28. FEBRuÁR

28. FEBRUÁR Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. 1.Korintským 4, 20 Nesmieme ustrnúť pri slovách o Vzkriesení, a o Kristovi nesmieme len hovoriť a rečniť, ale musíme Ho v našom živote pociťovať. Lebo čo pomôže mŕtvemu, ak by sa mu aj koľko hovorilo o živote, keď na základe toho neožije? Alebo hriešnikovi vravieť o spravodlivosti, ak napriek tomu zostáva v hriechoch? Alebo blúdiacemu o pravde, ak neopustí svoj blud a temnotu? Nuž je nielen daromné, aj škodlivé a odsúdeniahodné, o nádhernej a požehnanej úteche Vzkriesenia načúvať, keď srdce a penu na jazyku pritom pociťuje, a nič...

Ranná modlitba k Ukrižovanému

MIRO JOZEF REPKA: Ranná modlitba k Ukrižovanému Vitaj, tŕnistá cesta Krista, po tebe kráčať chcem celý deň. Ak dáš mi aj svit zajtrajšieho rána, ten istý refrén Ti v pokore a láske prednesiem. Vitaj, môj Ježiš, moja spása, dávaš mi veľkolepý dar. Každý deň znova s tebou túžim začať a zložiť všetku ťarchu sveta, aj svoju vlastnú pod Tvoj Kríž, kontrapuknt kvapky svätej Božej krvi, ostrova spásy na oltár- Amen. /Autor Mgr.Miro Jezef Repka, rk.,učiteľ v.v. , Lendak/

27. FEBRUÁR

27. FEBRUÁR A tak OSPRAVELNENÍ TEDA Z VIERY máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rímskym 5, 1 Keď verím, že Kristus Pán prekonal moju biedu, hriech, smrť a vetko zlo, nie je možné, aby som si zúfal a zmalomyseľnel, i keď by hriech a smrť priveľmi doliehali. Lebo vždy je tu hriech a hovorí: Doliehajú na teba hriechy, desí ťa smrť, nuž upri zrak na Krista. Ten kvôli Tebe zomrel, umrel, vstal z mŕtvych a všetko nešťastie prekonal. Čo ti môže ešte uškodiť? Čoho sa desíš? Aj vtedy, keď ti iné nešťastie, ako je choroba alebo nedostatok,...

26. FEBRUÁR

26. FEBRUÁR Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. 1. Jána 5, 5 Pravá víťaziaca viere je tá, čo verí, že Ježiš je Boží Syn, je to nadprirodzená sila, pôsobiaca v srdciach kresťanov prostredníctvom Ducha Svätého. Tu ide o bystrý rozum, ktorý negáni sem a tam, ani sa neuchyľuje k vlasntým myšlienkam, ale dotýka sa Boha v Kristovi ako v Jeho Synovi, poslanom z nebies, prostredníctvom ktorého svoju vôľu a srdce dáva poznať, a z hriechov a smrti dopomáha k milosti a novému, večnému životu. Je to zároveň dôvera a vernosť, čo sa...

K nedožitej 65-ke…

Na dnes – 25. 2. 13 nám pripadá nedožitá 65-ka víťazno- februárovo – smutno – pôstneho času. Zaspomínajme si : Dežo, počuli sme, že ty komunista chodíš do kostola? -Nuž chodím, prosím pekne… A že sa tam aj modlíš? Tak je, modlím sa… Ale ty vraj aj ukrižovanému Kristovi nohy bozkávaš?! Nuž, bozkávam, prosím ponížene… A bozkal by si nohy aj súdruhovi Husákovi? No, keby bol ukrižovaný, určite! Akej národnosti boli Adam a Eva?- pýtal sa ktosi kohosi za Gott walda. Čechoslováci, prirodzene. Chodili nahí, hladovali a keď chceli jesť, ukradli jablko… Napriek tomu verili, že žijú v raji. Aký...

Trojnásobná skúška viery

Trojnásobná skúška viery Mt 15, 21-28: “ Potom odišiel Ježiš odtiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona.(22) A hľa, kanánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadlá démonom. (23) On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. (24) Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. (25) Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi! (26) On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. (27)...

25. FEBRUÁR

25. FEBRUÁR Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom… Židom 2, 11b -12 b Aj keď pred tebou vyvstáva tvoja vlastná nehodnosť, a preto sa modlíš a uvažuješ: Ach, môj hriech je veliký, a ja som ustarostený, či môžem byť Kristovým bratom – vzmuž sa a bráň sa, ako len dokážeš, aby takéto myšlienky nemali pri tebe miesta. Lebo tu stojíš vo veľkom nebezpečenstve hriechu proti Duchu Svätému. Iba vyrovnaný a zaťatý vzdoruj podliehaniu diablovi: Dobre viem, čo som, ty mi nesmieš niečo nahovárať, ani ma učiť; lebo ti nenáleží, aby si o tom...

24. FEBRUÁR

24. FEBRUÁR Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Žalm 118, 21 To je radostný verš a spieva s potešením: Nie si Ty úchvatný, láskyplný Boh, ktorý nás nádherne a priateľsky riadiš? Vypočúvaš nás, keď nás ponížiš. Ospravedlňuješ nás, i keď nás pokladáš za hriešnikov. Vedieš nás k nebesám, keď nás vrháš do pekiel. Daruješ nám víťazstvo, keď nás nechávaš hynúť. Oživuješ nás, keď nás nechávaš zomierať. Potešuješ nás, ke’d nám dávaš smútiť. Rozospievaš nás, keď nás necháš vyplakať sa. Posiňuješ nás, keď trpíme. Činíš nás múdrymi, keď nás pokladáš za bláznov. Očisťuješ ná, keď nás...

Len Pán nás môže vnútorne do sýtosti naplniť

Priznám sa Vám, drahí bratia a sestry v Pánovi, či už oddelení alebo neoddelení – sám neviem, na ktorej fronte stojím ja sám – že pracujem v kníhkupectve. Naša predajňa je výrazne orientovaná na komerčné tituly, a tak som častým svedkom toho, čo ľudí vo svete kníh najčastejšie zaujíma. Ihneď od začiatku môjho prijatia do zamestnania som pochopil, že ten všeobsiahly, rozmanitý a veľký regál vzadu s ezoterikou nebude len tak ledabolo nedôležitý. A ako som začal „slúžiť zákazníkom“, pochopil som, že horoskopy, alternatívne medicíny, tarotové karty, výklady snov a osudov, množstvo literatúry o energiách, záhadných silách, karmách, anjelských vplyvoch...

23. FEBRUÁR

23. FEBRUÁR Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu. Galatským 5, 13 b Musí sa učiť a hlásať, že starý kvas musí byť odstránený, a že nie sú skutočnnými kresťanmi, ani nemajú pravej viery tam, kde dovoľujú telu konať svojvoľne a vedome proti svedomiu zotrvávajú v hriechoch a zatvrdilosti. Čo je horšie a odsúdeniahodnejšie, že konajú pod menom a rúškom Evanjelia a kresťanskej slobody. Pre toto býva hanobené a zatracované meno Kristovo a Evanjelium; preto sa musí takéto zlo odstrániť a vyčistiť, aby nič nezatieňovalo vieru a dobré svedomie. Martin Luther: Smerovník kreťanskej cesty Modlitba: Pane Kriste, pre svoje...