31. MAREC

                                                        31. MAREC                               Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu;                                                                                                  ...

Úvaha nad textom Marek 14. 27-31

  Úvaha nad textom Marek 14. 27-31.   "I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. Odpovedal mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! Ježiš mu povedal" Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, prv ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci." Je veľmi zaujímavé si všimnúť jednu vec. Učeníci Pána Ježiša, teda žiaci Majstra z Nazareta, absolvovali s...

Program vybraných elektronických médií k Veľkému týždňu 2012

Tradične som pripravil výber niektorých programov rozhlasov a televízií k Veľkému týždňu 2012: Kvetná nedeľa 1. apríla : Dvojka: o 13.15 hod. :Slovo ev. farára J.Lichanca  M1 o 11.00 hod.: prenos ev. SB z Maglódu.Káže biskup Fabíny Tamás. Zelený štvrtok 5.apr.: 18.00 hod.: Viditeľné slovo-Večera Pánova. Veľký piatok 6.apríla: Jednotka: o 10.30 hod. Veľkopiatkové SB z ev. kostola v Hanušovciach n/T.Káže biskup VD ECAV S.Sabol. 12.00 hod. Sola fide od Žilinskej synody po Toleračný patent,dok. film o dejinách ECAV. Dvojka: 19.55 hod. Sviatočné slovo gen. biskupa M.Klátika.              20.05 : Ján Kalvín, dok. nem. film. ČT 2: o 17.00 hod. SB...

Rómsky otčenáš

Zatial len uvod z kazdeho: 1. Dade amáro, kaj sal andro ňebos! Pošvecimen tiro lav in! Mijel ade tiro kraľovstvo! 2. Miro gulo Devel, savo hal oté ando Cheros, te avel swuntunos tiro nav   3. Devla amaro, so sal pro upripen Pošvecin pes tiro nav, av tiro thagaripen,   4. Dado amaro, se sál pro upripen Pošvecin pes Tiro nav av Tiro thagaripen   5. Amaro Dad, Cai san opre and-o cero, ujo te avel Chio anau,   6. Jamaro Dad, Sawo san dre bolipen, Swanto Tyro ław, Te jaweł Tyro chułajiben.

DESATORO

_________ DEŠ ŠVATE PARAGOJINDE LAVA______ 1. Me ščom Tíro Dél, Hošpodino! Na avla tut áver dél krem nange! 2. Nalaha o lav Devleškero hijaba! 3. Gondojin, hoj ščal ínepoškero dživeš te švečinel! 4. Riker tuke dadeš te la da, hoj te dziveš dzi but pri phuv! 5. Na mundareha! 6. Na kereha lupiben! 7. Na córeha! 8. Na pheneha bibach lav pre ňikašte! 9. Na mangeha o kher ňikaštar! 10. Na mangeha aňi leškera romňa, aňi nič, šo hin leškero!

30. MAREC – Napodobňujte teda Boha ako milované deti

Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Efezským 5, 1 – 2 Akoby chcel povedať: Tu som ja sám, čo sa za teba vydáva, darujem ti poklad. Čo mám ja, máš vlastniť aj ty; ak sa ti niečoho nedostáva, nedostáva sa ani mne. Tu máš moju spravodlivosť, život a blaženosť, už ťa nepremôže ani hriech, ani smrť, peklo ani nešťastie. Kým som ja spravodlivý a žijem, máš zostať aj ty zbožný a živý. Tieto slová máme opakovať svojmu blížnemu:...

Smrť povýšením a jej dôsledky

                                                        Smrť povýšením a jej dôsledky 4 M 21, 4-9:           “Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsku krajinu. Cestou ľud zmalomyseľnel (5) a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba ani vody a tento biedny pokrm sa nám oškliví. (6) I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, a...

Zisk kresťana

                                                        Zisk kresťana Fil 1,15-21:            “Pravda, niektorí kážu Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní predsa z dobrej vôle. (16) Tí, čo to robia z lásky, vedia, že som tu na obranu evanjelia,(17) ale ktorí zvestujú Krista z hašterivosti a nie z čistého úmyslu, myslia si. že pridajú súženia mojim okovám. (18) Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len...

Zbor z Albrechtíc spieva v Novom Kostole na Legionárskej v BA

Spevokol z Evanjelického cirkevného zboru Albrechtice (ČR – Sliezsko), vystúpi v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave v nedeľu 1. 4. 2012 o 8.30 hod. (hlavný program) a o 10.00 hod. (krátky program). Spevokol charakterizuje symbióza generácií. Vo svojom vystúpení spevokol podáva evanjelium formou spevu, hudby, hovoreného slova a videofilmu. Srdečne Vás pozývame!