Športové podujatie v Jeruzaleme

Na Veľkonočné ráno sa dosť v Jeruzaleme športovalo, najmä v disciplíne orientačný beh: „Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.“ „Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý.“ (Jan 20,4) Peter bol inak zdá sa dosť športový talent. Učeník Ján bol buď mladší ale asi bol v lepšej kondícii ako jeho spoluučeník Peter. Na dlhé trate ho v tomto prípade predbehol. Peter pestoval okrem behu na dlhé trate, skoky do vody a plávanie…...

Martin Rázus: NA VEĽKÚ NOC

Martin Rázus: Na Veľkú noc Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď tvoja sila aj smrť prevládala: Nedeľa svitla po velikom piatku, a mení horké slzy v nádej sladkú! I v našom srdci čistá radosť jasá, žes’ vstal, – a zloba sveta utiahla sa, to nalieva nám sily k žitia boju za pravdu Tvoju a za vieru svoju. Ó, vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu a žehnaj svojmu ľudu, uľavuj chorým, vylieč neduh všaký, vyslyš tých, ktorí hľadia nad oblaky, požehnaj tým, čo musali v kraj iný za skyvou chleba – diaľ do cudziny, udrž ich v zdraví, popraj šťastia...

VEĽKÁ NOC

VEĽKÁ NOC Ja žijem, aj vy budte žiť. Ján 14, 19 b Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, k tomu náleží pevná a istá viera, v ktorej nás posilňuje a utvrdzuje tento článok: “Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych”. Preto slová: “ KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH”- majú byť dobre viditeľné a napísané veľkými písmenami, aby každé písmeno bolo také veľké ako veža, áno, ako nebesá a zem, aby sme nevideli nič iné, ani nič iné nepočuli, na nič iné nemysleli, ani nič iné...

Martin Rázus: Kríž a kalich

Martin Rázus: Kríž a kalich Vo večer bôľu, keď tíško sadli k stolu, dvanásť ich bolo – dvanásť, Trinásty zdal sa spomedzi nich narásť v očiach so smútkom osiralých, vzal chlieb a dával…vzal i kalich a žehnal:- pite z toho všetci… na odpustenie hriechov… na moju pamiatku… a za Veľkého Piatku kríž drsný vyčnel na Golgote, a na tom kríži telo vzpiate svietilo v temno sveta. Dvanásti? Márne zrieť – i po tých veta: utiekli! V kriku z jasna – čista čuť ostrý chichot Antikrista, keď zaznie hlas, až prekrušno je: -Otče môj, v ruky tvoje porúčam svojho ducha… Zem...

VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK Ale On niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti…Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenie. Izaiáš 53, 4- 5 To je nad mieru dojemná a útechyplná kázeň o Kristovi, našom Spasiteľovi; slovami, ani úvahami to nedokážeme nikdy úplne vyjadriť. V budúcom živote sa budeme tešiť a radovať z toho, že Syn Boží sa tak hlboko ponížil a zobral na seba moje hriechy, a nielen moje hriechy, ale aj celého sveta, ktoré sa z Adama rozšírili na všetkých ľudí. To bol ochotný...

Ó hlava ubolená (E.S. 102)

1. Ó Hlava ubolená, ranami pokrytá a na posmech zdobená, tŕňami obvitá, ó Hlava, hodná úcty a venca iného; buď slzou pozdravená aj od mňa hriešneho! 2. Ty pre mňa ťažko trpíš, môj Pane Ježiši, na kríži v mukách visíš, môj Kráľu najvyšší. Ja som si trest zaslúžil moja je to vina, ja som ten kríž položil na Božieho Syna. 3. Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži, až pomoci dostanem, keď sa hrôza blíži, čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou, duch sa k Tebe navráti; zmiluj sa nado mnou! 4. Zo srdca Ti ďakujem, môj...

Počet evanjelikov v Tanzánii vyšší o 5,4%

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) Brighton Killewa oznámil štatistické údaje o počte členov tejto cirkvi k januáru 2012. Cirkev mala k tomuto dátumu 6 miliónov 139 tisíc 879 členov, čo je nárast oproti roku 2011 o 5,4 % , čiže o 314 567 duší. V roku 2007 mala cirkev 4,632.480 členov. (www.elct.org.tz)

Inštalácia vedenia EECMY

V nedeľu 24. marca t.r. sa v cirkevnom zbore v Ambo Mekane Jesus konala slávnosť inštalácie vedenia cirkvi a členov cirkevných grémií. 19. valné zhromaždenie EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Jesus -,ktoré sa konalo od 28. januára do 2. februára t.r., zvolilo opätovne za prezidenta cirkvi Rev. Dr. Wakseyouma Idossu a pánov Dr. Tekeste Teklu a Gesahegnu Gallu za viceprezidenta a pokladníka. Popri nich boli inštalovaní aj členovia oddelenia pre prácu s deťmi a mládežou, právneho oddelenia , žien, rozvoja a sociálnej služby.Súčasne bol uvedečný do úradu aj opätovne zvolený prezident seminára Mekane Jesus Dr. Belay Olam Guta. Všetci...