Partitúra k spevníku K Trónu slávy

Ivan Valenta pripravil kompletnú partitúru – klavírny sprievod ku oficiálnemu detskému spevníku K TRÓNU SLÁVY. „V diskusii, ktorá sa na „Evanjeliku“o jeho spevníkom vydaní rozvinula, boli pripomienky najmä k širokému výberu, k nepraktickosti, prípadne k istej nemodernosti. Tentokrát však ponúkam – ako jeho spoluautor – jeho špecifickú verziu v podobe klavírnej úpravy. Vopred viem, že budú viaceré výhrady k prípadnej zložitosti, či ťažkosti niektorých úprav, no na druhej strane si myslím, že pri poctivom nacvičení ich hry môžu sprevádzači len získať.“ Ďakujeme pánovi Valentovi za prípravu a prácu a za poskytnutie pre potreby evanjelickej verejnosti. Partitúra je v prílohe, zobrazuje...

V Egypte útočia na kresťanov ako nikdy predtým

Egyptskí kresťania sú menšinou, ktorá si azda najviac odnáša súčasné napätie v krajine. Islamisti kresťanov stavajú do jedného šíku s generálmi, ktorí zvrhli prezidenta Mursího. Islamisti útočia na kostoly, školy či obchody kresťanov. Vinia ich, že pomohli k pádu Mursího. Taká vlna násilia na nich ešte nebola. Odnášajú si to nielen kostoly, ale aj kresťanské domy, obchody a objavili sa už prípady, keď islamisti z Moslimského bratstva zadržali tri mníšky a označili ich za vojnové zajatkyne. http://www.sme.sk/c/6905278/v-egypte-utocia-na-krestanov-ako-nikdy-predtym.html

Obloha zvestuje dielo Božích rúk

Obloha zvestuje dielo Božích rúk Žalm 19, 2-9: “Nebesá rozprávajú o sláve Božej; a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta: Na nich postavil slnku stan; ono vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. Na kraji nebies má svoj východ, a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľou nič sa neukryje. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu; svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia...

Keď pôjdeš cez vodu

Keď pôjdeš cez vodu Iz 43,1-7: “Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, Tvoj Tvorca, ó Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom: môj si ty! (2) Keď pôješ cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, (3) lebo ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné som dal za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, (4) pretože so bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba...

Kniha o ekumenizme

Ekumenické centrum v Ženeve sa 28.mája stalo miestom prezentácie novej knihy významného ekumenického teológa Keitha Clementsa. Jeho nová publikácia : Ekumenická dynamika: Žiť viac ako na jednom mieste odrazu, upozorňuje na nebezpečenstvo straty ekumenického ducha v súčasnej dobe. Ľudia a cirkvi potrebujú znovu objaviť a obnoviť slovo ekumenický v pozitívnom zmysle. Clements sa sťažoval, že v dnešnej dobe sme svedkami posadnutosti identitou, čo je evidentné v ožívajúcom konfesionalizme, etnocentrizme a nacionanalizme. Identita je podľa neho úloha. Na kresťanoch je, aby ju zistili a vedeli vychádzať s ostatnými. Základom ekumenického hnutia bol podľa neho impulz centrálnej a biblickej spirituality, ktorá prekračuje...

400 rokov Kralickej Biblie

Tento rok v septembri v Kraliciach nad Oslavou v ČR si slávnostne pripomenú 400.výročie od vydania Biblie Kralickej. Pred 400 rokmi dokončila Jednota bratská svoje mnohoročné a monumentálne prekladateľské úsilie vydaním Biblie Kralickej. Jedná sa o prvý úplný preklad z pôvodných biblických jazykov do češtiny. Tá sa týmto počinom zaradila medzi prvé európske jazyky, ktoré čo najvernejším spôsobom priblížili veriacim ľuďom vzťah Boha a človeka. Biblia Kralická bola duchovnou posilou pre generácie kresťanov v čechách, na Morave a Slovensku. Kralická Biblia mala niekoľko vydaní. Prvé vydanie tzv. „šestidílka“ – vyšla v šiestich zväzkoch s rozsiahlymi komentármi. Bolo tlačené postupne v...

Hiphop a rap – aj to je cesta k judaizmu

„So spevom a hudbou ide všetko ľahšie“,, hovorí 33 ročný rabín, ktorý sa práve cez hudbu snaží priblížiť mladým ľuďom učenie Tóry. „Každý Izraelčan by si mal nájsť svoju cestu k Bohu“, vyhlasuje rabín Eldar Eizenman. Oslovuje mladých ľudí hudbou v štýle hiphop. Samozrejme, že to u ľudí vyvoláva zmiešané reakcie. V Izraeli žije 700 000 ortodoxných Židov, teda takmer 10 % z celkového počtu obyvateľov. Rabín svojich študentov neučí verše Tóry mechanicky recitovať, ale rapovať, a oni ho za to milujú. „Náboženské texty sa nám takto ľahšie pamätajú a navyše máme skvelého učiteľa“, hovoria o rabínovi jeho študenti. Rabín...

Vernosť v apoštolskej službe

Vernosť v apoštolskej službe Sk 17, 1- 8: “Keď prišli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde Židia mali synagogu. (2) Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozprával sa s nimi o Písmach, (3) vysvetľoval im a vykladal, že musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych. – A týmto Kristom (hovoril) je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. (4) Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílovi, aj spomedzi bohabojných Grékov veľmi mnohí a z popredných žien nemálo. (5) Ale Židia, plní žiarlivosti, pribrali si niekoľko zvrhlých uličníkov, urobili poplach, vzbúrili mesto,...

Ako Petrovi a Pavlovi pomohla viera

Ako Petrovi a Pavlovi pomohla viera Sk 16, 25 – 34: “Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. (26) Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všeky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. (27) Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. (28) Ale Pavel zavolal silným hlasom a povedal: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! (29) I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol ich hovoriac: Páni,...