Prvé zasadnutie I. SNR

Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR. Podľa slov riaditeľky múzea Aleny Petrákovej sa I. SNR oficiálne konštituovala vo Viedni už 16. septembra 1848. Na prvom zasadnutí sa však na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom stretla práve 19. septembra 1848 v dome pani Koléniovej v Myjave – dnešnom sídle múzea: „Tu, pri brehu riečky Myjava, na prvom zasadnutí SNR Ľudovít Štúr...

Bórik, Daniel Jaroslav

Daniel Jaroslav Bórik – (ne)zabudnutý hrdina (Spomienka pri 200.výročí narodenia) Dňa 22.septembra 1814 sa na evanjelickej fare v Sobotišti narodil v rodine kňaza Pavla Bórika syn Daniel. Pavel Bórik sa narodil na Myjave a bol najskôr 10 rokov farárom v Humpolci. Odtiaľ prešiel 30. novembra 1813 do Sobotišťa a pôsobil tu popri farárovi Bohuslavovi Mudroňovi do 14. októbra 1814. Okrem syna Daniela mali Pavel Bórik s manželkou Barborou rod. Lešovskou viacero detí, ktoré boli veľkým darom a požehnaním pre národ i cirkev. Dcéru Janku, ktorá sa vydala za Dr.Hrebendu, Ľudovika, notára vo Varíne, Karola, notára v Beckove, Pavla, notára v...

Vstup do seba

Vstup do seba Lk 15, 11-32: “ A hovoril ďalej: jeden človek mal dvoch synov. (12) Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. (13) Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhl si imanie. (14) Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a om začal núdzu trpieť. (15) Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. (16) I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali...

Sociální zásady Ježíšovy podle Waltera Rauschenbusche

Už delší dobu mne zajímají sociální důsledky Ježíšova učení. Sociální učení katolické církve mne neuspokojuje, evangelické církve explicitní sociální učení zpravidla nemají. Proto jsem si po četbě knihy W. Weitlinga „Evangelium chudého hříšníka“ se zájmem si přečetl knihu „Sociální zásady Ježíšovy“ od profesora církevních dějin na bohosloveckém semináři v Rochesteru Waltera Rauschenbusche. Kniha vyšla česky v druhém vydání v roce 1926 nákladem YMCA. Toto dílo podle profesora Josefa L. Hromádky představuje typický ohlas moderních snah anglo-amerického křesťanství. Podle W. Rauschenbusche je nejzákladnější sociální zásadou Ježíšovou posvátnost každého člověka, cena každé lidské duše (s. 17). Přitom Ježíš silně vnímal jednotu lidského...