Zo zasadania ILC

Celosvetové zasadnutie Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) v Buenos Aires pokračovalo vo svojom programe. Na základe žiadosti a po ich preverení za členov ILC boli prijaté tri cirkvi: Sibírska evanjelicko -luteránska (SELC), Luteránska cirkev synoda Nikaragua (ILSN) a Luteránska cirkev v Nórsku (LKN). Dve cirkvi z Afriky nemohli prerokovať, lebo ich zástupcovia sa na zasadnutie nedostavili pre problémy s vízami. Teraz má ILC spolu 38 členských cirkví. SELC v Rusku má 2100 členov, 25 cirkevných zborov a 19 duchovných. ILSN má 1800 členov, 23 zborov, 26 pastorov a 37 diakonís. Minicirkvou je LKN s 50 členmi, s jedným zborom a 8 kazateľskými miestami,...

Kritika dokumentu SLZ

Ostrú kritiku k základnému dokumentu Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) o genderovej spravodlivosti, ktorá vyšla v r. 2013 , vyjadril v najnovšom časopise „Confessio Augustana“ durínsky farár Martin Fromm z Ruedenhausenu. Podľa neho tento dokument je verejným zlomom so základným presvedčením luteránskej reformácie.  Genderizmus tvrdí, že okrem mužov a žien sú tisíce iných sexuálnych orientácií, ktoré treba brať do úvahy a dávať ich do jednej roviny s mužmi a ženami, atp. (www.idea.de)

Konferencia ILC v Argentíne

Vo  štvrtok 24. septembra 2015 sa v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires začala 25. konferencia Medzinárodnej luteránskej rady (ILC). Je to združenie konfesionálnych luteránskych cirkví, ktoré hlásajú evanjelium Ježiša Krista na základe bezpodmienečného záväzku ako inšpirované a neomylné Božie Slovo a na základe luteránskeho vyznania obsiahnutého v Knihe Svornosti ako pravdivý a verný výklad Božieho Slova. Členské cirkvi ILC a jej priatelia sa schádzajú každé tri roky, aby vykonali voľby, diskutovali o výzvach a príležitostiach, ktorým čelí cirkev. Témou konferencie je „Prinášať reformáciu do sveta.“ Na úvod sa konali služby Božie a kázňou predsedu ILC, biskupa SELK z Nemecka H.J ....

Sympózium pre pastorov WELS a ELS v USA

V dňoch 21. a 22. septembra t.r. sa na Wisconsinskom luteránskom seminári v Mequon , Wis. konalo sympózium pre pastorov Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) a Evangelical Lutheran Synod (ELS). Témou sympózia bolo : „Pastor ako učiteľ“. V troch prednáškach sa duchovní vzdelávali v oblasti pedagogiky, biblistiky a metodiky. Pastori často vyučujú. Príkladom vyučovania je Ježiš Kristus. On učil ľudí cestu životom. Aj pastori majú nielen učiť, ale privádzať ľudí k osobnej viere. Využívať na to majú súčasné prostriedky a jazyk. (www.wels.net)

Zasadala synoda DELKU

8.-10. septembra 2015 sa v kostole sv. Kataríny v Dnepropetrovsku  konalo 2. zasadanie synody DELKU (Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny). Prvý raz sa na synode nezúčastnili cirkevné zbory z Krymu, ktoré sa dobrovoľne rozhodli začleniť k cirkvi v Ruskej federácii. Synoda skonštatovala, že v súčasnosti k DELKU je zaregistrovaných 21 cirkevných zborov. Problémom ostávajú tri cirkevné zbory na východnej Ukrajine, kde sa vedú boje a ktoré ovládajú separatisti. Hodnotiaca správa so žiaľom spomína o problémoch: zadržiavanie vlastníctva cirkevných budov, nedostatok finančných prostriedkov, nevyplácanie platov pastorom, vylúčenie z radov duchovných pastora Alexandra Grossa. Pozitívami je duchovné prebudenie sa mnohých zborov, aktívna práca...

Evanjelici v Grécku pomáhajú utečencom

V Grécku je niekoľko malých evanjelických cirkevných zborov . Sú roztrúsené po celej krajine. Spolu majú do 5 tisíc členov. Utečenci zaplavujú grécke ostrovy a cez Macedónsko prechádzajú strastiplnou cestou do Západnej Európy. 90 km od hraničného prechodu sa nachádza cirkevný zbor Milotopo. Jeho členovia veľmi aktívne pomáhajú utečencom: robia chlebíčky, podávajú vodu, plienky pre deti, hygienické potreby a ovocie. Správu o tom podal miestny farár Meletis Meletiadis. Finančne cirkevným zborom v Grécku pre túto prácu pomohol aj Spolok Gustava Adolfa z Wuerttemberska  (2.500 eur) a Spolok ev. farárov  z tej istej spolkovej krajiny (5.000 eur). (www.elk- wue.de)  

Rómovia protestovali na bohoslužbe

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v hlavnom chráme Hamburgu Michel konali predpoludním záverečné služby Božie pre účastníkov 10-dňovej konzultácie partnerských cirkví Evanjelickej Severskej cirkvi v Nemecku. Konzultácie sa zúčastnilo 60 delegátov z 32 partnerských cirkví sveta. Mottom konzultácie bolo: “ Spoločne ísť cestou spravodlivosti“. Počas bohoslužby protestovala skupina Rómov z Hamburgu, ktorí prosili o pomoc. Hrozí im totiž vyhostenie z Nemecka, lebo im nemecké úrady zamietli udeliť azyl s trvalým pobytom.  Hovorca Rómov o .i. apeloval na prítomných: “ Prosím vás všetkých v Božom mene, pomôžte nám!“ Biskup G.  Ullrich v kázni povedal:“ Súcitím s nimi.“ Vyzval úrady, politikov a...

Slovák bol menovaný za biskupa Reykjaviku

52-ročný kapucín Dávid Tencer, rodák z Novej Bane, ktorý od roku 2004 pracuje ako misionár na Islande, bol v týchto dňoch menovaný pápežom Františkom za nového biskupa Reykjaviku. Rímskokatolícka cirkev na Islande tvorí jednu diecézu a má asi 13 tisíc členov, roztrúsených po celom ostrove. Sú to v drvivej väčšine cudzinci, žijúci na Islande. Podľa poslednej štatistiky za rok 2013 to vyzerá takto: Poliaci 10927, Litovci 1659, Filipínci 558, Portugalci 527, Španieli 325, Taliani 194, Slováci 189, … Neuvádzam iné národy, ktoré nie sú väčšinovo katolíci. Celkovo má Island 325.671 obyvateľov, z toho k Evanjelicko-luteránskej cirkvi patrí 245.184, čo je...

Ukončili revíziu Lutherovho prekladu Biblie

16. septembra 2015 sa na hrade Wartburg pri Eisenachu konalo prijatie, na ktorom predsedovi Rady EKD biskupovi Strohmovi odovzdali po päťročnej práci revidovanú Bibliu Lutherovho prekladu. Na práci sa podieľala 70 členná skupina exegetických vedcov, praktických teológov a cirkevných osôb. Revidovaná Biblia 2017 sa  oficiálne objaví 30. októbra 2016. Novú Bibliu bude vydávať a rozširovať Nemecká biblická spoločnosť (DBG). (www.ekd.de)

V LCA ordinovali dvoch pastorov z Južného Sudanu

29. augusta 2015 sa v Croydone, štát Victoria, konali slávnostné služby Božie, v rámci ktorých za pastorov pre osobitnú duchovnú službu v Luteránskej cirkvi Austrálie boli ordinovaní dvaja muži z Južného Sudanu – Michael Jang a James Luk. V Luther College Chapel bolo prítomných vyše 500 účastníkov, z toho väčšina boli rodáci ordinovaných z Južného Sudanu, ktorí žijú ako prisťahovalci v Austrálii. Kázal a ordinoval biskup diecézy Tasmania / Victoria Greg Pietsch. Sudanské sestry zo spevokolu a sudanská mládež spievali piesne v domorodom jazyku nuer . V nich vyjadrili radosť a entuziazmus z ordinácie svojich rodákov. (www.lca.org.au)