Naše lásky

                   Naše lásky   Každý máme svoju lásku!   Niekto Janku, Janka H-anku, SASka lúbi zas SAS-anku. Kollár svoju Slávy dcéru SIS a Kollár zo SAS Gorilu.   Sulík s láskou SMSky posiela pre Kočnera. Cirkev ľúbi Krajcera, na truhlu si chystá dosky.   A Fico sa ticho smeje, u Gogorily Cocu pije, svoj vlastntý hlas nepoznáva, novinárom (zatiaľ ) nenadáva…   Trnkovicu ľúbi Trnka a voličom na nos brnká. Miki ľúbil Radiča… Gašpar len Ivanoviča.   Takto si tu my žijeme, ľúbime sa a pijeme. Pomaly je prázdna fľaša… Bude práce...

Bol som mŕtvy a hľa, som živý

                                                      Bol som mŕtvy a hľa, som živý Zjav 1, 9-18:          Bratia a sestry v Pánovi!       Stroskotanie lode Costa Concordia vzrušilo ľudí na celej zemi. Mnohým pripomenulo dávnejšiu tragédiu Titaniku a hľadajú medzi nimi aj určité styčné body. Obetí je však nepomerne menej, i keď každá strata ľudského života je boľavá. Pri havárii mohutnej výletnej  lode sa ukázal ako hlavný dôvod nie zradný ľadovec, ale ľudské zlyhanie. Odklonenie...

Boží súd pri mládežníckych evanjelizáciach neignorovať

Kázanie o Božom súde patrí k súčasti evanjelizačnej práce s mládežou. Zhodli sa na tom účastníci Fóra o mládežnickej evanjelizácii, ktoré sa konalo v Berlíne v dňoch 27. až 29. januára t.r. Písmo poukazuje, že na konci vekov bude súd a trest, ale súčasne vraví aj to, že sám Boh trpí, ak človek ide do zatratenia. Frank Doehler evanjelizátor a pesničkár vraví:" Posolstvo o Božom súde je súčasťou evanjelia. Dobrou správou je, že Ježiš nás ľudí preniká. Božia milosť bez súdu nedáva zmysel.Našou úlohou nie je rozhodovať o tom, kto bude spasený, kto nie. Je to práca Ducha Svätého." Na...

Werner Leich – 85 rokov

31. januára t.t. sa dožíva 85 rokov Werner Leich, bývalý predseda Združenia Evanjelických cirkví v NDR a em. krajinský biskup Ev.lut. cirkvi v Durínsku. Združenie viedol od roku 1986 do roku 1990. R. 2009 sa krajinská cirkev v Durínsku zlúčila s cirkevnou provcinciou Sasko. On bol proti zlúčaniu. Patrí k najprominentnejším predstaviteľom ev. cirkví vo východnej Európe. Je konzervatívnym luteránom. Za svoje postoje bol v NDR špicľovaný najmenej 17 agentami Stasi. Aj na dôchodku vyjadruje svoje postoje. Často kritizuje súčasný spoločenský život a trend v Nemecku. (www.idea.de)

Uviedli popove oratórium „Desať Božích prikázaní“

V Hannoveri v nedeľu 29. januára t.r. v TUI-aréne uviedli popové oratórium "Desať Božích prikázaní" ,pri ktorom spieva 1500 spevákov a speváčiek. Dvojhodinové predstavenie ,plné svetelných a zvukových efektov, rozpráva dejiny Izraela od ich povolania, cez Egypt, vyslobodenie, cestu púšťou až po prijatie 10 prikázaní Mojžišom na hore Sinaj. Paralelne dej sleduje lásku Mojžiša a jeho ženy Ciporah. Producent a skladateľ Peter Folk zmiešal gospel s popom a klasickou hudbou. Sedem tisíc divákov a poslucháčov bolo nadšených. Dielo otvorilo Rok hudby v Hannoverskej cirkvi v Lutherovej dekáde k 500. výročiu Reformácie. Turné bude pokračovať Duesseldorfe, Mannheime a Braunschweigu.  (www.ekd.de)

Vysviacka biskupa v Nórsku

V najmenšej diecéze Nórskej cirkvi Borg, ktorá má ale najväčší počet členov – pol milióna, konala sa v nedeľu 29. januára t.r. v katedrále v meste Fredrikstad slávnosť vysviacky a inštalácie novozvoleného biskupa tejto diecézy Atle Sommerfeldta. On nastupuje na miesto biskupa po biskupke Helge Haugland Byfuglien, ktorá bola zvolená za predsedkyňu Zboru biskupov. Takto má teraz Nórska cirkev spolu 12 biskupov. Slávnostný obrad viedla predsedajúca biskupka.Prítomní boli kráľ Harald, minister pre cirkvi, biskupi, početné duchovenstvo a plná katedrála laikov. V kázni nový biskup o.i. povedal, že Pán Boh nemá úmysel nás trestať, ale jeho cieľom je dvíhať dôstojnosť človeka a...

Ministerstvo kultúry chce financovať cirkev jedným percentom z daní

S odvolaním sa na  http://www.sme.sk/c/6238080/ministerstvo-kultury-chce-financovat-cirkev-jednym-percentom-z-dani.html a http://futbal.sme.sk/c/6238177/weiss-ako-trener-reprezentacie-skoncil.html   Keby si 77 mil. rozdelilo 18 reg. cirkví rovnako, môže si každá cirkev vydržiavať ročne 10 trénerov Weissov, čo stačí na jednu ligu. Namiesto v kostole by potom mohla prebiehať misia na štadióne, čo by dramaticky zvýšilo výnos zo zvončekových ofier okolo bránky a šance získať nových prispievateĺov. Hlasujem za odluku: -cirkvy od štátu – je to spravodlivé -športu od štátu – náboženstvo bôžika fotBÁLa ma neoslovuje, ich liturgia sa mi nepáči -kultúry od štátu – šašoviny ma nazaujímajú -financovania pol. strán od štátu – volím vždy len jednu -prezidenta od štátu – viď kultúra, okrem toho je...

Hodnota viery

                                                       Význam viery Ty vieru hľadáš, Pane, ó, nájď jej v nás – a duch náš iste vzplanie na Tvoj vzkaz! Bo viera ducha živí, ňou Ty si robil divy… Ach, skloň sa k svojmu ľudu a čiň zas. Amen. /M.R./   Mt 8, 5-13: “Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: (6) Pane, sluha mi leží doma porazený a strašne sa trápi. (7) Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím...

Belgičan na čele KEC

Ústredný výbor Konferencie európskych cirkví (KEC) určil za generálneho tajomníka prezidenta Synody Spojenej protestantskej cirkvi v Belgicku (reformovaná) Guya Liagra. Narodil sa v r. 1957 v Ženeve, teológiu vyštudoval v Bruseli, filozofiu v USA. Jeho materčina je francúzština, hovorí aj po nemecky. Je ženatý, má 4 deti. Funkciu preberie v júni t.r. a ukončí ju v r. 2015. V pláne má zreformovať KEC. Ten musí odobriť Valné zhromaždenie, podobne aj novú ústavu. VZ sa bude konať  r.2013 v Budapešti. KEC je združením protestantských, pravoslávnych a starokatolíckych cirkví v Európe. (www.ekd.de)

SPK MyS

Včera, 26.1. sa konala v CZ Turá Lúka SPK / Seniorátna pastorálna konferencia/ Myjavského seniorátu. Hosťom  na SPK bol gen.biskup M.Klátik, ktorý prítomným poslúžil prednáškou o M.M.Hodžovi, ktorého dvestoročnicu narodenia si ECAV pripomenula v minulom roku. Po prednáške a diskusii k nej, senior Juraj Šefčík riešil organizačné záležitosti MyS. V senioráte prebieha v CZ voľba sen.dozorcu.