická pomocná organizácia z Maďarska pomáha na Zakarpatsku

Ako je to už tradíciou niekoľko rokov, Ekumenická pomocná organizácia z Maďarska cez svoje vysunuté pracovisko v meste Berehovo na Zakarpatskej Ukrajine pomáha teraz pred zimou starým, nevládnym, osamelým ľuďom ako aj rodinám s viacerými deťmi zásobiť sa palivom. 100 rodín získa bezplatne 5 metrákov biobrikiet, čo im pomôže pri vykurovaní niekoľko týždňov. Celková finančná pomoc je vyčíslená sumou 1,5 mil. forintov, čo je na jednu rodinu 15.000  forintov (1 euro je 311 ft). (www.evangelikus.hu)

Vo Viedni otvorili evanjelické reálne gymnázium

21. októbra t.r. slávnostne otvorili Evanjelické reálne gymnázium vo Viedni. Budova sa nachádza v 22. okrese. Škola je síce v prevádzke už od roku 2010, ale až teraz bola kompletne dobudovaná. Od nového školského roku má až 600 žiakov v 25 ročníkoch. Školu spravuje Evanjelická diakonia. Je zameraná na prijímanie žiakov s postihnutím a bez postihnutia. Program je zameraný nielen na teóriu, ale aj na praktické cvičenia. Riaditeľ Evanjelickej diakonie Michael Chalupka na slávnosti o.i. povedal: “ Na tejto škole ide o učenie hlavou, srdcom i rukami“. (www.evang.at)

Západ ničí svoj biblický základ

Vedúci kresťanský intelektuál Indie , profesor teológie Vishal Mangalwadi, požaduje, aby sa Západ vrátil ku svojim etickým základom: Biblii. „Ona je dušou Západu“ , povedal 66-ročný profesor v rozhovore pre nemecký pietistický časopis. Podľa neho, Západ už nechápe tento svoj základ, ba dokonca ho ničí. (www.idea.de)