Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Sviatok apoštolov Petra a Pavla Izaiáš 44, 1- 5: «Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil;  takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj, Jákob, Ješurún (*), ktorého som si vyvolil, (3 lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho duha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. (4) Porastú  ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vodných tokoch. (5) Tamten povie: Som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku: Hospodinov, a dá si...

Počet kostolov pri diaľniciach v Nemecku rastie

V piatok 26.júna t.t. bol posvätený kostolík pri diaľnici A71 neďaleko durínskeho mesta Bibra  v mieste bývalej vnútronemeckej hranice. Malý okrúhly kostol pripravovali a stavali 10 rokov. Náklady sú 235 tisíc euro. V súčasnosti je v Nemecku 19 evanjelických, osem katolíckych a 15 ekumenických kostolov a kaplniek pri diaľniciach. Podľa správcu týchto sakrálnych stavieb záujem cestujúcich o ticho a meditáciu je veľký. Ročne ich navštívi vyše milióna občanov. Božie stánky sú otvorené denne od 8-ej do 20-ej hodiny, niektoré nonstop. (www.ekd.de)

Pápež a Putin

10.júna prijal vo Vatikáne pápež František prezidenta Ruska Vladimíra Putina. Uplynulo odvtedy už 17 dní, ale stojí za pozornosť. Ich prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2013 a Putin vtedy meškal 50 minút. Tento raz nechal sv.otca čakať celú hodinu. Oproti Canose je to detail. Skupina G 8 do Nemecka Putina nepozvala, František na súkromnú audienciu áno. 50 – až 80 minútový rozhovor venovali najmä 4 bodom. Situácii na Ukrajine. Vatikán vydal vyhlásenie, podľa ktorého „pápež vyzval Putina aby vyvinul úprimné a intenzívne  úsilie na dosiahnutie mieru na Ukrajine“. Obaja sa zhodli na potrebe obnoviť dialóg a realizáciu dohôd z...

26.jún 2015 – bol piatok

[fusion_text]Kresťan nie je poverčivý, ale tento piatok bol naozaj zaujívavý: 1,Putin telefonoval s Obamom, hovorili o Sýrii, Iráne a Ukrajine( 3 x vojna) 2.Vatikán popisom zmluvy oficiálne uznal palestínsky štát 3. Teroristi zabíjali vo Francúzku 4. Teroristi zabíjali v Tunisku 5.Teroristi zabíjali v Kuvajte 6.Najvyšší súd USA prikázal celonárodne zaviesť manželstvá pre homosexuálov 7. Slovensku chýba 570  miliónov na daniach[/fusion_text]

Pán Boh nemá prázdniny

Končí sa školský rok, začínajú sa letné prázdniny. Žiaci i učitelia sa tešia, že si oddýchnu. Po napätých týždňoch a mesiacoch, plných stresov a hľadaní riešení problémov, dobre padne vypnúť. I rodiny si plánujú dovolenky na toto obdobie. A tak to je správne, aby rodiny trávili spolu voľné chvíle relaxu v prírode, na horách, pri vode, ale aj pri poznávaní krás nášho štátu či v cudzine. Ako veriaci kresťania – evanjelici nemáme ani počas prázdnin zabúdať na Neho, nášho Stvoriteľa a Pána. On nám dáva s láskou všetku tú krásnu prírodu, pohodu prežiť  spolu príjemné chvíle. Aj počas dovolenky a prázdnin...

Na návšteve evanjelikov na „Hornej zemi“

Pod týmto názvom prináša krátku správu portál www.evangelikus.hu. Ide o návštevu hudobnej skupiny s názvom  Blízko študentov evanjelickej teologickej univerzity v Budapešti v cirkevných zboroch nášho  Gemera: Dlhá Ves, Rožňava, Gemer a Tornala. V zboroch sa konali bohoslužby a koncerty tejto skupiny. Slovo Božie zvestovala farárka z ústredia cirkvi v MR  ˇÁgnes Pángyánszky. Program pripravovali miestni zboroví farári a vedúci Slovenskej evanjelickej misie Tibor Lóczy. Podujatia skupiny Blízko boli podporené ústredným úradom cirkvi v Budapešti, oddelením pre zborovú a misijnú činnosť.

Paul Smith – nový biskup dištriktu Queensland, Austrália

30. mája 2015 synoda dištriktu Queensland zvolila za svojho biskupa Paula Smitha. Pochádza z nemeckých rodičov. Má 53 rokov a po ordinácii väčšinou duchovne slúžil v luteránskych školách svojho domovského štátu. Je ženatý s Heidi, ktorá je kaplánkou na plný úväzok v sociálnom zariadení Immanuel v meste Buderim. Spolu majú tri dospelé deti. Jeho inštalácia bude o tri mesiace. Po svojej voľbe vyzval veriacich, aby sa zaňho modlili a sám prosil Pána slovami piesne ES 484 Za ruku veď ma, Pane, Ta sám ma veď.     (www.lca.org.au)

Dnes 585 rokov od Augsburgského vyznania

Augburgské vyznanie, hlavný vieroučný spis evanjelicko-luteránskej a reformačnej teológie. napísal ho zväčša Filip Melanchton. Vyznáva ospravedlnenie hriešnikov jedine milosťou, jedine skrze vieru, jedine vďaka zásluhám Pána Ježiša Krista. Bolo podpísané mnohými vedúcimi osobnosťami nemeckých miest a regiónov. Vyznanie prezentovali Cisárovi sv. rímskej ríše Karolovi 5-temu v Augsburgu, 25. Júna 1530. O niekoľko týždňov toto vyznanie rímsko-katolícka vrchnosť odmietla. Načo Melanchton reagoval napísaním obraňého spisu Obrany Augsburgského vyznania (1531). V 1580 bolo nezmenené Augsburgské vyznanie zaradenédo Knihy svornosti.

Odišiel biskup Eduard Lohse

23. júna 2015 v Goettingene zomrel vo veku 91 rokov teologický vedec a biskup Eduard Lohse. 17 rokov stále na čele najväčšej nemeckej krajinskej cirkvi Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Hannoverska. Od roku 1979 do roku 1985 bol predsedom Rady EKD. Cirkev riadil vo veľmi búrlivých časoch. Na jednej strane to boli mieroví demonštranti proti atómovým elektrárňam, na strane druhej sa začali ozývať konzervatívni evanjelici.  Na srdci mu ležalo budovanie cirkevného spoločenstva a zachovanie jednoty cirkvi. Bol prívržencom ekumenického snaženia a teologickým profesorom pre Novú zmluvu. So svojou manželkou Roswithou žil 63 rokov. Mal 3 deti a 6 vnukov.   (www.ekd.de)