Aktivity Švédskej cirkvi v Londýne počas OH

Počas konania LOH v Londýne sa očakáva príchod desiatok tisícov Švédov do Londýna. Aj cirkevné zbory Švédskej cirkvi v Londýne sa pripravili na tieto udalosti. Do práce je zapojených zhruba 100 osôb švédskeho pôvodu, a to tak z materskej krajiny, ako aj z Londýna. Pre navštevníkov pri oboch zboroch ,t.j.kostola Hedviga Eleonara a Námorníckeho kostola otvorili 27. júla 2012 príležitostne kaviarne Svensson. Tu môžu návštevníci dostať kávičku, občerstvenie, koláčiky, pozhovárať sa, oddýchnuť si, stíšiť sa…Pre duchovú oblasť ponúkajú ranné, obedné a večerné pobožnosti, v nedeľu sú to hlavné SB. Denne sa tu očakáva 150 až 200 osôb. Osobitným podujatím budú...

Mišina vo víne

 Kde je? Je vôbec  na Slovensku? A ak áno, tak kde? –   Táto otázka zamestnávala  v poslednom čase mnohých a to  z rôznych dôvodov. – Odpoveď priniesol minister vlády R.Fika- Ing. Janhniatko. Nechal vykonať širokú pátraciu akciu v obchodných reťazcoch a mišinu našiel všade. Bola najmä vo víne v obchodných zariadeniach:  100 centimetrov / 1 Metro/, a Kaufland.  Obchodníci sa vyjadrili, že to nevadí, tu sa vypije všetko a podľa toho to aj vyzerá . Proti likvidácii sa vyjadrili početné zástupy fikovoličov a skandovaním volali: Neberte nám mišinu! Krabicové víno je dobré a naše.  /ag.tbc. – uh.se./

Rodinný výlet z cz Svätý Jur

Mladé rodiny s deťmi z cirkevného zboru ECAV Svätý Jur sa zúčastnili v dňoch 19. – 22. júla 2012 spoločného výletu na chate v Oščadnici – Kysuce. Prítomných bolo deväť dospelých a sedem detí. Napriek čiastočne uplakanému počasiu strávili rodiny požehnané chvíle v lone prírody , pri hrách a vzájomnom utužovaní spoločenstva. Z Božieho slova preberali postavu apoštola Petra, a to kreatívnou a interaktívnou formou, ktorá nadchla tak dospelých, ako aj detí. Správu pre portál evanjelik podala účastníčka Soňa Filová.

Pomoc MLB pre Evanjelickú cirkev a.v. v Poľsku

Ako je známe, Spolok Martina Luthera v Nemecku, sídlo Erlangen, podpopruje finančne evanjelické cirkvi vo východnej Európe pre materiálne budovanie a výbavu. Medzi ne patrí aj finančná pomoc pre kúpu áut. V r. 2011 MLB daroval za týmto účelom spolu 12 tisíc eur na nákup áut pre duchovných Evanjelickej-augsburskej cirkvi v Poľsku. V šiestich diecézach si tak mohli desiati farári zakúpiť auto, ak priložili druhú polovicu sumy.   (www.martin-luther-bund.de)

Južná Kórea – najmisijnejšia krajina sveta

V súčasnosti je vo svete v misijnej službe viacej ako 25 tisíc juhokórejských evanjelických kresťanov. Ich počet sa za posledných 10 rokov zdvojnásobil. V roku 1990 pracovalo v misii 1000 osôb. Dnes pracuje v 169 krajinách sveta oných 25 tisíc. Na otázku, čím je to spôsobené, dala odpoveď Svetová kórejská misijná konferencia ,ktorá sa konala 23. -27. júla 2012  v meste Wheaton pri Chicagu, USA. Zúčastniloo sa na nej 5 tisíc osôb, z toho polovica bola misionári.Tou príčinou sú modlitby za misiu a misionárov, ktoré Pán Boh vypočul. Povedal to prezident Kórejského svetového misijného združenia Seung – Sam Kang. Zo 48,5...