Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

Presbyterstvo ZD ECAV oznamuje, že vo voľbách v cirkevných zboroch tohto dištriktu boli za biskupa ZD a dozorcu ZD ECAV zvolení doterajší hodnostári. Mgr. Milan Krivda získal 6539 platných hlasov, čo je 73,49% a PaedDR. Vladimír Daniš  5713 platných hlasov, čo je 60,32%. Obom novozvoleným bratom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho síl, zdravia a hlavne Božieho požehnania  v ďalšej práci na Vinici Pánovej!

Bude jarné zasadnutie gen. synody Ev. lut. cirkvi Fínska

V čase od 7. do 11. mája t.r. sa v sídle arcibiskupa Fínskej ev. lut. cirkvi v Turku bude konať jarné zasadnutie novozvolenej gen. synody tejto cirkvi. Na začiatku budú služby Božie v katedrále, kde bude kázať biskupka Irja Askola z Helsínk. Po nich na synode prednesie prejav arcibiskup Kari Mäkinen. Synoda schváli dohodu cirkvi s Ev. lut. cirkvou v Južnej Afrike. Prijme zásady platieb za pohreby a schváli zákon o ochrane cirkevných budov. V utorok na synodu príde aj minister vnútra P.Räsainän,ktorý má na starosti aj záležitosti cirkví. Gen. synoda má 96 členov, z nich sú dve tretiny neordinovaní,...

Biskup Szemerei János v Eisenstadte

Biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Szemerei János z mesta Rábu /Gyor/ navštívil 19. apríla 2012 hlavné mesto rakúskej spolkovej krajiny Burgenlandu Eisenstadt. Na návšteve u tamojšieho ev. superintendenta Manfreda Kocha boli na programe rozhovory o spoločných projektoch oboch diecéz. Z nich o.i. vyplýva, že od sept. 2012 sa zriadi jedno spoločné miesto učiteľa náboženstva pre maďarské i rakúske územie . Okrem toho vypracujú trasu historických miest na oboch stranách hraníc, po ktorej budú putovať evanjelici. Trasa sa bude volať "cesta tolerancie". Na rozhovoroch bol prítomný aj burganlandský senior Otto Mesmer. (www.evangelikus.hu)

30. APRÍL

                                                          30. APRÍL   Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi,…                                                                                                                      ...

29. APRÍL

                                                         29. APRÍL   Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo  mne.                                                                                                            ...

28. APRÍL

                                                         28. APRÍL   Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.                                                                                  ...

Zomrel Ježiš „za všetkých“ alebo „za mnohých“?

O tejto otázke sa teraz diskutuje v katolíckej cirkvi. Dôvodom je list pápeža Benedikta XVI. biskupom Nemecka. V direktíve žiada ich, aby sa postarali o návrat k pôvodným Ježišovým  slovám liturgie ustanovenia eucharistie :"…moja krv,ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov." Doteraz tam stálo "za vás a za všetkých…" Takto to preložili po 2. vatikánskom koncile, aby sa zdôraznilo, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, a nie len za mnohých. Tento názor zdieľa pevne aj pápež, ale je proti "spájaniu prekladu a výkladu". Ide o návrat k pôvodnému biblickému pratextu. Preto vedúci biskupi katolíckej cirkvi Nemecka súhlasia s vydaním nového misálu. Ako...

27. APRÍL

                            27. APRÍL   …a ty si obstál vierou. Nenamýšľaj si,  ale sa boj!                                                                                        Rímskym 11, 20 b        Niekto je veľký svätec, ale môže sa stať, že je vo viere slabší než ja. Teda, môže mi Boh v tejto chvíľke darovať veľkú pevnú vieru, naopak však, skôr ako sa zobzerám, nechať ma klesnúť a vieru dať nejakému veľkému hriešnikovi. Prečo koná tak, že svojich svätých nenecháva vždy chodievať v pevnej viere? Preto, aby nespyšneli, alebo si nenamýšľali, že ju majú sami zo seba, a nerobili sami zo seba Boha. Nuž, takto to strieda a zamieňa, aby si uvedomili, že...

EKD chce zintenzívniť dialóg s inými náboženstvami

S ohľadom na Veľké jubileum Reformácie 2017 chce Evanjelická cirkev Nemecka (EKD)  zintenzívniť praktický dialóg s inými náboženstvami.EKD spolu s Evanjelickou akadémiou v Berlíne zorganizovala cestu moslimov, drúzov a kresťanov z Blízkeho a Stredného Východu po miestach reformácie v Nemecku. Hostia boli dojatí vplyvom reformácie na spoločnosť, kultúru, politiku a vzdelanie v Nemecku.Hosť z Egypta o.i. povedal: " Priali by sme si pre islam "egyptského Martina Luthera". (www.kirche-mv.de) 

26. APRÍL

Aké hrozné (Luther: sväté) je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. 1. Mojžišova 28, 17 Tu si všimni, že Boží dom neznamená umeleckú, veľkú budovu, na aké sme zvyknutí. Boh sa nepýta, či bola postavená s veľkými klenutiami alebo posvätená. Áno, On tu prebýva a nebuduje si pre svoju existenciu nijaký dom. Čo je potrebné na to, aby tu Boh prebýval? Nič viac, len aby tu bol so svojím Slovom. Kde toto je, prebýva aj On celkom určite, a naopak, kde slovo Božie nie je, tam On neprebýva, aj keď Mu...