Zreformuj sa!

V roku 2017 budeme oslavovať 500. výročie od reformácie. Je to udalosť v dejinách cirkvi, ktorá prispela k jej obnove a očiste. Evanjelici augsburského vyznania vďaka Pánu Bohu prežili obdobia prenasledovania a útlaku a mnohí sa významne zapísali do svetových a národných dejín. Čo znamená byť evanjelikom dnes? Viem, kto som a za čo som? Priznávam sa k svojmu vierovyznaniu? Žijem ako evanjelik a.v. alebo je to len formálna súčasť mojej indentiy, prípadne už ani to nie? Mnohí stratili kontakt s Pánom Bohoj a cirkvou, nie sú aktívnymi členmi svojich zborov a nevedia nájsť cestu späť. Byť evanjelikom môžeme byť...

Trojpastorálka na Myjave

Pastorálna konferencia troch seniorátov: Myjavského, Považského a Východomoravského sa konala 13.10. v CZ Myjava, v Cirkevnom centre voľného času (CCVČ) v Brestovci u Svítkov. Rannú pobožnosť vykonala predsedníčka SPK MyS Monika Černeková. Hlavná téma: Homiletický odkaz biblického učenia o stvorení človeka na Boží obraz – prednáška prof.ThDr. Igor Kišš. Zaujímavo podanú prednášku nášho emeritného profesora a dekana EBF prítomní s pozornosoťu vypočuli. Po prednáške bola diskusia. Seniori potom informovali o práci a aktuálnych úlohách v jednotlivých seniorátoch. Tieto tzv.trojpastorálky majú svoju tradíciu založenú skoro po zmene spoločenských pomerov 17.novembra 1989 a tešia sa pozornosti starších i mladších ročníkov duchovných z...

600 rokov „podobojím“

Významné výročie si pripomenuli evanjelici v nedeľu 13.septembra t.r. v Čechách: 600 rokov od začiatku prisluhovania Večere Pánove pod oboma spôsobmi. Ako prvý VP takto prisluhoval Jakoubek ze Stříbra. Pri tejto príležitosti sa konali mnohé spomienkové bohoslužby, osobitne navštívené boli bohoslužby v Betlehemskej kaplnke v Prahe, v ktorej kázaval český reformátor Majster Ján Hus.

Pápež František o jednote Cirkvi

Pápež František sa na generálnej audiencii venoval jednote Cirkvi. http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141008015 úryvok: Je to bolestné, ale sú rozdelenia, kresťania sú rozdelení, sme rozdelení medzi sebou. Všetci však máme niečo spoločné: všetci veríme v Ježiša Krista, Pána. Všetci veríme v Otca, v Syna a v Ducha Svätého, a do tretice, všetci spoločne kráčame, sme na ceste. Pomôžme si vzájomne! – Ty to chápeš takto, ty zas tak… – Ale veď vo všetkých spoločenstvách sú vynikajúci teológovia, nech teda oni diskutujú, nech hľadajú teologické pravdy, pretože to je povinnosť, my však spoločne kráčajme, modlime sa jeden za druhého a konajme skutky lásky. A...

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov v Senici

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otca Ondreja Braxatorisa – učiteľa, syna Andreja Braxatorisa- Sládkoviča, kňaza a básnika, vnuka Martina Braxatorisa – Sládkovičov, kňaza, spisovateľa a pravnuka Pavla Braxatorisa – právnika, textára a libretistu. Všetkých Braxatorisovcov sprievodným slovom pripomenul domáci farár Juraj Šefčík. Prvá spomienka patrila najmladšiemu z nich, Pavlovi Braxatorisovi, narodenému pred 105 rokmi na senickej fare. Zdedil po svojich predkoch umelecký talent, písal pútavé texty, ktoré zhudobnil známy skladateľ Gejza Dusík. O ich popularitu sa postaral známy slovenský spevák František Krištof Veselý. Teraz...

Inštalácia v Sobotišti

Dňa 21.9.2014 sa v CZ Sobotišti konala inštalácia novozvoleného br.farára Mgr.Rastislava Hvožďaru, ktorý nastúpil do úradu 1.7.2014. Predtým pôsobil ako farár v Teranoch a v Prenčove. Inštaláciu vykonal br.senior MyS Mgr.Miroslav Hvožďara, za asistencie br.Mgr.Miroslava Hvožďaru st. farára čáčovského a Mgr.Ľubomíra Batku, predchádzajúceho zborového frára a t.č.sen.kaplána MyS. Slávnostným kazateľom bol reverend Dušan Tóth z Toronta. Medzi pozvanými hosťami boli br. Mrg.Pavol Štefek, farár častkovský, ses.Mgr. Iveta Vachulová, farárka turolúcka a ses.Mgr.Jarmila Mišiaková, farárka myjavská, starostovia obcí Sobotište, Podbranč a Rovensko, predseda RD Ing.Pavol Hurbánek a riad.ZŠ Mgr. Aloiz Jašúrek. Okrem domácich boli na inštalačnej slávnosti prítomní mnohí cirkevníci z...