Kázání o chudých

První čtení: Deuteronomium 15,11: „Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.“ Druhé čtení: Leviticus 25,10: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.“ Čtení ke kázání: Jan 12,3 – 8: „Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: „Proč nebyl...

Semian, Ľudovít Karol

Ľudovít Karol SEMIAN sa narodil v HLBOKOM dňa 22.marca 1817. Jeho otec Matej Tomáš Semian bol tamojším evanjelickým farárom. Starý otec Michal Semjan sa nar. v r.1741 vo Vrádišti a bol farárom v Pezinku, kde sa zaslúžil o nový tolerančný kostol.Bol osvietenský vedec. Ľudovít K.Semian získal základné vzdelanie doma. Potom s cieľom naučiť sa po maďarsky dali ho do školy v Horných Salibách. Gymnázium absolvoval v Modre. Počas prázdnin, 25.8.1831 mu zomrel otec na choleru. Ovdovelej matke v ťažkostiach pomáhal strýko Pavol Semian, učiteľ na Békešskej Čabe. S jeho podporou skončil syntax v Poľnom Byrinčoku pri Čabe. Ďalšie štúdia i...

Kázeň K.Ľ. Semiana 6. nedeľa po Sv. Trojici CZ Turá Lúka r.1871

text Mt 5,20-25: Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! – prepadne ohnivému peklu. Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a...

Deň pokánia

DEŇ POKÁNIA (Ján) hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Matúš 3,2 (Ježiš) hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! Marek 1,15 Ján prichádza ako hlas volajúceho na púšti a káže všetkým krst pokánia a podáva to takou kázňou neslýchane prísne ako je pravda sama, že všetci ľudia sú hriešni. Jedni veria Jánovi ako hlasu Evanjelia; pokladajú takúto zdrvujúcu kázeň za pravdivú a zastávajú si v ponížení a s chvením v poslušnosti; priznávajú, že sú hriešni; či už sú si niečo vedomí alebo nie, veria veru Jánovi viac než sami sebe....

Motivácia kresťanov

Motivácia kresťanov 1 Pt 4, 7 – 11: “Koniec všetkému je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedliví. (8) A nadovšetko verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. (9) Buďte vospolok pohostinní bez reptania. (10) Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. (11) Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč od Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc na veky vekov. Amen. “ Haleluja! Milí bratia a milé sestry v Pánovi...

Kresťania v Mosule vyhnaní zo svojich domovov. Islamisti v Isil značia ich domovy a plienia ich.

S arabským a perzským písmenom „nun“, kresťania po celom svete ukazujú svoju podporu prenasledovaným bratom a sestrám v irackom meste Mosul. Písmeno „nun“ v arabskej abecede sa stalo symbolom kresťanov v Mosule. „Nun“ je prvé písmeno slova „Nazaretský“, čo znamená, kresťan. ISIS totiž značia všetky kresťanské domy s týmto znakom, na znamenie, že tu žije kresťan – a že dom plánujú vyplieniť. Kresťania ktorí museli narýchlo ujsť si často nezobrali ani obuv, nieto ešte nejaký iný majetok. Dnes v tomto meste nežije jediný kresťan. Extrémistická organizácia ISIS, ktorá terorizuje a vyhnala všetkých kresťanov z mesta Mosul, kde žili 1600 rokov....

Odpočiňte si trochu

Odpočiňte si trochu Mk 6, 30- 34: “Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. (31) Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. (32) Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do samoty. (33) Ale mnohí ich videli odchádzať a dozvedeli sa, kam, preto zbehli ta pešo zo všetkých miest a predišli ich. (34) Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. – A začal ich učiť mnohému”. Amen Bohumilí...

Genocída chaldejských kresťanov v iraku moslimskými fanatickými milíciami ISIS

Odtinaju hlavy vsetkym krestanskym detom, znasilnuju krestanske zeny a dcery. Systematicky. Muzi dostanu ponuku: konvertovat alebo zomriet. Deje sa to uz par dni, a deje sa to prave teraz. August 2014. Portal catholic.org priniesol hrozostrasne fotky, z genocidy krestanov ktora sa deje prave teraz v iraku. Pozor len pre silne povahy. Varoval som vas. Naozaj len pre silne povahy. http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56481

Kontakt Myjavský seniorát

Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce Telefón: 034/628 32 02, 0908 118 675, E-mail: mys@ecav.sk Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD, farár CZ Vrbovce Konsenior: Mgr. Peter Švehla (CZ Skalica) Seniorálny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka st. − námestný farár na mieste seniorálneho kaplána, tel. 0918 828 138 Seniorálny dozorca: Štefan Ružička (CZ Holíč) Seniorát tvoria cirkevné zbory: Sobotište, Košariská-Priepasné, Vrbovce, Brezová pod Bradlom, Turá Lúka, Bukovec, Častkov, Hlboké, Holíč, Kostolné, Krajné, Myjava, Prietrž, Senica, Senica – Čáčov a Skalica. Najvyšším orgánom seniorátu je seniorálny konvent, ktorý tvoria členovia seniorálneho presbyterstva, členovia predsedníctiev cirkevných zborov a delegáti cirkevných zborov. Seniorálny konvent...

Webstránka Myjavského seniorátu

Myjavský seniorát má oddnes neoficiálnu webstránku na adrese: http://www.evanjelik.sk/mys. Tu môžete sledovať správy z Myjavského seniorátu ECAV, ktoré zahŕňa všetky správy z evanjelik.sk z jednotlivých cirkevných zborov. Zachovajte nám priazeň, pripravujeme ďalšie novinky. Môžete si túto stránku zaradiť aj do čítačky RSS a sledovať správy priamo na tomto kanáli.