Tisoficovci blahoželajú Jánovi Vilčekovi

Z parlamenného klubu tisoficovov bola mimoriadne zverejnená správa o pripravovanom blahoželaní vedcovi Jánovi Vilčekovi: Kamaráti! Zajtra prezident vyznamená najvyšším vyznamenaním vedca Jána Vilčeka! Kamaráti: Sláva mu ! -Ale nie Ivan Gašparovič, ale Barak Obama v USA! – boha mu! -Ale tento vedec sa narodil u nás na Slovensku! -Sláva mu! – Ale v r.1964 emigroval ! – boha mu! – Začínal ako výskumník tu v Bratislave! -Sláva mu! – Pravdou ale je, že je Žid! -boha mu! – Je to však veľký dobrodinca, univerzite daroval 1OO Miliónov USD! – Sláva mu! – No nie našej, ale newyorskej. -boha mu! …………....

31. JANUÁRA

31. JANUÁR A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 1. Korintským 10, 12 Ach, ja viem, žiaľ, veľmi dobre, že pohoršenia musia prísť, a nie je to iste nijaký div, keď človek povstane zo svojho pádu a potom zostáva stáť. Peter klesol, aby spoznal, že je človek. Padajú aj súčasné cédre v Libanone, čo svojimi vrchovcami siahajú až k nebesiam, áno, dokonca – čo každý div presahuje – aj anjeli v nebi, aj Adam v Edene klesli! Akýže to div, keď sa trstina víchrom zachvieva a tlejúci knôt zhasína? Martin Luther: Smerovník kresťanského života

„Športové“ bohoslužby v Schladmingu, Rakúsko

V nedeľu 3. februára 2013 sa vo večerných hodinách budú konať v ev. kostole v Schladmingu, Rakúsko „športové“ služby Božie v predvečer otvorenia MS v lyžovaní. Iniciatormi SB sú miestne farnosti s ich farármi. Krátke kázne povedia biskup EC Rakúska M. Buenker a svätiaci biskup z Grazu Franz Lackner , zodpovedný za oblasť športu v kat. cirkvi. Na bohoslužbách sa počíta s účasťou športovcov, funkcionárov, hostí a domácich veriacich. (www.evang.at)

Internet v službe evanjelia v Rusku

Mnohé cirkevné zbory Evanjelicko-luteránskej cirkvi Urala, Sibíri a Ďalekého Východu pracujú cez internetovú sieť vyhľadávača yandex.ru. Zistilo sa, že tam stále viacej ľudí hľadá slovo „BOH“, , „smrť“ alebo slovo „raj“. Sú to státisíce až jeden milión za mesiac. K tomu treba prirátať aj iné vyhľadávačeč, napr. google.ru alebo mail.ru. Cirkevné zbory poskytujú na internete blogy, denníky a webové stránky. Na nich sa čitatelia zapájajú do diskusií, získavajú odpovede pri hľadaní , a tým sa internet stáva prostriedkom nielen poznávať ev. lut. cirkev, ale aj prinášať slovo evanjelia o spasení, o Božej milosti pre záchranu ľudí. Kto z vás vie...

Teologický kurz v Novosaratovke

Od 16. do 30. januára 2013 sa v priestoroch Teologického seminára ELCR v Novosaratovke pri Petrohrade koná teologický kurz pre študentov diaľkového štúdia. Témou prednášok sú kázne a liturgia.Prednáša hosť z Nemecka Hans Krech a rektor seminára Anton Tichomirov. Študenti sú z rôznych miest Ruska. Okrem prednášok zúčastnili sa ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov , kladenia vencov pri pomníku ukončenia krutej blokády Leningradu počas 2. svetovej vojny na Piskarevskom cintoríne a navštívili aj teologický seminár sesterskej ELCIR v Koltuši. Budúci kurz je naplánovaný na marec t.r. (www.elkras.ru)

Verte v svetlo!

Verte v Svetlo! J 12, 34 – 36: “Odpovedal mu teda zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus ostane naveky; nuž ako Ty hovoríš teda, že Syn Človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? (35) Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. ChOďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás neprikvačila tma kto chodí v tme, nevie, kam ide. (36) Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovi svetla! To povedal Ježiš, potom odišiel a ukryl sa pred nimi. “ Amen Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Ľudia si na tituly...

Zlatica Oravcová: Poď za mnou…

Zo zbierky básní Zlatice Oravcovej: Poď za mnou…/Vydal Tranoscius 1999/ vyberáme pre deti tri básničky pre poučenie i zábavu: KOCÚR (Proti pýche) Raz sa chválil kocúr biely, že je krásny, že je smelý. Nikto nie je ako on, že je veľkým hrdinom. Zrazu Dunčo dvorom trieli, beží pred ním kocúr smelý, letí rovno do blata. To je pyšným odplata! VRABEC (Proti klamstvu) Na plote sa vrabec trasie. Počuť bolesť v jeho hlase: Poďte, chlapci, dievčence, hľadajte mi vrabčence! Prošli deti z okolia. Ktože vtáčkov dovolá? Vrabec milý, zle je, zle je! Tu zrazu sa klamár smeje: Chlapci moji, dievčence, nemám...

30. JANUÁR

30. JANUÁR Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Filipským 4, 13 Viera je nedozerná vec, ktorej sila je nezmerateľná.Z toho plynie, že kto pominuteľnú vec – svet, nezmerateľnou vecou – vierou neprekonáva, vieru nemá. Viera nie je mŕtva, neosožná, falošná vec, ktorá spočíva v srdci mŕtveho hriešnika utajene ako ľahká, nepotrebná pleva alebo mŕtva mucha v zinom období, zastrčená niekde v škáročke, až kým sa jej nedotkne Láska a ona precitá a ožíva. Kde je ale tvorčia, pravá viera, tam je aj skutočná dôvera a pevná, vytrvalá vernosť srdca, ktorou sa človek Krista chytá. Je to umenie nad všetky...