Ja verím

Pavol Országh HVIEZDOSLAV: JA VERÍM Ja verím! – a s tým šiniem v taj sa nekonečna. Som atóm, iskra len, lež s jadrom trvalým; zhasnem li na zemi, nad ňou sa zapálim, púť moju nadpradie mi jasná cesta mliečna. Ja verím, pravda ducha že je pravda večná; po desných strminách mi ona zábradlím, ona mi blahozvesť, hoc i hrob odhalím, znad Patma ona znie mi zvonná, sväto-rečná. Jak voľno v hrudi mi! Nu, v ducha domovine – nič netiesni ma vic, strach skonal márnych strát, čo z ducha zrodilo sa, nikdy nezahynie. Vy svetlá nesmrteľné, ichž roj sa vencom vinie...

Vstúpenie na nebesá

Vstúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože. Žalm 68,19 Ten sa smie nazývať Kráľom; Ten, ktorý vstúpil do výšin, a posadil sa nad mračnami po pravici Božieho Majestátu v nebesiach, a uväznil väzenie. On sa nepohrával s detskými hračkami a blatom tu na zemi; ale uväznil odvekého nepriateľa a dobre strážené väzenie. Hriech a diabla, ktoré väznili celý svet, tých poznove uväznil; takže aj keď ešte hriech a diabol stoja proti mne a chcú ma trápiť, predsa však, ak sa obrátim na Krista, nedokážu mi v ničom...

Voľby N.1

Voľby N. 1 „Vyvoľte si dnes…“ ( Kniha Józuova 24, 15 b) Nie všetci majú radi voľby. Dokonca ani voľby o sebe samom. Slobodne voliť znamená vziať zodpovednosť za seba do vlastných rúk a niesť aj všetky dôsledky svojho rozhodnutia. Známe je voľba z počiatku dejín, keď matka Eva uverila Hadovi v hadej koži vo všetkých bodoch: a/ Vôbec nezomriete (t.j. vyriešené zdravotníctvo) , b/otvoria sa vám oči ( vyriešené vzdelávanie a školstvo), 3/ budete ako Boh ( vyriešená obrana) , 4/ budete vedieť, čo je dobro a čo zlo ( vyriešené vnútro a SIS) , 5/ pre oči zvodný...

Záplavy v Srbsku

Zdieľam informáciu od priateľov. – – – Vážení kolegovia a priatelia! Touto cestou Vás chcem poprosiť o pomoc ľudom v núdzi v oblastiach postihnutých záplavami. Situácia v Srbsku je veľmi zlá aj keď média u nás tomu venujú 30 sekúnd v hlavných správach. Desiatky tisíc ľudí muselo opustiť svoje príbytky s holými rukami a napriek mnohým ochotným spoluobčanom, ktorí neustále nosia oblečenie, stravu, pitnú vodu, deky, hygienické potreby a pod. je pomoc týmto ľudom stále veľmi potrebná. Je neuveriteľné ako sa život môže v priebehu dvojdňového lejaka zvrtnúť. Voda stále neustúpila a čo po sebe ešte zanechá to si my...

Rozhovor s kandidátom do EÚ parlamentu – doc. Ľubomírom Batkom

Máme historickú šancu, aby v Európskom parlamente na ďalších päť rokov pracoval a slovenských evanjelikov zastupoval doc. Ľubomír Batka, dekan EBF UK, vysokoškolský učiteľ a teológ, otec rodiny, farársky syn a spoločensky činný na viacerých úrovniach. Brat docent Ľ. Batka PhD kandiduje na na kandidátke SDKÚ, strana č. 27, na 8 mieste. Oslovili sme ho preto s otázkami ohľadom jeho kandidatúry a zámeru v EÚ parlamente: 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do EÚ parlamentu? Začnem osobne: počas štúdií v Nemecku som sa spoznal s mojou manželkou, ktorá je z Nemecka. Máme šesť detí. Takže ja žijem “európsku úniu” dennodenne....

10 dôvodov, prečo je úžasné byť evanjelikom

Vo svete existuje množstvo kresťanských denominácií, tak prečo byť evanjelikom? 1. Evanjelium je Ti „dané.“ Evanjelium nám zvestuje, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Niektorí si však myslia, že je to „čokoľvek spojené s Ježišom, čomu veria.“ To je ale nezmysel. Predstavte si, keby som povedal: „Ak verím, že tvoje meno je Krasoň, tak aj je.“ Dáva to zmysel? Nie (pokiaľ teda tvoje meno naozaj nie je Krasoň, čo by bolo povedzme…..nezvyčajné). Evanjelium je to, čo povedal Boh, teda vieš, že je to pravda. 2. Získaš evanjelium. Získaš to, čo Ti Boh dáva. Teda, ak sa niekto spýta: „Vybral si si...

Super tričká

Kto by mal záujem o takéto tričko nech sa prihlási u sestry Michaely Erhardtovej. Tričko Luterán 15€, v ponuke aj s dlhým rukávom 18€. V objednávke uveďte veľkosť a farbu trička … nápis podľa želania s prihliadnutím na a.v. lalina@lalina.eu

Kvíz – Katechizmus Dr. Martina Luthera

Pre konfirmandov, ktorí si chcú hravou formou overiť svoje vedomosti. A nie len pre nich. Kvíz môžete robiť na PC alebo na smartfóne, keď si stiahnete aplikáciu Quizlet (zdarma). 1. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť Večere Pánovej 2. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Sviatosť krstu svätého 3. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova s vysvetlením 4. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Modlitba Pánova 5. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera – Všeobecná viera kresťanská s vysvetlením … http://quizlet.com/Evanjelik/folders/maly-katechizmus-dr-martina-luthera