I.H.S.

I. H. S. R 12, 21: ”Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé”. Amen. Milí bratia, milé sestry v Kristu, Pánovi! Spisovateľ Jack London, napísal príbeh zlatokopa, ktorý sa s nesmiernym úsilím chcel dostať z Aljašky na juh, aby unikol istej smrti. V danej chvíli mu nebolo nič platné získané zlato, lebo v obrovskej pustatine a divočine nemal už žiadne jedlo. Brodil sa zasneženými pláňami a lesom a zostávla mu už iba jediná zápalka, ktorou si mohol zapáliť oheň a navariť trochu čaju. Bol vysmädnutý, vyhladovaný, potreboval si presušiť šaty, odohnať ohňom číhajúceho vlka. Bolo jasné, že buď sa...

Jednota kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov máme za sebou. Verím že sme sa všetci intenzívne modlili a sme si teda aspoň duchovne bližší. uvedomil som si zopár vecí: 1. jednota je pekný ideál … ale nie len to, je to aj program pre nás od Ježiša. keď sa on modlil za našu jednotu, tak to znelo skoro akoby sa zajakával, tak sa musel opakovať. To znamená že usilovať o jednotu máme príkazom. 2. ujasnime si pojmy Co si vy Kefalíne představujete pod pojmem „jednota“? začína to žiaľ už tam. každý si pod „jednotou“, ekuménou predstaví čo sa mu chce, alebo čo...

Božie zjavenie v Kristovi

Božie zjavenie v Kristovi Žd 12, 12- 25 a: “ Preto zase vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená! (13) a urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. (14) Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuzrie Pána! (15) Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; (16) aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ezav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. (17) Veď viete, že aj keď neskôr chel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci...

Stretnúť človeka…

VRBOVCE alebo Stretnúť človeka… Je sobotné – konečne slnečné ráno po dlhej zime. Práve vstávam a rozmýšľam, čo asi prinesie tento deň. Aké udalosti, situácie, akých ľudí… Ján Kostra vo svojej básni píše: ,, Každý deň stretnúť človeka, to stačí…“ Ak sa ocitneme v ťažkostiach, hľadáme a akosi okrem najbližších nenachádzame nikoho, kto by tomuto označeniu vyhovoval. A práve vtedy, keď to ani najmenej nečakáme, príde ten okamih. Náhoda robí často divy. I mňa takéto niečo stretlo a priznám sa, že som to ani nečakala, najmä v tom každodennom zhone života… Na Vrbovce som cestovala viackrát, ale vždy som tam...

Výber z kázní: Cesta k úplnej radosti

Za posledných 35 rokov svojej kňazskej praxe Ľubomír Batka st. napísal a predniesol doslova tisíce príhovorov. Boli to slávnostné príležitosti, bežné nedele, pohrebné rozlúčky, krsty, sobáše a iné. Príhovory v tejto knihe nepredstavujú to najlepšie zo všetkých autorových príhovorov. Ide skôr o „ochutnávku“ z posledných rokov, ktoré on sám publikoval na portáli evanjelik.sk. Výber voľne pokrýva celý liturgický rok a rôzne bohoslužobné príležitosti v Cirkevnom zbore ev. a.v. v Sobotišti a v Rovensku. Dá sa tu nájsť zákon i evanjelium, verné evanjelické učenie a hlavne svedectvo živej viery v nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že aj Vás – čitateľov –...

Výsledok volieb biskupa VD

V závere minulého roku sa konali voľby biskupa VD na nové funkčné obdobie: 2014-2020. Dištriktuálne presbyterstvo VD na svojom zasadnutí 8.11.2013 vyhlásilo ich výsledok na základe zápisnice sčítacej komisie nasledovne: Celkový počet konventuálov: 10 344 Mgr.Ondrej Koč: 3 916 hlasov ( 37,86%) Mgr.Slavomír sabol: 6261 hlasov (60,53%) Nehlasovalo:167 (1,61%) DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014-2020 bol zvolený Mgr.Slavomír Sabol. Srdečne blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania aj my zo ZD. (podľa wwww.vychodnydistrikt.sk)

EPS má prvú evanjelickú farárku

EPS ( Ekumenická pastoračná služba) dostala novú posilu, keď v 3.nedeľu adventnú (15.12.2013) bola slávnostne inštalovaná do EPS v Ozbrojených silách SR a OZ SR prvá evanjelická farárka Mgr. Júlia Štofanová. Do polovice roka 2013 pracovala v ECAV ako námestná farárka na kaplánskom mieste v Bardejove. Od 1. júla nastúpila do štátnej služby v Policajnom zbore SR, so sídlom v Senici. Mgr. Júliu Štofanovú v rámci SLB v CZ SENICA slávnostne inštaloval brat gen.biskup Miloš Klátik, ktorý svoju inštalačnú reč založil na slovách Jer 23, 29:“Či nie jemoje slovo ako oheň?- znie výrok Hospodinov, a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?“...

Modlitby za jednotu kresťanov – Je Kristus rozdelený?

Tento týždeň je vyhláseným týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Na stránke ecav.sk som nenašiel žiadny odkaz ani článok k tejto téme. Na ekuména.sk je odkaz na materiál z minulého roka, a potom na pracovný materiál pripravený v Kanade k tomuto roku: http://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2014.pdf Tento dokument, je celkom zaujímavý pohľad od kanadských kresťanov rôznych vyznaní a myslím, že pripravený zodpovedne a pre evanjelikov prijateľne. Sú tam zaujímavé úvahy a návrh pobožnosti a modlitieb.