Čínski kresťania potrebujú Biblie a pastorov

V Čínskej ľudovej republike mnohí kresťania nemajú vlastnú Bibliu. Sú odkázaní na dary zo zahraničia. Poukazuje na to akcia „Svetová biblická pomoc“ Nemeckej biblickej spoločnosti v Stuttgarte. K Veľkej noci robia zbierky, aby pomohli Bibliami čínskym kresťanom. Okrem toho pomôžu biblickému semináru náboženskou literatúrou. Patrónom akcie je em. krajinský biskup Bádenska Ulrich Fischer. (www.idea.de)

Biskup Milan Krivda v Gyori

V pondelok 23. marca t.r. zavítal do maďarského mesta Gyoru biskup ZD ECAV Milan Krivda. S tamojším biskupom Janosom Szemereiom a dozorcom ZD EC v MR Tamásom Mészarosom v priateľskom duchu rokovali o spoločných problémoch a plánovaných programoch. Po rokovaniach si spoločne prezreli vnútorné mesto a osobitne tzv. Insula Lutherana . Biskupa Krivdu sprevádzal Ján Podlesný ako tlmočník. (www.evangelikus.hu)

Biskupská konferencia VELKD v Meissen

Od 14. do 17. marca t. r. sa v Meissen konalo neverejné zasadnutie ( v klauzure) Konferencie biskupov Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka – VELKD. Konferenciu tvorí 17 členov : biskupi členských cirkví VELKD a aktuálne aj 6 ďalších ordinovaných vedúcich duchovných. V súčasnosti predsedom Konferencie je vedúci biskup VELKD , biskup Gerhard Ulrich zo Schwerinu. Témou zasadnutia bola Teologická a politická relevancia spisov Martina Luthera o židoch. Ide o prípravu na jubilejný rok Reformácie 2017 s dôvodom osvetliť aj zaťažujúce spisy Luthera. (www.ekd.de)

Waldemar Pytel – nový biskup wroclawskej diecézy

7. marca 2015 sa v evanjelickom kostole vo Świdnici konala slávnosť vysviacky nového biskupa wroclawskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Akt ordinácie vykonal biskup tejto cirkvi J. Samiec za asistencie biskupa R. Bogusza a švédskeho biskupa Ragnara Persenia z Uppsaly. Na slávnosti boli prítomní hostia z Nemecka, Švédska a Česka. Nový biskup má 57 rokov. V cirkvi vykonával rôzne funkcie, v r. 2007 až 2012 bol predsedom synody. Je ženatý a má dvoch synov. (www.luteranie.pl)

Bezpečnostný systém, čo vymyslel Boh

Letecká tragédia vo francúzskych Alpách nám poodhaľuje v akej dobe žijeme a aj to ako veľmi potrebujeme Boha a jeden druhého: Bezpečnostné opatrenia, ktoré mali zabezpečiť aby sa už teroristický útok neopakoval, teda pancierové dvere, aby sa v dopravnom lietadle nebolo možné zvonku dostať do kokpitu, boli zneužité. Človek dokáže zneužiť každý systém, akokoľvek dômyselný. Najprv bol vymyslený na ochranu, obranu, ale je možné ho zneužiť, aby sa v nestráženej chvíli pilot zamkol v kokpite a tým ohrozil a aj zničil 150 životov. Čo teraz? Šéf Lufthansy, sám pilot, povedal: „Systém ktorý by nás ochránil od podobného konania sa nedá...

Dobrý postreh

Na facebooku  p. dekan EBF UK Ľubomír Batka v predreferende o manželstve (rodine) z 24.januára píše: „Niektorí evanjelici vidia svoju identitu ako protestanskú keď vychádza z viditeľného, či latentného antikatolicizmu. (Čo je katolícke, to je im zlé, stredoveké, bigotné, zákonnícke, farizejské, zastaralé, prekonané ….. Čo je protestantské, to je dobré, pokrokové, osvietené, racionálne, moderné a tolerantné). Predstava: katolíci nie sú tolerantní a protestanti sú tolerantní – je naivná. Preto je naivný i argument: evanjelici, ktorí by mali podobné pozície ako katolíci si zaslúžia kritiku, lebo nie sú dobrí protestanti….. “ Niektorí hovoria – my nie sme ani o mak horší...

Stanovisko ECAV na Slovensku k „Nová DNA a CampFest“

Organizácia Mládež pre Krista – Slovensko organizuje na ranči pri Kráľovej Lehote školenia kresťanského poradenstva pod názvom „Nová DNA“. Tieto školenia sa menovali predtým „Modulárna škola kresťanského poradenstva“ a od r. 2008 boli organizované v spolupráci s charizmatickou organizáciou „Ellel Ministries“ z Anglicka. Osnovy a obsah školenia sú preberané z tohto zahraničného spoločenstva. Myšlienky, o ktoré sa školenie opiera, sú prezentované v knihe riaditeľa „Ellen Ministries“ Petra J. Horrobina s názvom „Uzdravenie vyslobodením“, ktorú v slovenskom preklade vydala Mládež pre Krista – Slovensko. Autor knihy nie je teológom a mnohé z jeho tvrdení nebezpečne skresľujú biblickú pravdu. Možno mu vyčítať...

Správa ŠTB o návšteve SLZ z r. 1967

http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-bratislava… – správa ŠTB o návšteve spolupracovníka menom „Tatranský“ v centrále SLZ v Ženeve v roku 1967. Za zmienku stoja rozhovory Vatikánu a SLZ o zbližovaní a vyhlásení Luthera za svätého. Tiež pozornosť akú venujú situácii luteránov a ev. biskupa v Litve, a vysidlených povolžských nemcov v rámci vtedajšieho ZSSR, stretnutiach na EBF ako i názoroch o celkovej politickej situácii v čase studenej vojny. A tiež malá poznámka na konci o „odovzdaní poznatkov sovietskym orgánom“.