Ježiš, Jeho matka a rodina

                                   Ježiš, Jeho matka a rodina Mt 12, 46 – 50: „Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním. (47) I povedal mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou. (48) Ale On odvetil a povedal tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? (49) Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia.(50) Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou aj matkou“. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Otázky o podstate a úlohách rodiny rezonujú stále častejšie...

Pristúp a pripoj sa!

Sk 8, 26 – 38: “Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. (27) I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoranín etiópskej kráľovnej Kandáces, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, (28) vracal sa domov; sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. (29) I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! (30) Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? (31) Odpovedal mu: Akože by...

135 výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika

Mich 4, 1 – 5 – V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. 2Mnohé kmene poputujú a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 3On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť...

Dialóg o ordinácii žien v LCA

Od 7. do 9. júla t.r. sa v cirkevnom zbore Hahndorf, štát Južná Austrália, konala generálna konferencia pastorov Luteránskej cirkvi Austrálie (LCA). Zúčastnilo sa jej 280 pastorov tejto cirkvi. Tohoročnou témou po prvý raz v histórii bola ordinácia žien v cirkvi. Bežne tento orgán zasadá tesne pred generálnou synodou, ale teraz má  niekoľko mesiacov predstih. Generálna synoda bude zasadať od 29. septembra do 4. októbra. Je to z toho dôvodu, aby sa pred synodou viedla na túto tému diskusia. Aj na konferencii pastorov sa diskutovalo a počúvalo, ale nehlasovalo. Ako je známe, LCA doteraz neordinuje ženy. Je považovaná za mierne...

Deti z Ukrajiny v Krelingen, Nemecko

Od 16. do 28. augusta t.r. príde do duchovného strediska v Krelingen 50 detí z Ukrajiny. Ide o deti zo sociálne slabých rodín a dokonca o deti – siroty z domovov. Počas pobytu sa deti budú hrať, športovať, venovať ručným prácam a podniknú výlety do okolia. Deti majú zažiť radosť a získať nové životné istoty. Duchovné stredisko Krelingen má 50 ročnú históriu. Ide o slobodné dielo (prácu) v rámci Evanjelicko-luteránskej cirkvi Hannoverska na teologickej báze evanjelickej aliancie. (www.landeskirche-hannovers.de)

Počet členov ELCT

Oddelenie pre média Evanjelicko –  luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT)  vydalo správu o počte členov tejto cirkvi za rok 2014. Podľa tejto správy vlani mala cirkev 6, 531. 336 členov, čo je nárast oproti predošlému roku o 190.123 členov, čiže o 3.0 %. (www.elct.or.tz)

Pastorizácia dovolenkárov z Nemecka

Aj tohto roku počas leta budú saskí farári konať pastorizáciu dovolenkárov v zahraničí. Tri týždne pomáhajú tamojším cirkevným zborom. Konajú po nemecky bohoslužby, biblické hodiny a vedú pastorálne rozhovory. Toho roku idú saskí farári do Rakúska, Talianska a do Ruska. Túto prácu organizuje EKD. V tomto roku vyšle do zahraničia spolu 150 faráriek a farárov do európskych krajín.  Aj vnútri Nemecka jestvuje pastorizácia dovolenkárov v zaujímavých a najviac navštevovaných destináciách a kúpeľoch. Krajinské cirkvi si vzájomne vymieňajú duchovných, pritom obyčajne farári bývajú na fare svojho kolegu. (www.evlks.de)

Laickí kazatelia vo Wuerttemberskej ev. cirkvi

Stále viac bohoslužieb v Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Wuerttembersku vykonávajú neordinovaní kazatelia, tzv. predikanti. Vlani bolo takýchto bohoslužieb takmer 11 tisíc. Aj počet takýchto slúžiacich kazateľov bez teologického vzdelania narastá. Vlani to bolo 864, z toho 318 žien. Každý rok sa rozhodne pre vzdelávanie pre túto službu v cirkvi 40 osôb, ktorí pracujú v inom zamestnaní alebo sú už na dôchodku. Neordinovaní kazatelia ako dobrovoľníci (neplatení) vykonajú v priemere jednu bohoslužbu v mesiaci. Predikantov má na starosti po odbornej stránke tzv. farár pre predikantov Hartmut Mildenberger zo Štuttgartu, ktorý poskytol aj tieto údaje. (www.elk-wue.de)  

Biskup ELCI A. Kugappi navštívil pracovne Fínsko

V dňoch 17. – 19. júla 2015 sa vo Fínsku v oblasti Satakuntaa konalo letné duchovné zhromaždenie Modlitebného spoločenstva západného Fínska. Mottom stretnutia bol výrok z Jn 19,30 „Dokonané“. Na podujatí sa zúčastnil aj biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku Arri Kugappi. Poslúžil prednáškou  a na nedeľných službách Božích zvestoval Božie slovo. Modlitebné spoločenstvo – LSRY – je jednou  z najstarších  organizácií prebudeneckého hnutia. V roku 2006 oslavovalo 250 rokov existencie. (www. elci. ru)

Sobáše v Lotyšsku v r. 2014

Podľa oznámenia Ministerstva spravodlivosti Lotyšska bolo vlani v Lotyšsku v cirkvách a zboroch  uzavretých spolu 2 210 manželstiev. Najviac v katolíckej cirkvi – 985, nasledujú luteráni – 889 , tu však údaje nie sú úplne, lebo 54 cirkevných zborov nedodalo hlásenia, pravoslávni – 195, baptisti – 119, adventisti – 13, metodisti – 6, staroverci – 3. (www.baznica.info)