Rev. Andrew Dzurovcik je novým prezidentom SELC

17. valné zhromaždenie delegátov SELC v Clark, N.J. – USA, zvolilo za prezidenta Rev. A. Dzurovcika. Vo funkcii nahradí svojho predchodcu Carla Kruegera. SELC je negeografický dištrikt Lutheran Church Missouri Synod v USA. SELC vznikol v roku 1902 ako Slovak Evangelical Lutheran Church. Prvým prezidentom bol farár Daniel Lauček. SELC mal 15 zborov a 10 pastorov. V roku 1959 synoda stratila slovenský charakter a názov bol zmenený na Synod of Evangelical Lutheran Churches. Synoda sa dnes rozprestiera vo východnej časti USA a Kanady. V kanadskom meste Toronto v zbore sv. Pavla pôsobí Rev. Ladislav Kozák. (www.lcms.org)     Rev. A.Dzurovcik

3000 spevákov v oratóriu Luther

Počas minulého víkendu 25. a 26. apríla 2015 sa v Dortmunde zišlo 3000 spevákov, aby spolu nacvičovali na svetovú premiéru popového oratória „Luther – projekt tisícov hlasov“. Premiéra bude na Pamiatku reformácie 2015 vo Westfallenhalle v Dortmunde . Spievať bude 85 zborov a 750 jednotlivých spevákov. Dielo rozpráva o úsilí Martina Luthera o biblické pravdy a boji proti svetskej a cirkevnej vrchnosti. Stredobodom sú udalosti na ríšskom sneme vo Wormse roku 1521, kedy Luthera vyzvali, aby odvolal svoje kritické výpovede. Hudbu zložil skladateľ Dieter Falk a texty napísal Michael Kunze. Organizátori očakávajú na premiére účasť asi 20 tisíc návštevníkov. V...

Zomrel James R. Crumley jr. – biskup bývalej Evanjelickej cirkvi v Amerike

7. apríla 2015 následkom pádu zomrel biskup bývalej Evanjelickej cirkvi v Amerike –  James R. Crumley  jr. . Narodil sa v r. 1925, ordinovaný bol v r. 1951. Prezidentom Evanjelickej cirkvi v Amerike bol v rokoch 1978 až 1980. Potom bol biskupom tejto cirkvi od 1980 do 1987. Bol členom komisie pre spojenie troch luteránskych cirkví v USA. Tá vznikla v r. 1988 s názvom ELCA – Evangelical Lutheran Church in Amerika. Crumley bol členom výkonného výboru SLF a členom ústredného výboru SRC. Zastával aj funkcie v amerických luteránskych organizáciách  a Národnej rade cirkví. Podporoval spoluprácu s katolíckou cirkvou, korešpondoval...

Prípad Stanislav Gross

Zomrel 45 ročný mladý muž, bývalý premiér ČR Stanislav Gross. V premiérskej stoličke bol iba jeden rok. Ak Pavol apoštol v Písme vraví, že príčinou všetkého zlého sú peniaze, platí to aj v tomto prípade. Kauza netransparentného bohatnutia ho pripravila o politickú činnosť. Vlani Gross už značne postihnutý nevyliečiteľnou chorobou poskytol ČT posledný rozhovor. Kto ho počul , bol skutočne dojatý. Na smrť odsúdený Gross zbilancoval svoj život, sebakriticky zhodnotil svoju činnosť ako ministra a premiéra. Nás ako kresťanov osobitne potešilo, že: 1. urobil verejné pokánie 2. prosil o odpustenie 3. prijal do svojho srdca Ježiša Krista. Jeho verejné televízne...

Evanjelici na Faerských (ovčích) ostrovoch

Faerské ostrovy ležia  na severe Atlantického oceánu, 600 km od Nórska a asi 300 km od Škótska. Žije na nich asi 50 tisíc obyvateľov. Úradným jazykom je faerčina a dánčina. Hlavným mestom je Thorshavn s asi 20 tisíc obyvateľmi. 85% obyvateľov sa hlási ku evanjelicko-luteránskej cirkvi. Cirkev od r. 2007 je samostatná diecéza na čele s biskupom. Má 14 cirkevných zborov, 62 kostolov a 9 modlitební. V cirkvi slúži 21 kňazov. Zástava Faerských ostrovov     (prevzaté z internetu)

Otvorenie turistickej sezóny 2015 v Evanjelickej cirkvi a. v . v Rumunsku

Tlačovou konferenciou a slávnostnou prezentáciou  “ Transilvania Card 2015″ bola v biskupskom paláci v Sibini (Sibiu, nem. Hermannstadt) otvorená turistická sezóna 2015 v Evanjelickej cirkvi a. v. v Rumunsku. V tomto roku sa očakáva asi 400 tisíc návštevníkov. Cirkev umožňuje zakúpením turistickej karty  za 50 Lei  bezplatný vstup do asi 41 kostolov – hradov  a stredovekých cirkevných budov a ďalší počet iných výhod. Záver dňa turizmu tvoril workshop s expertmi na turizmus  pre zodpovedných regiónu projektu „Objav dušu Sedmohradska“. (www.evang.ro)  

Maratón v Hannoveri

V nedeľu 19. apríla 2015 sa v Hannoveri uskutoční tretí celonemecký maratón evanjelickej cirkvi. Organizátori ponúkajú štyri kategórie: beh na 10 km, polmaratón, maratón a maratón sezóny. Očakáva sa účasť asi 20 tisíc bežcov. V predvečer maratónu 18. apríla sa o 18. hodine v Kreuzkirche bude pre účastníkov behu konať bohoslužba s mottom : … aby všetci bežali a neumdlievali. (www.landeskirche – hannovers.de)

Religiozita vo svete

Takmer dve tretiny  (63%) obyvateľstva sveta sa označilo ako náboženské. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vydal Výskumný ústav verejnej mienky WIN Gallup International v Zurichu. Vo výskume sa pýtali okolo 64 tisíc ľudí v 65 krajinách sveta. Najreligióznejšou krajinou je podľa tohto výskumu budhistické Thajsko (94%). Za nimi nasledujú kresťansky orientované štáty Arménsko a Gruzínsko , ako aj moslimskými národmi obývané Maroko a Bangladeš (93%). Nasledujú Fidži a Južná Afrika (92%), v oboch prevláda kresťanské obyvateľstvo. (www.idea.de)

Konferencia v Moskve: Živá tradícia luteranizmu v Rusku

Evanjelicko – luteránska cirkev augsburského vyznania v Rusku  (ELCAVR) organizuje z príležitosti blížiaceho sa Veľkého jubilea Reformácie konferenciu v Moskve na dni 18. a 19. apríla 2015. Téma konferencie je : Živá tradícia luteranizmu – 500 rokov v Rusku. Konferencia bude venovaná teologickým a praktickým otázkam osláv 500. výročia Reformácie ako aj rozvoja medzicirkevných vzťahov a stykov , konvergentnému hnutiu v luteranizme. Účastníkmi a hosťami konferencie budú ordinovaní a neordinovaní z cirkevných zborov ELCAVR , predstavitelia apoštolských a konzervatívnych protestantských cirkví z Ruska a Európy, predstavitelia štátnych orgánov a spoločnosti. Prvý luteránsky cirkevný zbor sv. Michala archanjela je rovesníkom Reformácie....

2.slávnosť veľkonočná

Tú vieru čistú – nalej v nás, vzkriesený Kriste, Mesiáš. Nech veríme, že vstali si, vstal, Abys´ nám život zachoval! Amen (MR) Ján 20,11-18: „Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu (12) a na mieste, kde ležalo telo Ježišovi, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách.(13) Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. (14) Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. (15) I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je...