Pomoc SELK Moldavsku

Spolok Humanitárna pomoc pre Východnú Európu Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) dodala v týchto dňoch pre jednu nemocnicu v Kišineve ,Moldávsko, 25 kusov opatrovateľských postelí s nočnými stolíkmi a 900 balíkov s odevmi a inými pomôckami. Tento istý spolok zadovážil pre detskú nemocnicu v Belcku nový šporák v hodnote 4 tisíc EUR . Šporák má šesť platní, tým sa urýchli príprava jedál pre 100 detí v nemocnici. Predsedom spolku je em. biskup Diethard Roth. (www.selk.de)

SLZ poskytne pomoc sýrskym utečencom v Jordánsku

Svetový luteránsky zväz (SLZ) chce sa podieľať na pomoci pre narastajúci počet sýrskych utečencov v Jordánsku. 28. augusta SLZ podpísal o tom dohodu s charitatívnou vládnou jordánskou organizáciou. Ide o 70 km vzdialený tábor  od sýrskej hranice Zaatari. Podľa vysokého komisára OSN pre utečencov bolo v Jordánsku k 23. augustu 61 tisíc sýrskych utečencov, kým jordánska vláda udáva počet Sýrčanov v tejto krajine na 150 tisíc. SLZ poskytuje pomoc utečencom v Jordánsku už od roku 1958.  (www.lutheranworld.org)  

30. AUGUST

30. AUGUST Utíš sa pred Hospodinom a očakávaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote…Nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému. Žalm 37, 7 – 8b Je múdrosťou pravých kresťanov, Boha nechať vládnuť a viesť, a všetko, čo sa deje nesprávne alebo zbožným spôsobuje bôľ, zveriť Jemu, ktorý napokon všetko spravodlivo a presne posúdi. Kresťan môže trestať hriech Božím slovom; ale nesmie použiť päsť a namýšľať si, že má na to príkaz od Boha. Keby si teda aj bol svätý, múdry a zbožný, vidiac, že v mnohých veciach sa koná bezprávie, a nemôžeš a nedokážeš všetko...

29. AUGUST

29.AUGUST V tiesni som vzýval Hospodina. Žalm 1118, 5 To znamená: Ja som volal Hospodina. Volať sa musíš naučiť, počúvni teda, no neposedávaj osamote alebo nepolihuj na lavičke, nevešaj a nekrúť hlavou a svojimi myšlienkami sa nezjedaj a nezožieraj, nestaraj sa a nehľadaj len to, ako sa z toho všetkého dostať, a nesnaž sa nevidieť nič iné, než to, ako sa ti zle vodí, ako si na tom beznádejne, aký si mizerný človek. Lež vzmuž sa, ty zradná šelma! Ta sa na kolená, oči i ruky pozdvihni k nebesiam, predlož si niektorý žalm alebo Otčenáš, a svoju tiaž predostri so...

Obyvateľstvo vo Svätom Jure podľa náboženskej príslušnosti

Na stránke www.portal.statistics.sk môžete si nájsť v online publikácii aj sčítanie obyvateľov podľa náboženskej príslušnosti od celého Slovenska, cez kraje, okresy až po jednotlivé obce. Tu prinášam výpis nášho mesta Svätý Jur, v okrese Pezinok. Stav vyzerá takto: počet obyvateľov: 5141 rímskokatolícka cirkev – 3358 gréckokatolícka cirkev – 31 pravoslávna cirkev – 12 ECAV – 279 reformovaná cirkev – 5 metodistická cirkev – 9 kresťanské zbory – 3 apoštolská cirkev – 12 bratská jednota baptistov – 2 bratská cirkev – 27 ústredný zväz židovských obcí –  1 husitská cirkev – 3 bahajisti – 2 mormóni – 2 iné – 44 bez vyznania – 957 nezistené...

28. AUGUST

                              28. AUGUST   Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina…Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať.                                                                                                                                                            Ján 16, 21 – 22         Narodenie je spojené vždy s novým utrpením, ktorým prichádza na svet nový človek a starý zomiera. Lebo viera a vzhľad sa posilňuje cvičením. Aj keby človek prechádzal väzením alebo mečom, cholerou alebo smrťou, má povedať: Ajhľa,...

Noví pracovníci Švédskej cirkvi v zahraničí

Tento víkend sa ukončilo ročné vzdelávanie pre pracovníkov Švédskej cirkvi v zahraničí. Teraz môže v zahraničných švédskych cirkevných zboroch pracovať 21 nových pracovníkov. V zahraničí sa táto cirkev stretáva s operkami, obchodníkmi, študentami a inými skupinami žijúcimi v cudzine. Vlani ich takto žilo do pol milióna, kým do zahraničia vycestovalo vyše 14,5 milióna Švédov. Švédske kostoly im slúžia na 42 miestach v 24 krajinách sveta. Na ďalších 80 miestach sú pravidelné švédske bohoslužby. Celkovo využije ponuky cirkvi v zahraničí ročne do milióna osôb. K dispozícii im je stovka pracovníkov. (www.svenskakyrkan.se)

27. AUGUST

                              27.  AUGUST   Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.            1.    Korintským 1, 18      Je najvyššou múdrosťou, spoliehať sa na bezvládnu postavu ukrižovaného Krista a nepohoršovať sa na Ňom, aby sme o Bohu nevedeli a neuvažovali nikdy inak, než že je ukrižovaný. Myšlienky o Jeho Majestáte sú veľmi nebezpečné. Do predstavu Majestátu sa môže vpliesť zlý duch; predstava Ukrižovaného mu je však cudzia. V tejto je prekonaný a zhodený na zem, preto sa naň hnevá najnevraživejšie. Keď ti diabol v srdci hlodá, tvrdiac, že Kristus je iný Muž, ako Ho podáva apoštol Pavel, povedz...

Čomu veria Obama a Romney?

Pre magazín "Cathedral Age" prezident Obama a jeho vyzývateľ odpovedali na otázky , aké kresťanské hodnoty majú význam v ich životoch. Odpovede sú súčasťou predvolebnej kampane pre prezidentské voľby v novembri t.r. Na otázku, akú úlohu hrá viera vo vašom živote, odpovedal Obama: "perspektívu a istotu, ktoré by som ináč nemal, totiž , že som milovaný." Jeho viera vzrástla po zvolení za prezidenta. Vyznal, že sa v úrade viacej modlí. "Je dobré vedieť, že na konci každého dňa máte vedomie, že Boh je tým, ktorý má nakoniec  vládu." Jeho túžbou je milovať Boha z celého srdca a celej duše a blížneho...

Striebra, zlata nemám…

                                      Striebra, zlata nemám… Sk 3, 1 -10: “ V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. (2) Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. (3) A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. (4) Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! (5) I podíval sa pozorne na...