Globálne oteplovanie

Globálne oteplovanie Máj sa dnes končí a môžeme povedať, že bol taký, ako si ho naši predkovia predstavovali. Studený! Lenže- studený máj, v stodole raj! Ak teda chce niekto hľadať najrýchlejšiu cestu do raja, treba ísť do stodoly. Ak nemáte, skúste u susedky. Ale nie je to podmienka. Zažiť niečo z rajskej blaženosti je možné aj mimo stodoly. Pozor však na rajské pokušenie! Istý nemenovaný pár to nezvládol. Lenže máj – to je aj lásky čas! Vďaka jej sile začína globálne otepľovanie u mladých, i u tých skôr narodených. A to aj napriek zamračenej oblohe, drkotaniu zubov a podozrivo nízkym...

Jubilejná konfirmácia v Košariskách

Pozvanie na konfirmačnú slávnosť z CZ Košariská – Priepasné na nedeľu 26.mája 2013 dostalo 17 konfirmovaných 15.4.1963, ktorých vyučoval farár Lad.Valášek. Program stretnutia: 8.30 hod – Stretnutie jubilujúcich konfirmandov na fare 9.15 hod – Spoočná fotografia pred kostolom 9.30 hod – Slávnostné SLB s prisluhovaním VP pre jubilujúcich konfirmandov a ich rodiny 12.OO hod – Spoločný obed aposedenie v gurmán v Košariskách Tešíme sa na Vašu účasť a zostávame s pozdravom a úprimným želaním Božieho požehnania Ján Židek , zborový dozorca a Zuzana Durcová , zborová farárka / Z pozývacieho listu predsedníctva CZ Košariská-Priepasné/

Setkání kultur

Dňa 24.mája 2013 začínajú oslavy 1150.príchodu sv.Cyrila a Metoda na VEĽKÚ MORAVU v MIKULČICIACH v ČR, na južnej Morave. Pravoslávna cirkev v Čechách a na Slovensku vyhlásila rok 2013 rokom svätých Cyrila a Metoda. Viedlo ju k tomu vedomie mimoraidneho dejinného významu slovanských vierozvestov pre národy strednej, východnej i južnej Európy, ktoré vďaka misijnému dielu solúňskych bratov dospeli k sebauvedomeniu a duchovnej realizácie. Na základe dohody pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi sú celoštátne oslavy v ČR realizované jednotne a odohrávajú sa v duchu motta JEDNOTA V ROZMANITOSTI. Začínajú v Mikulčiciach 25.5. v rámci Stretnutia kultúr a končia na Velehrade 5.júla 2013....

Zamyslenie: Nenechaj minulosť okrádať ťa.

Nenechaj minulosť okrádať ťa Flp 3,13-14 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Žiješ život plný ľútosti, „Keby to len bolo …?“, „Keby som len mal skončenú vysokú školu … Keby som sa len oženil so správnym dievčaťom … keby som len zobral tú prácu … Keby som len neurobil tú hlúpu chybu …“ Okráda ťa minulosť o radosť z dnešného dňa? Tak zabudni na...

Voľba seniora MyS

Presbyterstvo Myjavského seniorátu, podľa Cirkevného zákona 11/ 1994 , o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách, podľa § 28. ods.1 , sa na svojm zaadnutí 8.mája 2013 uznieslo vyhlásiť voľby na funkciu seniora MyS. Kandidátmi sú : Mgr.Miroslav Hvožďara PhD, Mgr. Samuel Mišiak PhD a Mgr. Juraj Šefčík. Termíny k volebným konventom sú nasledovné: 26.máj, alebo 2.jún. Konvent je potrebné vyhlásiť najmenej týždeň vopred. SP sa ďalej uznieslo, v prípade, že v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo volebných konventov, medzi dvomi kandidátmi s väčším počtom hlasov by sa uskutočnilo v nedele 23. júna ,...