Európa, zem migranov

Európa, zem migrantov Nadpis tejto úvahy neplatí len o Európe, ale o celom svete. Platí aj o našom Slovensku, o našej minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Je to už dávno, čo si povzdychol istý rozmýšľavý človek: ”Príchodzí som na zemi”. Dnes by povedal: som migrant na zemi.  Prichádzame a zase odchádzame. O prvých obyvateľoch Európy toho veľa nevieme. Niekedy sa o nich hovorí ako o lovcoch mamutov. Možno vyhynuli zároveň s nimi, ale pravdepodobnejšie je, že sa odsťahovali. Boli migranti, tak ako ich korisť. Po Keltoch nám ostalo pomerne veľa pamiatok aj na Slovensku, napríklad aj na hradnom kopci v Bratislave....

Synoda (údajne) dala stop neporiadkom

  Z najnovšieho čísla EPST (8/2015) sa dozvedáme veľa zaujímavostí. Najväčšia je tá, že “synoda (12.- 13.6. v Nových Zámkoch ) dala stop neporiadkom”. Kiež by to bola pravda. Zo spravodajstva sa však dozvedáme, že  hneď úvodná vec sa do poriadku nedala. ” Dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman sa odmietol ospravedlniť synodálom za to, že ich zavádza. D.Vagaský, riaditeľ GBÚ,      infomoval, že synodáli dostali pred konaním synody list, v ktorom spochybňuje krytie fondov reálnymi peniazmi.  – Hoci D.Vagaský svoje tvrdenie doložil zápisnicou a dal prehrať aj zvukový záznam z rokovania minuloročnej synody, na ospravedlnenie J.Brozmana čakal márne. Ten...

Výročné zasadnutie WELS

Posledný júlový víkend 2015 sa v Michiganskom luteránskom seminári v Saginaw, Mich. , USA, konalo výročné, v poradí 63. zasadnutie WELS – Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Prísne konzervatívnu luteránsku cirkev zastupovalo 400 volených delegátov. Témou zasadnutia bolo “ One in Christ“ (Jedno v Kristovi). Na dvojdňovom stretnutí sa konala biblická práca, meditácie, vypočuli si hodnotiace správy o činnosti cirkvi, prerokovali služobné poriadky učiteľov, vyjadrili súhlas s pokračovaním teologických rozhovorov s Misurskou synodou a Cirkvou Luteránskeho vyznania, schválili rozpočet cirkvi a vykonali voľby. Na zasadnutí ako hosť bol prítomný biskup Ukrajinskej luteránskej cirkvi Vjačeslav Horpynčuk, s ktorou má WELS partnerstvo. Prezidentom WELS...

Teologická fakulta v Záhrebe – súčasť univerzity

Protestantská teologická fakulta v Záhrebe je od júla t.r. súčasťou univerzity. Fakulta bola založená v r. 1976 a doteraz sa  zmietala  v rozličných problémoch. Teraz bude mať priestory v univerzite a aj platy učiteľov pokryje univerzita. T.č. študuje na nej 80 študentov rozličných protestantských cirkví a denominácií v Chorvátsku. (www.gustav-adolf-werk.de)

Inštalácia saského biskupa

V sobotu 29. augusta t . r. bude v Chráme sv. Kríža (Kreuzkirche) v Drážďanoch inštalácia nového biskupa Ev. luteránskej krajinskej cirkvi Saska , 47-ročného Carstena Rentzinga. Predtým bude sa lúčiť predchádzajúci krajinský biskup Jochen Bohl, ktorý ako krajinský biskup slúžil 11 rokov . Inštaláciu vykoná vedúci biskup VELKD Gerhard Ulrich zo Schwerinu. Na slávnosti budú prítomní hostia z domácej ekumény i partnerských cirkví zo zahraničia (Anglicko, India, Lotyšsko, Rusko, Švédsko, Česko a Poľsko). (www.evlks.de)

Zaľúbenosť

Leto končí, ale téma zaľúbenosti je stále aktuálna. Skoré zaľúbenie, ak je vážne, nemusí byť v každom prípade skazonosné, môže sa stať posilou pre zdravý vývoj a záchranou pred mnohým pokušením. Všetko je dobré, aj zaľúbenosť, ak sa prežíva podľa pevných zásad Božích a v medziach slušnosti. Nikto z nás si neurčil pohlavie, ani naši rodičia ho nemohli určiť. V tomto rozdelení sa skrýva to napätie jedného aj druhého pohlavia. Toto rozdelenie znamená nesmierne obohatenie ľudského života, ale na druhej strane aj mnohé tragédie. K sláve posmrtného života bude patriť aj tá skutočnosť, že tam nebudú tieto rozdiely. No pokým...

Pozor, migranti prichadzaju!

Tito ludia takzvani „migranti“ nevyzeraju ako ohrozenie pre najvacsie tzv. vydobytky europskej civilizacie. skor tam vidim deti, otcov a mamy, tinedzerov, idu s ruksakmi a sem tam nejakou taskou, to je vsetko co si nesu. Na konci je vidiet postihnuteho chlapca. Europa by sa mala zobudit a poskytnut im azyl, aj ked iba docasny.

Posviacka nového „svätostánku“ v Trnave

Posviacka nového “svätostánku” v Trnave 22.8. 2015 som mal možnosť  zúčastniť sa “posvätenia” nového – ako sa viackrát vyjadrili moderátori – “svätostánku” v slovenskom Ríme- Trnave. Vizuálne ide do nový futbalový štadión s názvom: štadión Antonína Malatinského, nazvaného: City aréna. V skutočnosti ide o osobný majetok sv.Vladimíra Poóra, duchovného syna sv.Vladimíra Mečiara a pána Roberta Fica. Predchádzajúci mestský magistrát sv. Vladimírovi  predal pozemky k stavbe za 1.- (slovom jedno euro). Väčšinový podiel darovala majiteľovi vláda, a sv. V. Poór si od bánk požičal ďalších 13.mil éčiek, ktoré  možno bude aj splácať z budúcich výnosov. Preto “prvý výkop” urobil práve on....

Zomrel superintendent Paul Weiland v Rakúsku

V nedeľu 16. augusta t. r. v St. Poelten  náhle a nečakane si Pán odvolal svojho verného služobníka superintendenta dolnorakúskej diecézy Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Paula Weilanda. Zomrel v nemocnici  na zástavu srdca vo veku necelých 66 rokov.  Evanjelická, ekumenická i verejná odozva na jeho úmrtie je značná. Oceňujú ho ako verného služobníka, úprimne žijúceho evanjelium. Do roku 1998 viedol v cirkvi mediálnu prácu. Z tohto obdobia ho poznám osobne i ja. Bol verným priateľom našej cirkvi a Slovenska, mnoho razy nás navštívil, radil a pomáhal. Podobne aj my sme na jeho pozvanie návštevy opätovali. Viedol zanietene mediálne...