Biskup SELK zvolený za predsedu ILC

Na zasadnutí Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) v kanadskom Niagara Falls bol 20. septembra t.r. za jeho predsedu zvolený biskup Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK) Hans-Joerg Voigt. Účastníkov zasadnutia pozdravil v mene gen. tajomníka Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve ,farára Martina Jungeho,  Rev. Musa Panti Filibus , riaditeľ Oddelenia pre misiu a rozvoj SLZ. 19. septembra pozdravil zhromaždených prezident Luteránskej cirkvi Misurskej synody z USA Rev. Matthew Harrison. Referoval aj k téme : Ordinácia žien a svetový luteranizmus dnes. 24. konferencia ILC sa skončila záverečnými službami Božími 21. septembra 2012. (www.selk.de)

Evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešný model

V Dóme v Guestrowe sa v sobotu 22. septembra t.r. konali služby Božie, na ktorých biskup Gerhard Ulrich poďakoval doterajšiemu predsedovi nadácie pre ev. školstvo Helmutovi Hanischovi a uviedol do úradu jeho nástupcu Joerga Schulza. Obaja sa vyjadrili, že evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešným a vydareným modelom. V Mecklenbursku -Prednom Pomoransku a Severnom Polabí je 18 ev. škôl s 2 400 žiakmi a  s 10 pridruženými škôlkami s 800 deťmi, ktorých zriaďovateľom je nadácia pre ev. školy. V týchto školách je pritom až 43% detí a mládeže ,ktoré nepatria ku kresťanským cirkvám.  (www.nordkirche.de)

Ťažké položenie kresťanov na Strednom Východe

Položenie kresťanov na Strednom Východe je neudržateľné. Denne sú vystavovaní útokom, vraždám, ich domy a chrámy podpaľujú a pustošia. Na VZ GEKE vo Florencii informovala o tejto situácii tlač Rosangela Jarour , generálna tajomníčka Spoločenstva evanjelických cirkví Stredného Východu so sídlom v Beirute, Libanon. "Nechceme sa stať utečencami, ale chceme pokojne žiť so všetkými právami a povinnosťami občanov v našej domovine. Ona sama pochádza z Homsu,Sýria, kde sa vedú urputné boje. To už nie je demonštrácia za slobodu, ale sú to boje a násilie extrémnych síl. Kresťania strácajú svoje práva, domovy a vo svetskom práve ho nahrádza právo islamu. Spoločenstvo evanjelických...

Členstvo v ev. cirkvi v Nemecku je jasne definované

V súvislosti s úpravami Katolíckej biskupskej konferencie Nemecka vo veci bývalých členov cirkvi, ktorí stratili nárok na vysluhovanie sviatostí, vykonávanie úradov a krstných rodičov, a pod., pre epd sa vyjadril predseda úradu EKD Hans Ulrich Anke. Stav  členstva v EKD je jasne definovaný. "Výstup z cirkvi má za následok stratu všetkých práv s týmto členstvom spojených." Týka sa to nároku na vysluhovanie cirkevných úkonov, prístupu k cirkevným úradom a krstnému rodičovstvu.Poznamenal, že krst platí aj naďalej po vystúpení z cirkvi.Evanjelická cirkev sa snaží pastorizáciou opätovne získať vystúpivších. Ročne sa v EKD vráti naspäť do cirkvi okolo 140 osôb. Cirkev je preto...

Ekumena medzi protestantami a s rím. kat. cirkvou

Friedrich Weber, biskup Ev. lut. krajinskej cirkvi Braunschweigu a poverenec pre rozhovory s katlíckou cirkvou v Nemecku, jeden z troch členov čerstvo zvoleného predsedníctva GEKE, odpovedal na tri otázky nemeckej agentúry epd. Na otázku , aká je v súčasnosti ekuména medzi protestantskými cirkvami Európy, odpovedal, že je daná reformačným chápaním cirkvi: cirkev je tam , kde sa čistotne zvestuje evanjelium a vysluhujú sviatosti . Tieto princípy sú zakotvené v tzv. Leuenbergských zmluvách, ktoré zväčša akceptujú luteránske a reformované cirkvi. Malé rozdiely sú v chápaní a v prístupe napr. v otázkach homosexuality. Na druhú otázku o ekumenických rozhovoroch medzi GEKE a...

Schválili pomoc GAW pre projekty 2013

Na zhromaždení zástupcov Spolku Gustava Adolfa z Nemecka (GAW) v Horn-Bad Meinbergu v dňoch 23. až 25. septembra 2012 schválili, a tým uzavreli projektový katalóg pre rok 2013. Podľa neho nemeckí veriaci cez tento spolok pomôžu evanjelikom v diaspore na celom svete 144 projektami v celkovej sume 1,5 miliónov Eur. Pre partnerské cirkvi je to dôležitá správa, ktorá im poskytuje bezpečnosť plánovania pre svoje projekty. (www.gustav-adolf-werk.de)

Otvorili biblickú školu na Ukrajine

16. septembra 2012 na predmestí Odesy v Petrodolinsku v rámci slávnostných služieb Božích otvorili novú medzinárodnú biblickú školu. Služby Božie viedol a školu požehnal biskup Nemeckej ev. lut. cirkvi na Ukrajine Uland Spahlinger s pastorom Alexandrom Grossom. Ako diakonka pre službu získala požehnanie Alexandra Rešetova. Súčasne boli požehnaní siedmi študenti školy, jeden z Ruska a šiesti z cirkevných zborov z Ukrajiny. Na službách Božích pozdravy priniesli aj deti z besiedky a dorast. (gloria-ukraine.org)