Pane, prispor nám viery!

Pane, prispor nám viery! Lk 17, 1- 10: “Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody (na hriech) neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. (2) Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol (na hriech) jedného z týchto maličkých. (3! Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. (4) A čoby sa sedem ráz cez deň previnil proti tebe a sedem ráz vrátil by sa k tebe a povedal by: kajám sa! – odpusť mu. (5) Tu apoštolovia povedali Pánovi: ”Pane prispor nám...

O kresťanskej výchove

O kresťanskej výchove Ef 6, 1- 4: “Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, lebo to je spravodlivé. (2) Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením, – (3) aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. (4) A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom.” Amen Milí rodičia, milé deti, bohumilí kresťania! Školské prázdniny ubehli ako voda. Už zajtra (2.9) sa opäť otvoria brány škôl. Základné a stredné školy poznáme dnes ako školy štátne, súkromné a cirkevné. Všetky typy škôl sa musia povinne sústrediť na kvalitné...

Zlatý fond slovenskej literatúry

http://zlatyfond.sme.sk/ – na tejto stránke dobrovoľnícka komunita naskenovala a prepísala veľa kníh slovenskej klasiky. Medziiným je tam aj veľa literárnych diel, biografie pamätí od evanjelických farárov alebo iných evanjelických osobností. Zoznam diel podla osobností: http://zlatyfond.sme.sk/autori#P Napríklad: Spomienky Michala Bodického na farárske roky dávajú pekný obraz o živote v evanjelickej cirkvi na prelome 18. a 19. storočia. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1311/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-I/1 Dennik J.M.Hurbana z meruôsmych rokov: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1220/Hurban_Dennik/1 Zivotopis M. Luthera spracovany ev. biskupom Karlom Kuzmanym: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1804/Kuzmany_Zivot-Dr-Martina-Luthera/1 Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1139/Simonides_Vaznenie-vyslobodenie-a-putovanie-Jana-Simonidesa-a-jeho-druha-Tobiasa-Masnika/1 a veľa iných zaujímavých diel.

Nechoď a nehovor

Nechoď a nehovor Mk 8, 22- 26: “Potom prišiel do Betsaidy. Tu priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. (23) A On chytil slepca za ruku, vyviedol ho z mestečka, poslinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? (24) On prehliadol a povedal: Vidím ľudí, pretože sa mi zdá, akoby stromy chodili. (25) Potom mu znovu položil ruky na oči. Slepec ich otvoril, ozdravel a videl všetko jasnejšie. (26) Nato poslal ho domov a povedal mu: Nechoď do mestečka, ani nikomu z mestečka o tom nehovor.” Amen Milí bratia a...

Kresťania v Sýrii sa cítia byť čoraz viac ohrození útokmi islamistov

Ammán 6. septembra (TASR) – Sýrski povstalci sa v stredu zmocnili kresťanskej dediny Malúlá v strednej časti krajiny, ale už vo štvrtok sa z nej znova stiahli. Išlo o súčasť ich ofenzívy, ktorej cieľom je získať kontrolu nad strategicky dôležitou horou Kalamún severne od Damasku, v blízkosti hraníc s Libanonom. Do horskej dediny Malúlá, ktorá leží 1500 metrov nad morom, v stredu vstúpilo niekoľko povstaleckých brigád vrátane jednotiek Frontu an-Nusra, napojeného na teroristickú sieť al-Káida. Udalosť opísala agentúra Reuters. Podľa francúzskeho historika a znalca kresťanských dejín Sýrie Frédérica Pichona je posolstvo útoku na Malúlá jasné: povstalci chcú kresťanov zastrašiť a...

Ježiš a žena hriešnica

Ježiš a žena hriešnica Lk 7, 36 – 50: “Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. (37) A hľa, v meste bola žena – hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, (38) odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. (39) Keď to videl farizej, ktorý Ho bol pozval, povedal si:” Keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa Ho dotýka; pretože je hriešnica....

Dokumentárny film o Kralickej Biblii

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10391170572-pod-ochranou-zerotinu/ V letošním roce uplyne právě 400 let od posledního kralického vydání překladu Bible, který byl jedním z prvních biblických překladů přímo z originálních textů a který se stal i pokladem českého jazyka a české kultury. Kralická bible vznikala v nesnadných podmínkách, vyrostla ze zápasů víry podivuhodného společenství Jednoty bratrské. Její vznik umožnila ochrana a podpora bratrské šlechty, zejména dvou mužů z moravské větve rodu pánů ze Žerotína: Jana, řečeného „starší“, a Karla, označovaného rovněž „starší“. Jejím příběhem nás v polohraném dokumentu Lubomíra Hlavsy provede fiktivní postava Matěje Prokopa.